Obsah

Vianočné trhy a Turzovský kermaš

Zdroj: Spravodajca mesta