Obsah

Usmernenie pre návštevníkov Mestskej knižnice v Turzovka

Typ: ostatné
Zároveň oznamujeme, že Mestská knižnica v Turzovke  bude od 10. 3. do 24. 3. 2020 otvorená v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Žiadame čitateľov a návštevníkov knižnice, aby sa oboznámili s preventívnymi opatreniami, ktoré Mestská knižnica v Turzovke  prijala v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Vopred ďakujeme za ich rešpektovanie.

Celý text usmernenia nájdete v prílohe a na stránke:

http://www.kulturaturzovka.sk/sk/novinky/2020/oznam-pre-navstevnikov-kniznice.html

 

Usmernenie pre návštevníkov Mestskej knižnice v Turzovka
z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19
Vážení čitatelia a návštevníci knižnice,
z dôvodu zamedzenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky prijala Mestská knižnica v Turzovke nasledovné preventívne opatrenia, ktorými Vás žiada:
 pred vstupom do všetkých verejných priestorov knižnice dodržiavať základné hygienické opatrenia v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
 nenavštevovať knižnicu, ak:
 ste sa v priebehu posledných 14 dní vrátili z oblastí postihnutých koronavírusom
 máte príznaky ochorenia
 ste boli v kontakte s osobami, ktoré sú v karanténe alebo bol u nich vírus potvrdený
 pri vratení požičaných dokumentov postupovať v zmysle nižšie uvedeného usmernenia.
V prípade karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie alebo jeho potvrdenia bezprostredne informovať knižnicu telefonicky (+421 41 4352 308) alebo mailom (kultura@turzovka.sk) a postupovať podľa pokynov pracovníka knižnice (v žiadnom prípade NEVRACAŤ KNIHY DO ODZNENIA OCHORENIA, upomienky Vám nebudú po oznámení situácie účtované).
Ďakujeme Vám za dodržiavanie pravidiel, ktoré nám spoločne umožnia ďalšie bezpečné požičiavanie kníh.
Na základe preventívneho opatrenia, ktoré prijalo Kultúrne a spoločenské stredisko v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky Mestská knižnica v Turzovke ruší od 10. 3. 2020 do 15. 4. 2020 všetky naplánované hromadné podujatia.
Darina Bajáková, riaditeľka KaSS v Turzovke


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 13:49
Autor: