Obsah

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu seniorom v domácom prostredí

Typ: ostatné
Jednou z kompetencií miestnej samosprávy v sociálnej oblasti je poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa poskytuje aj opatrovateľská služba.

Snahou samosprávy Mesta Turzovka je postupne vytvárať prístup k sociálnym službám s rešpektovaním každého jednotlivca a jeho individuálnych potrieb. Opatrovateľskú službu začalo Mesto Turzovka priamo poskytovať od novembra r. 2016.  Jej cieľom je podporiť zotrvanie ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. Pre skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby sa Mesto Turzovka zapojilo do výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pod  názvom: „Podpora opatrovateľskej služby“. Od 1.marca 2019 je opatrovateľská služba Mesta Turzovka poskytovaná pod názvom projektu: „Zlepšenie sociálnej služby v Meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom“, za podpory Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V súčasnosti úkony opatrovateľskej služby na území nášho mesta vykonáva sedem kvalifikovaných opatrovateliek v domácom prostredí trinástich klientov, čím priamo prispievajú k zlepšeniu ich životnej situácie a ku skvalitneniu ich života.  

 

                                                                                                           Mgr. Marcela Polková


Vytvorené: 7. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2019 09:05
Autor: