Obsah

Správy

Pozvánka na zasadnutie MsZ 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m druhé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor:

„SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC“

PREHLIADKA DETSKÉHO HUDOBNÉHO FOLKLÓRU 2019 celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:

O POHÁR MESTA TURZOVKA

PROPOZÍCIE, POZVÁNKA NA STRELECKÚ SÚŤAŽ
6. ROČNÍK celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:

Prerušenia distribúcie elektriny

Oznámenia celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor:

Štatistický úrad SR

Štatistické zisťovanie VZPS celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Právna, sociálna a psychologická pomoc

zadarmo pre obete domáceho násilia celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: