Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Pocta M.R. Štefánikovi 1

Pocta M.R. Štefánikovi

Veriť, milovať, pracovať celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
#

Vynovenú a zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu vysvätil Otec biskup Mons. František Rábek

- Keď sme pred desiatkami rokov začali hasičskú zbrojnicu, začínali sme ako sa hovorí „na kolene“. Ten dal pár tehál, iný zas rúru a podobne...- spomína pamätník Ladislav Dlhopolček celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
Turzovka -  Bela 4:1 (2:1) 1

Turzovka - Bela 4:1 (2:1)

Turzovka piata v tabuľke celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
Na horu Živčáková prišlo vyše 3000 veriacich 1

Na horu Živčáková prišlo vyše 3000 veriacich

8. mája 2018 sa konala jarná púť na Živčákovú, kde bola v kostole Panny Márie Matky Cirkvi svätá omša, ktorú celebroval biskup Tomáš Galis. Na púť prišlo vyše 3 tisíc pútnikov. Medzi nimi bol aj poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár a zástupcovia okolitých obcí. Vedenie mesta zastupovala zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Z neplánovaného Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa mesta do projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Blíži sa Turzovské leto

Vo štvrtok 3.5.2018 sa v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Turzovke konalo stretnutie usporiadateľov Turzovského leta 2018 a 47. ročníka Beskydských slávností. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Radka Machovčáková
#

Dôstojná oslava Dňa matiek

Mesto Turzovka spoločne s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Turzovke so Základnou umeleckou školou a Centrom voľného času pripravili v nedeľu 13.mája v Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka kyticu kultúrnych zážitkov mamičkám, babičkám, rodičom i tetám. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Práce na cintoríne napredujú

V uplynulých týždňoch pokračovali práce na dokončení 3.etapy rozšírenia hrobových miest na cintoríne v mestskej časti Turzovka Hlinené, kde bude vybudovaných takmer 200 hrobových miest. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch

Uplynulý víkend 4.a 5.mája 2018 bol pre turzovských hasičov výnimočný. Nebolo to však len tradičnými oslavami svätého Floriána, ale hlavne oslavou 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. Zablahoželať svojim kolegom prišli spriatelené hasičské zbory, nielen zo Slovenska, ale i Čiech. Slávnosť taktiež poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta, jeho zástupkyňa a poslanci mestského zastupiteľstva. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Aktivity v materskej škole

Materská škola Turzovka – Šarky 463 je rozpočtovou organizáciou Mesta Turzovka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľ je Mesto Turzovka. Našu školu navštevuje 184 detí. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Mária Giertlová, riaditeľka MŠ

Schválenie dotácie pre deti z DFS Bukovinka

Centrum voľného času touto cestou ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta za poskytnutie dotácie pre DFS Bukovinka. Dotácia je účelovo viazaná na obstaranie krojového oblečenia a súčasti krojov. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka
#

Mesto opeknelo zeleňou a trávnaté plochy treba upravovať

Ostatné aprílové dni doslova prebudili prírodu. Mierny dážď a mimoriadne teplé dni zapríčinili, že naše mesto sa príjemne zazelenalo. Zlatý dážď osvietil parčíky a verejné priestranstvá. Rozpúčali sa lipy, briezky a dokonca i orgován. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Vlani mesto hospodárilo s prebytkom 437 078 eur celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

POZNÁŠ KYSUCE ?

POZNÁŠ MESTO TURZOVKA? celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Bukovinka bola opäť úspešná - SLÁVICI KYSÚC

V marci sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí SLÁVICI KYSÚC, ktorú organizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťažili speváci a inštrumentalisti z okresu Čadca a Kysucké Nové mesto. Táto súťaž má jednu vekovú kategóriu do 15 rokov. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka
#

PRED VEĽKÝM SVIATKOM NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Už onedlho – v piatok 4. a v sobotu 5. mája 2018 sa v našom meste uskutočnia OSLAVY 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor:

Deň narcisov v našom meste

V piatok 13.4.2018 sa uskutočnil 22. ročník najväčšej verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine SR „Deň narcisov“ na celom území Slovenska, ale i v našom meste. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
#

Úprava plochy pri nedostavanej ZŠ v Závodí

Vedenie mesta sa rozhodlo vyše 10 rokov zanedbávanú plochu v okolí torza nedostavanej základnej školy v Závodí (budova nie je majetkom mesta) dať do udržiavaného stavu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Revitalizácia plochy pred poliklinikou 1

Revitalizácia plochy pred poliklinikou

Minulý týždeň sa uskutočnila pred poliklinikou v Turzovke revitalizácia zelene. Prebytočné kroviny boli odstránené, zlikvidované a upravili sa stĺpiky na parkovacie miesta. Bola natiahnutá geotextília a plocha bola vyspravená štrkovým materiálom v podobe vymývaného dunajského štrku. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník

Z rokovania komisií MsÚ v Turzovke

V pondelok 9. apríla 2018 zasadala na MsÚ v Turzovke komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol predseda Mgr. Rastislav Bakajsa za účasti primátora JUDr. Ľubomíra Golisa, jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej, prednostu MsÚ Ing. Mariána Masnicu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
#

Minulý týždeň sa v meste uskutočnil zvoz objemného odpadu

V dňoch 10. apríla a 12. apríla 2018 sa uskutočnil zvoz objemného odpadu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

JUDr. Ľ. Golis : Podarilo sa nám získať 659 tisíc Eur z mimorozpočtových zdrojov

Mestský úrad dostane nový šat celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
Andersenova noc 1

Andersenova noc

Mestská knižnica v Turzovke sa opäť zaplnila karimatkami,
spacími vakmi a nebojácnymi nocľažníkmi
celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Darina Bajáková, riaditeľka KaSS

Jubilanti: Mária Stoligová, Anna Vanková, Ján Pavlík a Jozef Marejka

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis navštívil vo štvrtok 22.03.2018 jubilantov, ktorí oslávili v týchto mesiacoch významné životné jubileum – 90 rokov. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:

Rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018 - 2022 celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
#

Údržba stromov, kríkov a porastov sa robila v celom meste

Kým vegetačné obdobie prírody nie je ešte v rozpuku pracovníci Mestského podniku služieb v Turzovke vykonávajú vhodné práce pre tento čas. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:
#

Úspešné veľkonočné trhy

V sobotu 24. marca 2018 sa konal v Mestskej tržnici v Turzovke I. ročník veľkonočných trhov. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

Náš rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018-2022 celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:
#

Osadili nové dopravné značenia a zrkadlá pri Predmieranskom moste

Minulý týždeň na pokyn vedenia mesta osadzovali pracovníci Mestského podniku služieb pri Predmierskom moste dopravné značky a zrkadlá. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:
Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku 1

Cezhraničná spolupráca s poľskými partnermi pokračuje aj v tomto roku

Spolupráca Mesta Turzovka s partnerským mestom Kęty pokračuje úspešne aj v tomto roku. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Radka Machovčáková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná