Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Turzovka

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Andočová Anna, Mgr.

E-mail: anna.andocova@turzovka.sk

Bajáková Darina

Telefón: 041/4352308

Telefón: 041/4353814

Fax: 041/4353815

E-mail: kultura@turzovka.sk

Belková Viera, MUDr.

Telefón: 041/4209355

Mobil: 0905941920

E-mail: zastupcaprimatora@turzovka.sk

Bernát Drahoš

Telefón: 041/4209366

E-mail: drahos.bernat@turzovka.sk

Cániková Mária

Telefón: 041/4209311

Telefón: 041/4209333

Červeník Ján, Ing.

Telefón: 041/4209340

Mobil: 0905575253

E-mail: jan.cervenik@turzovka.sk

Čmelíková Ľubica

Telefón: 041/4209330

E-mail: lubica.cmelikova@turzovka.sk

Dorociaková Daniela, Mgr.

Telefón: 041/4209335

E-mail: daniela.dorociakova@turzovka.sk

Dorociaková Janka

Telefón: 041/4209361

Mobil: 0905941797

E-mail: janka.dorociakova@turzovka.sk

Giertlová Mária

Telefón: 041/4352655

E-mail: riaditelka@msturzovka.eu

Stránka