Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 271-296 z 296
Úspešný 20. ročník Veterán clubu v Turzovke 1

Úspešný 20. ročník Veterán clubu v Turzovke

Dátum: 27. 2. 2018

Beskyd Rallye propaguje mesto nielen na Slovensku ale i v zahraničí

Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice v Turzovke 1

Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice v Turzovke

Dátum: 26. 2. 2018

Dňa 22.januára 2018 začali stavebné práce v budove Hasičskej zbrojnice.

#

Využívajú každú voľnú chvíľu na užitočnú prácu

Dátum: 19. 2. 2018

Počasie tejto zimy nevybočuje z trendu posledných rokov a aj teraz bolo skúpe na sneh. Mestský podnik služieb vzhľadom na priaznivé počasie využíva svojich pracovníkov na práce, ktoré predtým robili väčšinou až na jar. Nedávno ste ich mohli vidieť v Predmieri, či Turkove, kde vyrubovali dreviny pri cestných komunikáciách. Tie následne štiepkovali a ukladali na kompostovisko. Taktiež rekonštruovali autobusové zastávky, ktoré čistili, natierali a opravovali zlomené časti. Dávali nové výplne a reparovali odpadové koše.

Nebuďme leniví, trieďme odpad 1

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Dátum: 15. 2. 2018

Ako triedime odpad? Pred niekoľkými dňami sa pracovníci Mestského podniku služieb zamerali aj na kontrolu separovania odpadu do 1100 litrových odpadových kontajnerov pri zelených bytovkách v meste. Po vysypaní nádoby na komunálny odpad sa naskytol neočakávaný pohľad. Bolo tam všetko. Plno sklenených fľaší, papier, železo, igelitové tašky a plasty. Dokonca sa našli aj káble bez medených drôtov. Tu sa ukázala neporiadnosť a lenivosť niektorých občanov. Stačilo prejsť pár krokov a hodiť odpad do určenej nádoby. Nebuďme leniví, trieďme odpad, šetríme si peniaze a životné prostredie.

Primátor JUDr. Ľubomír Golis: snažíme sa realizovať projekty cezhraničnej spolupráce

Dátum: 14. 2. 2018

Finalizujeme projekt ,,Szlak Sakrlany Kęty – Turzovka,, - ,,Sakrálny chodník Kęty – Turzovka„

#

Poteší nielen chutné jedlo, ale i milé slovo

Dátum: 13. 2. 2018

Fotoreportáž z rozvozu obedov seniorom

#

Spev a hudba znela ulicami mesta Turzovka

Dátum: 12. 2. 2018

Fašiangy ,Turíce, Veľká noc ide sa ozývalo mestom Turzovka v piatok 9. februára 2018.

Turzovka je opäť sídlom dekanátu

Dátum: 7. 2. 2018

Prvé dni roka 2018 boli pre Turzovku významnými z dvoch dôvodov.

Štatistika obyvateľstva k 31.12.2017

Dátum: 1. 2. 2018

Počty obyvateľov podľa mestských častí:
Stred.........................................3.484
Predmier......................................1.308
Vyšný koniec..................................1.234
Hlinené........................................ 835
Závodie........................................ 396
Turkov......................................... 200
Obývaných rodinných domov je v meste 1.334 a bytov v bytových domoch je 870.

Prvá veľká odmena – vysvedčenia 1

Prvá veľká odmena – vysvedčenia

Dátum: 1. 2. 2018

Posledný januárový deň bol pre žiakov základnej školy veľmi očakávaný. Zvlášť pre 54 prváčikov. Po prvý krát boli ohodnotení za svoju usilovnú prácu za prvé školské mesiace. Triedne učiteľky Mgr. Monika Schützová, Mgr. Antónia Urbánková a Mgr. Miroslava Golisová hodnotili ich polročnú prácu a odovzdali zaslúžené odmeny vo forme vysvedčení.

Kalendárium podujatí 2018

Dátum: 1. 2. 2018

V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!!	 1

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!!

Dátum: 22. 1. 2018

Fotografia dokazuje, že odpad netriedime (česť výnimkám). Na fotografií z pasu v Semeteši TKO vidíme, komunálny odpad, papier, plasty, kovy...
Všetko na jednej hromade. Dodatočné triedenie vyžaduje peniaze. Kto ich bude platiť? My, občania! Minulý rok v jeseni napríklad pri jesennom zbere nadrozmerného odpadu sa vyzbieralo takmer 75 ton. Poplatky za tonu sa stále zvyšujú. Nebuďme leniví, trieďme odpad, šetrime si peniaze a životné prostredie.

#

Nový chodník okolo starého cintorína je pravidelne udržiavaný

Dátum: 15. 1. 2018

Pred niekoľkými rokmi boli zrušené autobusové nástupištia na Nádražnej ulici pri železničnej stanici. Vybudovali sa nové nástupištia pri obchodnom dome Tesco za starým cintorínom. Cestujúci k týmto nástupištiam mali jedinú možnosť priechodu cez cintorín po hroboch. Mesto vyriešilo problém, nielen Turzovčanov, vybudovaním nového osvetleného chodníka okolo cintorína, ktorý aj v týchto dňoch je náležite udržiavaný.

Projektový manažment mesta informuje

Dátum: 8. 1. 2018

Mesto Turzovka rozvíja partnerskú medzinárodnú spoluprácu

Prvým Turzovčanom je Leonka Konečná 1

Prvým Turzovčanom je Leonka Konečná

Dátum: 8. 1. 2018

Ešte v piatok 5. januára tohto roka sa v Čadci narodil prvý občan nášho mesta. Leonka Konečná vážila 3550 g a merala 51 cm.
19. januára bol prvú Turzovanku na Vyšnom Konci navštíviť aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spolu so svojou zástupkyňou MUDr. Vierou Belkovou. Na snímke sú tri generácie rodiny Konečných, babička, mamička a malá Leonka. Prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu svojej rodiny.

#

Netreba chodiť na Vianočné trhy do Viedne alebo Prahy, treba prísť do Turzovky

Dátum: 18. 12. 2017

„Netreba chodiť na Vianočné trhy do Viedne alebo Prahy, treba prísť do Turzovky...“

Zbor Kysuca priniesol do Turzovky bohatý kultúrny zážitok 1

Zbor Kysuca priniesol do Turzovky bohatý kultúrny zážitok

Dátum: 18. 12. 2017

V piatok 15.12. 2017 sa konal vo farskom kostole v Turzovke nevšedný koncert. Turzovčanom priniesol miešaný spevácky zbor Kysuca bohatý kultúrny zážitok. Z jeho bohatej histórie a repertoáru ponúkli pozoruhodné vystúpenia aj v podaní Turzovčanov, ktorí sú členmi zboru. A tak si prítomní vypočuli v nádhernom prostredí vianočné piesne a koledy.

Už sa nebude chodiť po hroboch

Dátum: 18. 12. 2017

Vážme si pamiatku našich predkov

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Dátum: 15. 12. 2017

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2018

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis informuje

Dátum: 13. 12. 2017

Časté výpadky elektriny zasiahli aj Turzovku

Na Vyšnom Konci už majú stromček 1

Na Vyšnom Konci už majú stromček

Dátum: 6. 12. 2017

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom Konci sa konalo posedenie pre seniorov, ktorí si už vyzdobili vianočný stromček.

Vzdali úctu veľkému rodákovi 1

Vzdali úctu veľkému rodákovi

Dátum: 4. 12. 2017

V piatok 1. decembra 2017 sa v Turzovke konala pietna spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli spisovateľa Rudolfa Jašíka.

#

Pokračujeme podľa Operačného plánu zimnej údržby mesta

Dátum: 4. 12. 2017

Zima sa ukázala v plnej paráde. Snehová nádielka potešila deti a malé starosti narobila vodičom a chodcom. Pracovné povinnosti sa zvýšili pracovníkom Mestského podniku služieb v Turzovke, ktorí sa snažia zabezpečiť schodnosť na mestských cestách, parkoviskách, schodoch a pešej zóne, ktorá má takmer 3500m².

Bohatý kultúrny zážitok v predvečer adventu 1

Bohatý kultúrny zážitok v predvečer adventu

Dátum: 4. 12. 2017

V sobotu 2.12.2017 sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke konal úspešný koncert v predvečer adventu. Účinkoval mužský súbor klapa RAVNICA pod vedením Ota Gregora a Ženská folklórna skupina Turzovanka. Zazneli duchovné a ľudové piesne v úpravách našich aj zahraničných skladateľov.

Zo zasadnutia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Turzovke

Dátum: 29. 11. 2017

Zaoberali sa rozpočtom mesta na rok 2018

Príprava opravy schodov k základnej škole

Dátum: 17. 1. 2017

Schody do základnej školy Bukovina sú už dlhšie obdobie v zlom stave. Samospráva mesta preto pristúpila k vyriešeniu tohto problému.

Zobrazené 271-296 z 296