Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Pracovná pozícia

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu: VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA SK. C

Miesto práce: Turzovka
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Náplň práce: vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu
Základná zložka mzdy: zákon 553/2003 Z.z. (podľa odpracovaných rokov)
Požiadavky na zamestnanca: vodičské oprávnenie sk. C
kvalifikačná karta vodiča
psychická a zdravotná spôsobilosť
Adresa spoločnosti: Mestský podnik služieb Turzovka
Predmier 22, 023 54 Turzovka
Kontaktná osoba: Rudolf Šobich, tel. :0905 381 464, e-mail: mps.turzovka@turzovka.sk

celý text

ostatné, náš tip | 10. 6. 2019 | Autor:
foto- Predmier

Realizovali sa ďalšie protipovodňové opatrenia na Vyšnom konci a v Predmieri

Mesto Turzovka realizovalo v uplynulých dňoch ďalšie opatrenia na ochranu pred povodňami. V mestskej časti Vyšný koniec v lokalite Dičkovci v čase prívalových dažďov dochádzalo k zatopeniu okolitých záhrad ako aj k rozširovaniu a zosúvaniu brehu potoka. Preto sa strojovo upravovalo prírodné koryto potoka. Aby sa zabránilo podmývaniu svahu bol breh koryta potoka doplnený cestnými panelmi. Súbežne s korytom sa doplnili aj betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli vyústené do potoka.

V mestskej časti Turzovka Predmier - lokalita krčma u Jozefa, tiež dochádzalo v čase výdatných dažďov k zatopeniu okolitých pozemkov ako aj priľahlých susediacich objektov. „V tejto časti boli zabudované zatrávňovacie betónové tvárnice doplnené o cestný panel, ktorým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť hlavne pri príjazdovej komunikácii. Prírodný odvodňovací žľab bol strojovo prečistený a doplnený o betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli doplnené o betónové kanalizačné rúry,“ informoval nás Ing.Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta.


celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
foto- Hlinené

Mesto realizovalo protipovodňové opatrenia aj v Hlinenom

Ďalšie protipovodňové opatrenia zrealizovala samospráva mesta v pondelok 8.apríla 2019 v mestskej časti Hlinené na točni. V tejto lokalite hlavne v zimných mesiacoch nastával problém so zaparkovaním áut miestnych obyvateľov a chatárov. To spôsobovalo komplikácie pri zimnej údržbe a pri otáčaní autobusov.
Mesto Turzovka za pomoci ťažkej mechanizácie: kolesový autožeriav Tatra, s nosnosťou 28 t, nákladnými automobilmi a strojovým pásovým minibagrom, vyčistilo koryto prírodného potoka. Následne boli uložené veľké betónové rúry priemeru 1,8 m. Tie boli napojené na existujúce betónové priepusty. Čelá novozabudovaných veľkopriemerových rúr boli vytvorené položením betónových cestných panelov. Na takto vytvorenú konštrukciu sa zhotoví postupný násyp, ktorý vytvorí novú rozsiahlu parkovaciu plochu. Stavebnými prácami sa zosilnil aj svah od priľahlého rodinného domu, ktorý hrozil zosunutím.
Práce hlavne pri zabudovaní a osadzovaní betónových rúr a panelov boli sťažené existujúcim vzdušným vedením elektriky aj obmedzeným prístupom pre ťažkú mechanizáciu.


celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
foto- Deň matiek

Deti poďakovali svojim mamám


Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná našim mamám a starým mamám. Je najlepšou príležitosťou na poďakovanie za ich starostlivosť, obetavosť a lásku.
Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom, Centrom voľného času a Materskou školou v Turzovke pripravili pre všetky mamičky v nedeľu 12. mája 2019 pestrý kultúrny program. V úvode programu sa prítomným mamám prihovoril primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, ktorý im poďakoval za ich lásku, starostlivosť a vyzdvihol dôležitú úlohu matky v našej spoločnosti.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z materskej školy, heligonkár Adam Gajdičiar a detská folklórna skupina Bukovinka.
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
foto

Pripomenuli sme si 100. výročie od smrti Milana Rastislava Štefánika

V piatok 3.mája sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pripravili ju Mesto Turzovka, Centrum voľného času, Základná škola a Základná umelecká škola v Turzovke.  Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis vo svojom príhovore vyzdvihol význam Štefánika ako štátnika, vojaka, vedca, astronóma, diplomata, národovca a spoluzakladateľa Československej republiky.   celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU – 10. MÁJ

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu (Move for Health Day), pričom ide o celosvetovú iniciatívu s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
Odvodnenie Vyšný koniec

Samospráva venuje  zvýšenú pozornosť preventívnym protipovodňovým aktivitám

„V ostatnom období samospráva mesta venuje zvýšenú pozornosť preventívnym protipovodňovým aktivitám, ktoré výrazne prispejú k ochrane zdravia a majetku počas intenzívnych dažďov. Vybudovaním priepustov, kanálov, záchytných nádrží, oporných múrov sa snažíme vytvárať zdravé podmienky pre život a zároveň chrániť životné prostredie," hovorí primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis.

celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
Deň narcisov

Deň narcisov v našom meste

Vo štvrtok 11. apríla sa už po 23. krát konala verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Každý, kto ju podporil dostal žltý narcis. Symbol jari, ale i nádeje, že náročný boj s ťažkou chorobou, môže mať šťastný koniec.

Pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám sa rozhodli i turzovskí vodní skauti, študenti gymnázia a žiaci základnej školy. Spolu vyzbierali v našom meste sumu  2244,67 €.

Všetkým, ktorí prispeli do zbierky úprimne ďakujeme. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
TANEČNÁ SKUPINA REFLEX

Tanečná skupina REFLEX

V sobotu zahájila tanečná skupina Reflex svoju tanečnú sezónu v tomto roku. Zúčastnila sa medzinárodného festivalu MIA DANCE, ktorý sa konal v Martine. Súťaž je postupová. Medzinárodné  finále sa uskutoční v máji v Prahe. Mesto Turzovka a Základnú umeleckú školu reprezentovali  s 8 choreografiami a domov si previezli  7 ocenení.  Súťaže sa zúčastnili po prvýkrát  aj najmladšie deti z prípravky. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:
Začala sa rekonštrukcia budovy mestského úradu

Začala sa rekonštrukcia budovy mestského úradu

Mesto získalo státisíce eur

celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze

Stretnutie s Ing. Ivetou Klepáčovou z ENVI-PAKU

Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
#

Predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová navštívila Turzovku

Vo štvrtok 28. februára privítal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spoločne s prednostom Mestského úradu JUDr. Františkom Mravcom na pôde mesta predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriku Jurinovú. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Interný koncert žiakov

V piatok 15.02.2019 sa uskutočnil interný koncert žiakov hudobného odboru. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: ZUŠ Turzovka
#

Mesto ohrozovali ľadové kryhy

Táto zima je bohatá na extrémy. Po výdatnom snežení, ktoré zapríčinilo vyhlásenie dvoch mimoriadnych situácii v meste prišli mrazy a následne v posledných dňoch prudké oteplenie. Z dôsledku nárazového oteplenia a dažďa, došlo v sobotu 2. februára na rieke Kysuca k nahromadeniu a zablokovaniu ľadových krýh v dĺžke 1,5 km. Tie bránili prietoku rieky Kysuca a ohrozovali lávky, mosty ako aj obydlia v blízkosti toku. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Zasadali odborné komisie mestského zastupiteľstva

Výstupy budú prerokované na MsZ 21.februára 2019 celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Prvým Turzovčanom je Jasmine Hrtúsová

Ešte v pondelok 7.januára 2019 sa v Čadci šťastným rodičom Soni a Michalovi narodil prvý občan nášho mesta. Malá Jasminka Hrtúsová vážila 3000 g a merala 50 cm. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Kalendárium podujatí 2019

V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku. celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor:
#

Zasadali členovia Združenia miest a obcí Kysúc

Predsedom združenia ZMOK sa stal primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE - 4. FEBRUÁR

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje   1

Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje

Výstava fotografií "Premeny času" celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
#

Výdatné sneženie potrápilo samosprávu

Nasadené boli všetky dostupné mechanizmy celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Štatistika obyvateľstva k 31. 12. 2018

Počet obyvateľov k 31.12.2017.......................... 7.457
Počet obyvateľov k 31.12.2018.......................... 7.457 celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Drahoš Bernát, matrikár
#

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa konalo zasadnutie správnej rady Združenia TKO Semeteš. Jedným z bodov programu bola aj voľba predsedu správnej rady na obdobie rokov 2019-2022. Stala sa ním poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Turzovke Ing. Jana Majtánová. Pre naše mesto znamená jej zvolenie významný krok k udržaniu transparentnosti združenia v očiach občanov. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Ďalšou významnou a dlho očakávanou stavbou, najmä pre obyvateľov v mestskej časti Predmier bolo stavebné dielo pod názvom: "Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke – Predmieri". celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Autobusová zastávka opäť na pôvodnom mieste celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Projekt CVČ postupuje do ďalšieho kola

CVČ Turzovka s radosťou oznamuje, že projekt v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci. celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka
#

Z rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Turzovke na funkčné obdobie 2018 – 2022

Sľub zložili aj dvaja „noví“ poslanci MUDr. Jozef Bajcár a pani Emília Machová celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Už sa stalo tradíciou, že v našej materskej škole prebiehajú v predvianočnom čase „tvorivé dielne detí s rodičmi“. Tento rok sa stretnutie detí a rodičov z triedy č.10 netradične uskutočnilo v areáli školskej záhrady pod názvom „Svetielka Vianoc“. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:
#

Poradňa zdravia

Ochorenia srdca a ciev patria dlhodobo na prvé miesto spomedzi všetkých úmrtí. Väčšinou sa začnú rozvíjať už v detstve, hoci sa môžu prejaviť až o niekoľko rokov neskôr a dnes už ohrozujú osoby vo veku 20 – 30 rokov. V spoločnosti, kde polovica ľudí predčasne zomiera na srdcovo-cievne choroby, by mal každý mať na pamäti, že týmto ochoreniam sa dá predchádzať. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná