Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Biela pastelka ďakuje.

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnil sedemnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor:

„Kohézny fond“

Mesto Turzovka realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
#

Príprava školského roka 2018/2019 v ZUŠ

V školskom roku 2018/ 2019 ostávajú na Základnej umeleckej škole zriadené všetky štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Predpokladaný počet žiakov v jednotlivých odboroch 594. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka ZUŠ

Primátor Turzovky Ľ. Golis: Snažíme sa získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov

Spoznávajme sa navzájom celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
#

Výstavba chodníka na Vyšnom konci

Mesto Turzovka v týchto dňoch začalo s realizáciou novovytvoreného chodníka pre peších v mestskej časti Turzovka – Vyšný koniec. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Práce pred železničnou stanicou pokračujú

V druhej časti prázdnin pred železničnou stanicou začalo Mesto Turzovka stavebné práce. Začala sa I. etapa výstavby dopravného prepojenia miestnych komunikácií ulíc Nádražná , Štúrova a areálu polikliniky. Robia sa terénne, stavebné, podkladové práce a budujú sa inžinierske siete. Práce pokračujú na budovaní cestných komunikácií. Miestne komunikácie v okolí polikliniky sú využívané bez obmedzenia. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Žiaci k základnej škole už budú chodiť po nových schodoch

Mesto Turzovka až v roku 2017 vykúpilo pozemky od súkromných majiteľov pod vonkajším schodiskom k základnej škole na Bukovine a tak sa mohlo konečne začať po desiatkach rokoch s vybudovaním nových vonkajších schodoch pre žiakov a obyvateľov. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Začal sa nový školský rok

V pondelok 3. septembra 2018 prišlo do prírodného amfiteátra takmer 600 žiakov, z toho 58 prváčikov Základnej školy Turzovka Bukovina. Privítala ich riaditeľka školy Mgr. Terézia Šupolová, ktorá poďakovala primátorovi mesta JUDr. Ľubomírovi Golisovi za novovybudované vonkajšie schody a prístupové chodníky do areálu školy. Primátor zaželal žiakom úspešný nový školský rok. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Podarila sa dobrá vec pre deti

Ukončené prázdninové „Veselé leto“ celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Marcela Polková
Stres 1

Stres

Tematika stresu sa dnes týka takmer každého z nás.
Možno sa domnievať, že je to tak, lebo „doba je už taká“. Urobiť čo najviac a urobiť to čo najrýchlejšie – sú dve časté požiadavky kladené na človeka.
celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Oddelenie výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
História v obraze 1

História v obraze

V sobotu sa uskutočnil už v poradí 18. krát rekordmanský maratón. Tentoraz sa skladali resp. ukladali kocky. Účastnici rekordu mali za úlohu vytvoriť dve fotomozaiky z 2018 kociek osadením do panelu. Každá mala svoje číslo a asistentky ich účastníkom rekordu pripravili podľa čísla a ľudia kocku zasunuli na očíslovaný kolík v stojane. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor:

„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

je Národný projekt, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na praktiky a nástrahy všedného dňa, ktoré im môžu znepríjemniť život v oblasti ochrany a zabezpečenia majetku či ujmy na zdraví. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:
Vyhodnotenie súťaže „O najlepší guláš 2018“ 1

Vyhodnotenie súťaže „O najlepší guláš 2018“

V areáli športu a oddychu v Turzovke- Závodí sa uskutočnila 14. júla súťaž „O najlepší guláš 2018“. Varenia gulášu sa zúčastnilo 13 družstiev. celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor: Peter Červenec

"Vyrástol" plot pri nedostavanej ZŠ

Minulý týždeň pokračovala výstavba oplotenia prednej časti areálu nedostavanej Základnej školy v Turzovke- Závodí. celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Projektové aktivity v meste Turzovka v roku 2018, financované z vlastných zdrojov celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
O pohár Československej vzájomnosti vo futbale 1

O pohár Československej vzájomnosti vo futbale

Konal sa 72. ročník – najstarší turnaj na Slovensku celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Už slúži v dĺžke 320 m nový chodník v Turzovke - Závodí

Minulý týždeň bola ukončená prvá etapa výstavby chodníka pre peších v mestskej časti Turzovka- Závodie. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
Opravy na bytovom dome č.43 1

Opravy na bytovom dome č.43

Nekvalitné posúdenia a realizácie stavebných prác z minulosti na bytovom dome č.43 pri poliklinike dobiehajú majiteľa Mesto Turzovka od roku 2015 v každoročných stavebných opravách. A to už sú desiatky tisíc eur. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

V centre mesta je vybudovaných 29 nových parkovacích miest

Problémy s parkovaním v centre Turzovky mali obyvatelia pri zelených bytovkách. Nové parkovacie miesta boli vybudované pred bytovými domami a pred budovou Energetika Turzovka na nevyužitých trávnatých plochách. Mesto zabudovalo v tejto etape cca 530 m² zatrávňovacích tvárnic po predošlých stavebných úpravách. Pribudlo 29 parkovacích miest. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník

Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis povedal o mimorozpočtových zdrojoch

Mesto Turzovka v roku 2018 získalo z externých zdrojov 2,7 milióna € celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Drevené tajomstvá „ožili“

Na začiatku júla sa v Turzovke uskutočnil v poradí už 13 plenér ľudových rezbárov z Beskydskej oblasti pod názvom Drevené tajomstvá. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
Prázdniny, prázdniny, prázdniny... 1

Prázdniny, prázdniny, prázdniny...

Kam s deťmi cez letné prázdniny? Táto otázka zamestnáva mnohých rodičov. Najmä tých, ktorí svoje ratolesti nemôžu z rôznych dôvodov "dať" starým rodičom či iným príbuzným. Vhodným riešením sú preto detské letné tábory. Hitom sú mestské detské tábory.
Ráno k nám deti prídu a po obede ich rodičia berú domov. Väčšinou ide o deti vo veku od 6 do 12 rokov.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ

Aktivity projektu „Veselé leto“

Prvé denné sústredenia projektu Veselé leto, ktoré organizuje Mesto Turzovka za finančnej spoluúčasti Žilinského samosprávneho kraja má za sebou dvadsaťštyri prihlásených detí predovšetkým zo sociálne znevýhodneného prostredia. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Mgr. Marcela Polková

POČET OBYVATEĽOV MESTA TURZOVKA

Mesto Turzovka v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňuje počet obyvateľov mesta Turzovka ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne: celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
Známka bola slávnostne inaugurovaná 1.6.2018 na Bratislavských zberateľských dní 1

Známka bola slávnostne inaugurovaná 1.6.2018 na Bratislavských zberateľských dní

Poštová známka k 50. výročiu udelenia Štatútu mesta Turzovka celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Primátor Ľ. Golis: Mesto Turzovka nepôjde proti vôli občanov

Výstavba kompostárne na V. konci sa nezačne celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
Stavebné práce  na bloku 43 1

Stavebné práce na bloku 43

Na obytnom bloku č.43 v Turzovke sa aktuálne rieši nepriaznivý stav a závady v hydroizolačnej schopnosti strešnej krytiny a robia sa opatrenia pre zabezpečenie odstránenia kondenzácie vodných par podstrešného priestoru. Stavbári odstraňujú starú krytinu, usadzujú izolačné prvky a ukladajú novú krytinu. celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Už žiaci nebudú chodiť do školy po rozbitých schodoch

Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska ku Základnej škole Turzovka Bukovina sú v plnom prúde. Najskôr ťažké mechanizmy firmy B & B spol.s.r.o odstránili nefunkčné staré schodisko aj so zábradlím. celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
Starší žiaci FK Tatran Turzovka súťažili 1

Starší žiaci FK Tatran Turzovka súťažili

V sobotu 23.6.2018 sa na futbalovom ihrisku v Turzovke-Závodí uskutočnil 19. ročník medzinárodného žiackeho futbalového turnaja O pohár primátora mesta Turzovka. celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Mesto získalo takmer 1,5 milióna eur nenávratných finančných prostriedkov

Zvýši sa bezpečnosť cyklistov a chodcov na úseku 4 kilometrov celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
prvá prechádzajúci
z 5
posledná