Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 271-300 z 333

Aktivity v materskej škole

Dátum: 18. 5. 2018

Materská škola Turzovka – Šarky 463 je rozpočtovou organizáciou Mesta Turzovka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľ je Mesto Turzovka. Našu školu navštevuje 184 detí.

Schválenie dotácie pre deti z DFS Bukovinka

Dátum: 2. 5. 2018

Centrum voľného času touto cestou ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta za poskytnutie dotácie pre DFS Bukovinka. Dotácia je účelovo viazaná na obstaranie krojového oblečenia a súčasti krojov.

Mesto opeknelo zeleňou a trávnaté plochy treba upravovať

Mesto opeknelo zeleňou a trávnaté plochy treba upravovať

Dátum: 2. 5. 2018

Ostatné aprílové dni doslova prebudili prírodu. Mierny dážď a mimoriadne teplé dni zapríčinili, že naše mesto sa príjemne zazelenalo. Zlatý dážď osvietil parčíky a verejné priestranstvá. Rozpúčali sa lipy, briezky a dokonca i orgován.

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Dátum: 2. 5. 2018

Vlani mesto hospodárilo s prebytkom 437 078 eur

POZNÁŠ KYSUCE ?

Dátum: 2. 5. 2018

POZNÁŠ MESTO TURZOVKA?

Bukovinka bola opäť úspešná - SLÁVICI KYSÚC

Dátum: 2. 5. 2018

V marci sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí SLÁVICI KYSÚC, ktorú organizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťažili speváci a inštrumentalisti z okresu Čadca a Kysucké Nové mesto. Táto súťaž má jednu vekovú kategóriu do 15 rokov.

PRED VEĽKÝM SVIATKOM NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

PRED VEĽKÝM SVIATKOM NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Dátum: 24. 4. 2018

Už onedlho – v piatok 4. a v sobotu 5. mája 2018 sa v našom meste uskutočnia OSLAVY 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch.

Deň narcisov v našom meste

Dátum: 17. 4. 2018

V piatok 13.4.2018 sa uskutočnil 22. ročník najväčšej verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine SR „Deň narcisov“ na celom území Slovenska, ale i v našom meste.

Úprava plochy pri nedostavanej ZŠ v Závodí

Úprava plochy pri nedostavanej ZŠ v Závodí

Dátum: 17. 4. 2018

Vedenie mesta sa rozhodlo vyše 10 rokov zanedbávanú plochu v okolí torza nedostavanej základnej školy v Závodí (budova nie je majetkom mesta) dať do udržiavaného stavu.

Revitalizácia plochy pred poliklinikou 1

Revitalizácia plochy pred poliklinikou

Dátum: 17. 4. 2018

Minulý týždeň sa uskutočnila pred poliklinikou v Turzovke revitalizácia zelene. Prebytočné kroviny boli odstránené, zlikvidované a upravili sa stĺpiky na parkovacie miesta. Bola natiahnutá geotextília a plocha bola vyspravená štrkovým materiálom v podobe vymývaného dunajského štrku.

Z rokovania komisií MsÚ v Turzovke

Dátum: 17. 4. 2018

V pondelok 9. apríla 2018 zasadala na MsÚ v Turzovke komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol predseda Mgr. Rastislav Bakajsa za účasti primátora JUDr. Ľubomíra Golisa, jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej, prednostu MsÚ Ing. Mariána Masnicu.

Minulý týždeň sa v meste uskutočnil zvoz objemného odpadu

Minulý týždeň sa v meste uskutočnil zvoz objemného odpadu

Dátum: 17. 4. 2018

V dňoch 10. apríla a 12. apríla 2018 sa uskutočnil zvoz objemného odpadu.

JUDr. Ľ. Golis : Podarilo sa nám získať 659 tisíc Eur z mimorozpočtových zdrojov

Dátum: 17. 4. 2018

Mestský úrad dostane nový šat

Andersenova noc 1

Andersenova noc

Dátum: 17. 4. 2018

Mestská knižnica v Turzovke sa opäť zaplnila karimatkami,
spacími vakmi a nebojácnymi nocľažníkmi

Jubilanti: Mária Stoligová, Anna Vanková, Ján Pavlík a Jozef Marejka

Dátum: 16. 4. 2018

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis navštívil vo štvrtok 22.03.2018 jubilantov, ktorí oslávili v týchto mesiacoch významné životné jubileum – 90 rokov.

Rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Dátum: 16. 4. 2018

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018 - 2022

Údržba stromov, kríkov a porastov sa robila v celom meste

Údržba stromov, kríkov a porastov sa robila v celom meste

Dátum: 3. 4. 2018

Kým vegetačné obdobie prírody nie je ešte v rozpuku pracovníci Mestského podniku služieb v Turzovke vykonávajú vhodné práce pre tento čas.

Úspešné veľkonočné trhy

Úspešné veľkonočné trhy

Dátum: 3. 4. 2018

V sobotu 24. marca 2018 sa konal v Mestskej tržnici v Turzovke I. ročník veľkonočných trhov.

Náš rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Dátum: 3. 4. 2018

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018-2022

Osadili nové dopravné značenia a zrkadlá pri Predmieranskom moste

Osadili nové dopravné značenia a zrkadlá pri Predmieranskom moste

Dátum: 21. 3. 2018

Minulý týždeň na pokyn vedenia mesta osadzovali pracovníci Mestského podniku služieb pri Predmierskom moste dopravné značky a zrkadlá.

Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku 1

Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku

Dátum: 19. 3. 2018

Spolupráca Mesta Turzovka s partnerským mestom Kęty pokračuje úspešne aj v tomto roku.

Slávici Horných Kysúc sú známi 1

Slávici Horných Kysúc sú známi

Dátum: 14. 3. 2018

Centrum voľného času v Turzovke organizovalo 9. marca 2018 prehliadku detského hudobného folklóru - 11.ročník „SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC“ s finančnou podporou Nadácie TESCO.

Úspešný týždeň slovenských knižníc v Turzovke

Dátum: 13. 3. 2018

Mestská knižnica v Turzovke sa i v tomto roku zapojila do celoslovenského projektu „Týždeň slovenských knižníc “.

Dámsky klub z Turzovky v TV Markíza 1

Dámsky klub z Turzovky v TV Markíza

Dátum: 12. 3. 2018

Vo štvrtok 8. marca boli do telerána TV Markíza pozvané dámy z Dámskeho klubu v Turzovke.

Deti z Bukovinky očarili mamičky a babičky 1

Deti z Bukovinky očarili mamičky a babičky

Dátum: 9. 3. 2018

Besiedka pri príležitosti MDŽ

Primátor poďakoval za aktivitu seniorom v našom meste

Dátum: 9. 3. 2018

Bohatá činnosť seniorov je vzorovým príkladom

Kontrolný deň v Hasičskej zbrojnici

Dátum: 8. 3. 2018

V stredu 7. marca 2018 sa konal kontrolný deň na stavbe „Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Mesta Turzovka“.

Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“ 1

Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“

Dátum: 8. 3. 2018

V stredu 28. februára 2018 sa na Mestskom úrade v Turzovke konalo prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, ktoré viedol primátor JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 22 bodový program.

OZ Dámsky klub vo Vysokých Tatrách 1

OZ Dámsky klub vo Vysokých Tatrách

Dátum: 8. 3. 2018

Vo Vysokých Tatrách sa na Hrebienku uskutočnila výstava ľadových sôch v rámci výstavy TATRY ICE MASTER. OZ Dámsky klub sa už po tretíkrát tejto výstavy zúčastnilo v sobotu, 20.1.2018.

Potravinové balíčky v Turzovke

Dátum: 8. 3. 2018

Dňa 19.02.2018 na pôde Mestského úradu v Turzovke v tomto roku prvý krát prevzali potravinové balíčky ako predmet pomoci v hmotnej núdzi ich koneční príjemcovia.

Zobrazené 271-300 z 333