Obsah

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Typ: ostatné
Naše priority: infraštruktúra mesta, mládež a seniori

Pán primátor, končí sa štvorročné volebné obdobie. Ako hodnotíte prvé dva roky vášho pôsobenia vo funkcii primátora mesta Turzovka?

  • Boli to roky rozbehové, hľadania vhodnej stratégie, koncepcie a určenia priorít. Spolu s vedením mesta sme sa zamerali na riešenie infraštruktúry mesta, odstránenie akútnych problémov našich detí v oblasti predškolskej a školskej výchovy a treťou našou oblasťou sa stala zanedbaná sociálna oblasť, predovšetkým skvalitnenie života starších občanov mesta.

Ktoré práce boli najpotrebnejšie?                                                  

  • Venovali sme sa akútnym opravám mestských komunikácií, kde sme preinvestovali približne 500 000,- €.  Ku skvalitneniu bývania v mestských častiach taktiež prispela modernizácia verejného osvetlenia, ktorá prebiehala v dvoch etapách. Vymenilo sa viac ako 300 svetelných bodov v celkovej investícii 415 490,-€.

Aké problémy ste riešili v školstve?

  • V Základnej škole Bukovina sa prioritou pre mesto stal havarijný stav strechy, zateplenie obvodového plášťa a vybudovanie bezbariérového vstupu v pavilóne A.  Celkovo sa preinvestovalo 250 000,- €.Riešili sme  problémy ako vytopené učebne v pavilóne B, ktoré boli spôsobené poškodením vodovodnej batérie. V školskej jedálni sme vybudovali nákladný výťah v hodnote 11 780,-€. Prestavali sme staré asfaltové športovisko pri ZŠ na moderné, viacúčelové ihrisko s tartanovým povrchom a osvetlením s investíciou 120 000,-€.
    Svoju pozornosť sme taktiež venovali nadstavbe, zatepleniu a zmodernizovaniu materskej školy. Celá prestavba aj s modernizáciou kuchyne stála 450 000,-€.

Čo sa podarilo v sociálnej oblasti?

  • Mestu Turzovka sa podarilo vytvoriť nové pracovné miesta, na ktorých zamestnalo 20 ľudí, ktorí vypomáhali pri rozvoze stravy, prestavbe pošty na vybudovanie Mestského múzea Karola Točíka, údržbe cintorína, športovísk a udržiavaní zelene v meste.
    O občanov odkázaných na pomoc inej osoby sa v meste stará 6 stálych opatrovateliek. Varíme a zabezpečujeme rozvoz stravy všetkým seniorom, ktorí o to požiadali.


​​​​​​​Investovalo mesto finančné prostriedky aj do nákupu pozemkov?

  • Áno, v roku 2015 sme vykúpili pozemky Nádražnej ulice  vo výške 35 116,-€ a pozemky od ŽSR za 32 044,-€ v roku 2016. Potrebovali sme ich v ostatných dvoch rokoch na plánované aktivity mesta, ktoré boli nevyhnutne potrebné pre rozvoj mesta.

Vytvorené: 16. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 10. 2018 13:07
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka