Obsah

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Typ: ostatné
Ďalšou významnou a dlho očakávanou stavbou, najmä pre obyvateľov v mestskej časti Predmier bolo stavebné dielo pod názvom: "Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke – Predmieri".

"Vybudovaním stavby  v podobe odvodnenia dažďových vôd z existujúcej prístupovej komunikácie ako aj spevnením existujúcej prístupovej komunikácie sa docielilo vyriešenie dlhoročného problému obyvateľov tejto lokality", skonštatoval primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
Nosnú konštrukciu oporného múru tvorí gabiónová konštrukcia ktorá je doplnená novovytvoreným poplastovaným pletivom. "V rámci stavby sa vybudovala aj nová dažďová kanalizácia nachádzajúca sa pod vozovkou v dĺžke cca 80 m, súčasťou ktorej bola aj dodávka nových revíznych šácht a poklopov. Následne sa realizovali spätné zásypy s povrchovou úpravou existujúcej prístupovej komunikácie z asfaltového obrusu", povedal vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník.
Komunikácia je z hľadiska bezpečnostného, ako aj technického oddelenia vozovky od oporného múru zabezpečená novými cestnými obrubníkmi v dĺžke cca 110 m.
Stavba bola hradená z vlastných zdrojov v sume takmer 60 000,- eur.


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 11:14
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka