Obsah

Podarila sa dobrá vec pre deti

Typ: ostatné
Ukončené prázdninové „Veselé leto“

V prúde slnkom zaliatych dní uplynuli letné prázdniny a s nimi aj aktivity projektu „Veselé leto“, ktoré organizovalo v priebehu mesiaca júl Mesto Turzovka za finančnej spoluúčasti Žilinského samosprávneho kraja. Ako sme vás už informovali, projekt bol realizovaný v podobe denných sústredení, so zameraním na výkon preventívnych aktivít pre deti žijúce v rodinách, ktoré sú klientom sociálnej práce. Za priemernej účasti dvadsaťštyri detí boli realizované počas jednotlivých denných sústredení aktivity športového charakteru, či kultúrno-poznávacie činnosti, počas ktorých boli u detí podporované schopnosti pracovať v tíme. Za účasti JUDr. Anny Zagrapanovej, PhDr. Anny Bednárovej a Mgr. Mariána Majáka bola pre deti zorganizovaná preventívno-osvetová aktivita v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, konkrétne na tému šikana, kyberšikana, trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Deti ďalej navštívili Horu Živčáková, múzeum Bimaček v Podvysokej, Hobby múzeum v Turzovke, oboznámili sa s činnosťou Krajskej knižnice v Žiline, využili športoviská a zacvičili si Zumbu v Areáli športu a oddychu Turzovka/Závodie, zúčastnili sa Tvorivých remeselných dielní v Žiline. Dúfame, že sa zúčastneným deťom páčilo a odniesli si nielen množstvo príjemných prázdninových zážitkov, ale aj užitočných poznatkov.

Na záver si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k tvorbe aktivít projektu „Veselé leto.“

Ďakujeme: Žilinskému samosprávnemu kraju, MUDr. Jozefovi Marcovi a Mgr. Márii Poljakovej – múzeu Bimaček, T-services, Jozefovi Malíkovi – Hobby múzeum Turzovka, Silvii Gajdičiarovej, zamestnancom Krajskej knižnice v Žiline, JUDr. Anne Zagrapanovej, PhDr. Anne Bednárovej, Mgr. Mariánovi Majákovi, pizzerii Victoria a spoločnosti Botur,s.r.o.    


Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2018 08:22
Autor: Mgr. Marcela Polková