Obsah

OZNAMY A POZVÁNKY

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Sociálne poradenstvo

Odborná bezplatná pomoc celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:

Dotazník na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Prosíme obyvateľov rodinných domov o vyplnenie dotazníka. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor:

Oznam

Vážení občania,
na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi mesto Turzovka prechádza od 1. januára 2021 na nový model zberu komunálneho odpadu.
Odpad od všetkých domácností bude vážený a zaznamenaný elektronicky. Každé odberné miesto –domácnosť bude mať pridelený jedinečný čip slúžiaci na identifikáciu zbernej nádoby. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor:

Triedime SKLO- urobme svet krajším !

Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 718 celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor:

Hľadá sa zdravotník a administratívny pracovník

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Turzovka hľadá zdravotníka a administratívneho pracovníka, ktorí budú vykonávať činnosť FILTER - antigénové testovanie pre Centrum zdravotnej starostlivosti v budove bývalej polikliniky v Turzovke. Bližšie informácie získate na tel. č.: 0907 672 469 alebo e-maily: lubos.novak@zilinskazupa.sk. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:
#

Druhé kolo testovania ukázalo výrazne nižší počet nakazených

Aj druhé kolo celoplošného testovania máme za sebou. Výhodou tohto kola bolo, že takmer všetky odberné tímy nastúpili v rovnakom zložení, boli zohraté a to sa prejavilo aj na rýchlosti a kvalite testovania.  Pochvalu si zaslúžia aj občania, ktorí nevytvárali veľké a dlhé rady, riadili sa informáciami zo sociálnych sietí a chodili do odberných miest priebežne. Počas obidvoch dní nenastali žiadne komplikácie. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:

Druhé kolo testovania prináša zatiaľ lepšie výsledky

Uplynulý víkend ukázal, že Turzovka  a jej okolie  patrí medzi najviac zasiahnuté oblasti koronavírusom na Slovensku. celý text

ostatné | 8. 11. 2020 | Autor:

Informácie z druhého kola testovania

Aktuálne sa môžete otestovať takmer bez čakania vo všetkých odberných miestach. Dopoludnia sa otestovalo skoro 1100 osôb, s pozitívnym výsledkom odišlo zatiaľ 8 ľudí. Čo je výborný vysledok.
celý text

ostatné | 7. 11. 2020 | Autor:

Sobota - aktuálne informácie k druhému kolu testovania

Už od ôsmej hodiny začalo druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19. Takmer na všetkých odberných miestach sa vybavíte bez čakania. celý text

ostatné | 7. 11. 2020 | Autor:

TESTOVANIE V DRUHOM KOLE 7. - 8. NOVEMBRA – OTÁZKY A ODPOVEDE

Pri vychádzaní a pohybe v červených okresoch v termíne 9. – 14. novembra bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí negatívny výsledok potvrdený na certifikáte z testovania 29. októbra až 1. novembra. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:

Aktuálne informácie k druhému kolu testovania

Druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa bude konať už v sobotu 7. novembra a v nedeľu 8. novembra v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády č. 704/2020

ktoré bolo prijaté k rozšíreniu opatrení vyhláseného núdzového stavu. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Odpočet spotreby elektrickej energie

V dňoch od 10.11. do 14.11.2020 /utorok až sobota/ v čase od 8,30 do 17,00 h.

-dňa 10.11.2020 /utorok/ časť mesta Stred - rodinné domy– bytovky individuálne, nakoľko sa odpočtár prevažne potrebuje dostať len do vchodu bytového domu
-dňa 11.11.2020 /streda/ časť Závodie
-dňa 12. až 14.11.2020 /štvrtok až sobota/ časť Predmier postupne od kruhového objazdu

celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

RODINNÉ CENTRUM POMOCI

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja s Rodinným centrom pomoci bola založená v roku 2018 z iniciatívy predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Od svojho vzniku pomáha znižovať chudobu a sociálne vylúčenie jednotlivcov i rodín. Podporuje ich počas sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze, a pomáha im nadobudnúť sebestačnosť. Sme si vedomí, že počas pandémie koronavírusu sa mnohé rodiny ocitli na prahu chudoby, a aj týmto spôsobom im chceme dať vedieť, že naša nadácia a centrum pomoci im radi poradia, pomôžu a poskytnú podporu.

celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Čaká nás druhé kolo celoplošného testovania

7.-8.11. 2020 celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

MV SR sa venuje seniorom celoročne

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie 
- zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinní predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Ako dopadlo testovanie v našom meste

Miera pozitívnych prípadov je vysoko nad celoslovenským priemerom celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor:

Vážení občania, v týchto chvíľach prebieha celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie Covid – 19.

Všetky odberné miesta v našom meste sú otvorené od 7.00 hod.. Na každom mieste je dostatok zdravotníkov. Pred testovacími miestnosťami sa tvoria rady v priemere od 40 do 50 občanov. celý text

ostatné | 31. 10. 2020 | Autor:

Aktualizované informácie k celoplošnému testovaniu

Vážení občania,

počas nasledujúceho víkendu,  31.októbra a 1.novembra sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva.  celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Zmena režimu prevádzkovania spojov

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zmene režimu prevádzkovania spojov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, vykonávanej dopravnými spoločnosťami ARRIVA Liorbus, a.s. a SAD Žilina, a.s., s platnosťou od 30.10.2020. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Mesto  Turzovka hľadá zdravotníkov pre celoplošné testovanie

Mesto Turzovka sa aktívne pripravuje na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré sa bude konať počas víkendov od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra, vždy v sobotu a v nedeľu. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave
rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu
úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného
sčítania. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

aktualizácia od 02.11.-08.11.2020 celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V MESTE TURZOVKA

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a od 7. až do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele, denne v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00.

Upozorňujeme občanov, že nie všetky testovacie miestnosti  sú zhodné s tradične využívanými volebnými miestnosťami. Je to z dôvodu, že tieto priestory musia byť napr. priestrannejšie, s možnosťou vetrania a so samostatným vchodom a východom.

HARMONOGRAM TESTOVANIA V MESTE TURZOVKA celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Hľadáme dobrovoľníkov

Mesto Turzovka prosí o pomoc a hľadá dobrovoľníkov
ako administratívnu silu,
ktorí sa budú môcť zapojiť do celoštátneho testovania
v dňoch 30.10. – 1.11. a 06.11. – 08.11.2020 celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Súbor informácii k plošnému testovaniu


ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Ako postupovať pri podozrení na COVID-19

USMERNENIE A LINK NA STRÁNKU celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná