Obsah

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

Typ: ostatné
V týchto dňoch sa dokončuje vybudovanie novej kanalizačnej stoky v Turzovke na Turkovskej ceste. Nová kanalizačná stoka bude zaustená do projektovanej šachty, ktorá bola súčasťou projektu križovania stoky so železničnou traťou Čadca – Makov.

Potrubie novej stoky bude vybudované z PVC korugovaných rúr DN 300. Kanalizácia bude uložená v štátnej ceste III/48720, s asfaltovým povrchom. Na novej stoke bude osadených 11 nových šácht, šachty budú opatrené poklopmi begu DN 400.Projekt uvažuje zo zaústením 28 kanalizačných prípojok DN 150 o celkovej dĺžke 150 m. Celková dĺžka vybudovania novej stoky bude 480 m.


Vytvorené: 1. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2018 08:42
Autor: Ing. Ján Červeník