Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-6/2020TR

82/2020

2 000,00 EUR

Spojená škola, org.zl.CVČ

Mesto Turzovka

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-7/2020TR

81/2020

700,00 EUR

HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.

Mesto Turzovka

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-18/2020TR

80/2020

2 500,00 EUR

TURZOVSKÝ VETERÁN CLUB

Mesto Turzovka

10.03.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta č.38/2020

79/2020

50,00 EUR

Ďurkáčová Eva

Mesto Turzovka

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-21/2020TR

78/2020

700,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO v Turzovke

Mesto Turzovka

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-/2020TR

77/2020

2 500,00 EUR

Ženská folklórna skupina Turzovanka

Mesto Turzovka

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-14/2020TR

76/2020

600,00 EUR

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-15/2020TR

75/2020

2 500,00 EUR

Spolok priateľov Turzovka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

74/2020

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-3/2020TR

73/2020

600,00 EUR

Antonín Závodník - LTJ MUSIC - SOUND,LIGHT&LASER

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-2/2020TR

72/2020

600,00 EUR

Chess Club Turzovka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-26/2020TR

71/2020

600,00 EUR

Nohejbalový klub Turzovka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-4/2020TR

70/2020

300,00 EUR

Jozef Koňár

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-20/2020TR

69/2020

700,00 EUR

Pavol Smolka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-25/2020TR

68/2020

1 500,00 EUR

North Side Turzovka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka č. E-DOT-8/2020TR

67/2020

1 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta č.37/2020

66/2020

50,00 EUR

Urbaníková Janka

Mesto Turzovka

09.03.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta č.32/2020

65/2020

25,00 EUR

Novák Peter

Mesto Turzovka

09.03.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta č.36/2020

64/2020

25,00 EUR

Bohdaňová Veronika

Mesto Turzovka

09.03.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta č.35/2020

63/2020

50,00 EUR

Mravcová Helena

Mesto Turzovka

03.03.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

62/2020

1 319 999,06 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Turzovka

02.03.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom č. zmluvy 34/2020

61/2020

25,00 EUR

Roubalová Anna

Mesto Turzovka

02.03.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

60/2020

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

02.03.2020

Zmluva o dielo č.V-03/2020JČ

59/2020

33 600,00 EUR

Pavol Hoferica

Mesto Turzovka

02.03.2020

Zmluva o dielo č.V-02/2020JČ

58/2020

11 488,29 EUR

Miloslav Kaderka - ml.

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: