Obsah

Správy

!!!OZNAM!!! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

SAMOSPRÁVA MESTA TURZOVKA
oznamuje, že v dňoch
25.06.-28.06.2019
bude Mestský úrad prístupný svojim občanom v zmenených úradných hodinách :
od 06:00 hod. do 14:00 hod. ,
okrem Klientskeho centra, to bude prístupné občanom v čase
od 07:00 hod. do 15:00 hod.
celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

Samospráva mesta Turzovka oznamuje

Samospráva mesta Turzovka oznamuje vlastníkom rodinných domov, ktorým bol určený a doposiaľ nebol odovzdaný do užívania kompostér JRK 1050 l Premium, v rámci realizácie projektu : Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov“, OPKZP-PO1-SC111-2017-23, aby sa oň prihlásili v Klientskom centre Mestského úradu, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. Pre odovzdanie kompostéra je potrebné podpísať Preberací protokol, na základe ktorého bude užívateľovi kompostér odovzdaný na Mestskom podniku služieb.

Taktiež dávame do pozornosti obyvateľom, ktorí si už prevzali Preberací protokol na Mestskom úrade v Turzovke a doposiaľ si nevyzdvihli kompostér z Mestského podniku služieb, aby túto povinnosť zbytočne neodkladali a vykonali tak. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

od 12. 06. 2019 od 06.00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na piate neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, dňa 13. júna 2019 (štvrtok) o 14: 30 hod. celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor:

JAŠÍKOVE KYSUCE 2019

51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny


ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:
poďakovanie

Poďakovanie učiteľom

28.03.2019- Deň učiteľov celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

R O Z H L A S O V Á   R E L Á C I A  !

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci  dôrazne upozorňuje  všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi.
celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:
#

OZNAM

Samospráva mesta Turzovka oznamuje vlastníkom obývaných rodinných domov, ktorým bol určený a doposiaľ nebol odovzdaný do užívania kompostér JRK 1050 l Premium, v rámci realizácie projektu: "Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov", aby sa oň prihlásili v Klientskom centre Mestského úradu, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. a to do 15.03.2019. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení pre rok 2019

V zmysle Štatútu Mesta Turzovka a Všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka sa v našom meste od roku 2000 pravidelne udeľujú ocenenia mesta. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Štatistický úrad SR

Štatistické zisťovanie VZPS celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Právna, sociálna a psychologická pomoc

zadarmo pre obete domáceho násilia celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: