Obsah

OZNAMY A POZVÁNKY

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

MINI BURZA OBLEČENIA

v stredu 30. septembra 2020 od 10:00 hod. do 15:00 hod. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Tlačová správa

Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Svetový deň srdca

- základom je prevencia, navštívte Poradne zdravia

29. september celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Pozvánka na MsZ

na deň 23.09.2020 o 13.00 hod. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor:

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov a klinicky sa prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:

Poďakovanie poctivým nálezkyniam

Aj v našom meste sa nájdu čestní a slušní občania. V stredu 2.septembra našli p. Kubíková a p. Šperková zo Závodia v centre mesta finančnú hotovosť spolu so šekom. Neváhali a spoločnými silami s vedením mesta našli majiteľa.
Mesto Turzovka im ďakuje za príkladné konanie a poctivý prístup.
celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor:

9. september 2020 - Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme


Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva. Menej známy je pod skratkou FAS. Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999 preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Hlavnou úlohou tohto dňa je zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva. U žien, ktoré počas tehotenstva konzumujú alkohol pravidelne, sa FAS vyskytuje až u 30% detí. Znamená to, že FAS sa u detí vyskytuje častejšie  ako Downov syndróm či svalová dystrofia. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

O D V O L Á V A
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

od 03. 09. 2020 od  06:00 hod. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:

Mesto Turzovka oznamuje všetkým domácnostiam v celoročne nedostupných lokalitách , že zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutoční v týchto dňoch:


3. septembra 2020 - Mestská časť Stred, Závodie, Predmier


4. septembra 2020 - Mestská časť Hlinené, Vyšný koniec, Turkov


Týmto Vás žiadame, aby ste si k tomuto dátumu pripravili odpad.        celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor:

Od 30.8.2020 dopravca v ČR mení podmienky pre využívanie autobusovej dopravy.

Spoj č. 14 na linke 864 349, ktorý má odchod zo zastávky Klokočov, konečná, Bíla-Baraní o 19:20 bude premávať len po telefonickom objednaní min. 40 min. pred odchodom. Objednávať je možné na telefonickom čísle +420 773 605 066. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:

Karanténne opatrenia a cestovanie

Platnosť nariadenia od: 6. júla 2020, 07:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 17. júla 2020 celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor:

PANDEMICKÝ PLÁN PRE PRÍPAD PANDÉMIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pandemický plán celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor:

Pozvánka na štvrté neplánované rokovanie MsZ

26.august 2020 celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Tlačová správa celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor:

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že
od 11.08.2020 do 14.08.2020 bude
prístupný občanom v čase od 6.00 do 14.00 hod. z dôvodu vysokých teplôt.
Dňa 14.08.2020 (piatok)bude klientske centrum prístupné verejnosti v čase
od 7.00 do 13.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor:

Nájdime osobnosť Žilinského kraja

Nominujte svoju osobnosť kraja do 31. augusta celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor:

Zákaz kŕmenia túlavých zvierat

Prikrmovaním mačiek sa zvyšuje možnosť ich neželaného
premnožovania, znečisťovania verejných plôch exkrementami, nehovoriac o tom že pritom dochádza aj k znečisťovaniu detských ihrísk. Kolónia
takýchto mačiek, ktoré sa zdržujú v lokalite, kde sú prikrmované, predstavuje aj riziko šírenia infekčných chorôb, čím môže byť ohrozené hlavne zdravie detí. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor:

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o plánovanom výpadku DSL služby, ku ktorému dôjde v nasledovnom termíne.

Začiatok: 30.07.2020 07:40 CET/CEST

Koniec: 30.07.2020 16:00 CET/CEST

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 min.

celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor:

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií

Okresný úrad Čadca celý text

ostatné | 22. 7. 2020 | Autor:

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Turzovka celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor:

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

REFERENT NA ÚSEKU VÝSTAVBY A ROZVOJA MESTA celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

1/2 maratón na VEĽKÚ RAČU

POZVÁNKA celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:

Pozvánka na tretie plánované rokovanie MsZ

16.07.2020 o 13:00 hod. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor:

OZNAM

9.7.2020 - MESTSKÝ ÚRAD ZATVORENÝ celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

Očkovanie psov proti besnote sa prekladá na 10. júla

Mesto Turzovka oznamuje, že plánované očkovanie psov proti besnote, ktoré sa  malo konať  v piatok  3. júla sa z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie COVID 19 v okrese Čadca prekladá na piatok 10. júla. Prosíme všetkých o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.

celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:

26. jún 2020 - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásilo 26.jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o drogovom probléme a poskytnúť informácie o možnosti zdravého života bez drog, upozorniť spoločnosť na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých ľudí, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní urobiť niečo pre jeho riešenie. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:

Mesto Turzovka ponúka  brigádu pre študenta SŠ alebo VŠ počas letných prázdnin.

Náplň práce: rozvoz stravy seniorom celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:

Pozvánka na očkovanie psov

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že dňa 03. 07. 2020 , t.j. v piatok , bude v spolupráci s povereným veterinárnym lekárom MVDr. Jozefom Mudríkom , vykonávať pravidelne hromadné očkovanie psov proti besnote starších ako 3-mesiace za úhradu 7,- € za jedného psa, včítane očkovacej známky na rok 2020.

celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná