Obsah

OZNAMY A POZVÁNKY 

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:

V PIATOK POOBEDE SA MÔŽETE OTESTOVAŤ V TELOCVIČNI - ONLINE REGISTRÁCIA TU

Mesto Turzovka zriadi v piatok 5. marca poobede v telocvični Spojenej školy odberné miesto pre testovanie antigénovými testami.  celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:

Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie!


Zákaz
otvárania poklopov pri dažďoch!
celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vážení občania, ako sme vás už informovali od 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie
obyvateľov aj v meste Turzovka. celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor:

Vážení spoluobčania,

v našom meste pribudli zberné nádoby určené na triedenie kuchynského oleja. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať len elektronicky

Ako sme už informovali od 1. júla 2020 do 12. februára 2021 prebieha na celom území Slovenska sčítanie domov a bytov bez účasti občanov. V týchto dňoch začínajú prípravy na sčítanie obyvateľov (samosčítanie). celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor:

Testovanie v meste

Počas piatku a soboty samospráva sprevádzkovala testovacie miesto v budove telocvične v areáli základnej školy pre učiteľov, zamestnancov a rodičov detí zo Spojenej školy Turzovka. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Oznam

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú zákazníkom, že Zákaznícke centrum v Čadci sa od 1.2.2021 presťahovalo na adresu U Kyzka 751, Čadca. celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor:

SOS Dotácia

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor:

Potvrdenie o žití nie je potrebné osvedčovať

Česká správa sociálneho zabezpečenia oznamuje svojím klientom, ktorí poberajú dôchodok z ČR, že tlačiva Potvrdenie o žití nie je potrebné osvedčovať na úrade, stačí keď sa podpíše a dopíše dátum. Tiež je potrebné uviesť dôvod, prečo nie je potvrdenie overené. Je to núdzový stav v SR, zákaz vychádzania, izolácia rizikových skupín najmä dôchodcov, karanténa a pod. Bližšie informácie sa dozviete aj na internetovej stránke Českej správy sociálneho zabezpečenia. celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor:

Náhradný termín zberu papiera

Mesto Turzovka oznamuje občanom, že dňa 02.02.2021 bude náhradný termín ZBERU PAPIERA VÝMENNÝM SPÔSOBOM v mestskej časti Stred.
celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor:

Podmienky vstupu do budovy

Mesto Turzovka oznamuje, že podmienkou vstupu do budovy mestského úradu je od 27. januára 2021 predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného v období od 18. januára do 26. januára 2021. Osoba, ktorá sa v zmysle Vyhlášky č. 14/2021 ÚVZ SR nebude vedieť preukázať negatívnym testom alebo nebude spadať do iných výnimiek, ktoré vyhláška upravuje, má vstup do budovy úradu zakázaný. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

Hľadajú sa zdravotníci

Hľadáme zdravotníkov

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Turzovka hľadá zdravotníkov, ktorí budú vykonávať antigénové testovanie v zdravotnom stredisku v Turzovke (bývalá poliklinika). Bližšie informácie získate na tel. č.: 0918046694 alebo e-maile: msu@turzovka.sk
celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

Zmena času predaja pojazdného mliečneho expresu

Streda:
11,15-11,25 - Vyšný koniec (Odbočka na Veľké Rovné)
11,30-11,45 - Na trhovom mieste trhovisko
celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

Vestník vlády

vyhláška celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor:

K 14.00 hod. hlásia odberové miesta len dvoch pozitívnych

Nedeľa- 24.1.2021 celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor:

TESTOVANIE COVID-19 „Zachráňme spolu životy“ - ONLINE REZERVÁCIA - AKTUALIZOVANÉ

Mesto Turzovka začalo s prípravami skríningového testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Celoplošné testovanie obyvateľov začalo v pondelok 18. januára a trvať bude do 26. januára, Absolvovať by ho mal v tomto čase každý občan od 15 do 65 rokov.  celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:

UPRAVOVAŤ SA BUDE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Posledný termín na podanie žiadosti je 15.01.2021 celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor:

Mestský úrad Turzovka oznamuje,

že stránky vybavuje len v nevyhnutných prípadoch. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor:

Uznesenie vlády k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 807
z 29. decembra 2020
k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor:

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:
#

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Klik k lepšej budúcnosti celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:

Žiadosť o spoluprácu

v prípade nedodržiavania povinnosti pri poskytovaní služieb celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Testovanie antigénovými testami v meste Turzovka

Oznam pre občanov

celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Organizovanie vianočných trhov

usmernenie celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor:

Pozvánka na MsZ

na deň 17. december celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor:

Zachráňme planétu- trieďme!

Krátke video o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, ale aj o tom, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor:

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor:

Štatistické zisťovanie RÚ

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2021 celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor:

AJ S NAŠOU OBCOU UŽ MÔŽETE KOMUNIKOVAŤ CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU

Čokoľvek potrebné si môžete od novembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná