Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Osoby

Ľubica Čmelíková

zástupkyňa vedúceho úseku

Tomáš Žák

zamestnanec - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému
Telefón: 041/4209311
Mobil: 041/4209333
E-mail: tomas.zak@turzovka.sk

Peter Hroš

zamestnanec
Telefón: 041/4209332
Mobil: 0918768774
E-mail: peter.hros@turzovka.sk

Dana Kubišová

zamestnankyňa - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému

Mária Cániková

zamestnankyňa - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému

Božena Kapusniaková

Úsek organizačný, správny a vnútornej správy

Peter Malík

zamestnanec - Chránená dielňa - prevádzka kamerového systému