Obsah

Projekty

Projekty s podporou EU

Správy

Názov projektu : Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W322
Číslo zmluvy IROP-Z-302021W322-211-27
Nenávratný finančný príspevok : 1 253 999,11 €
Výška finančnej podpory z EÚ : 1 128 599,21 €
celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka

Časový harmonogram :  01/2020 – 06/2021

Celkový rozpočet projektu :  15 403,33 €

Kód projektu : NFP310040X599

celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Wifi pre Teba aj v meste Turzovka

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071W870
Číslo zmluvy : Z311071W870
Riadiaci orgán OPII : Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sprostredkovateľský orgán : Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom

Názov projektu Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Spoznávajme sa navzájom - SK/FMP/11b/01/023

Projekt celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke.

Projekt celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Historické dedičstvo Kęt a Turzovky INT/EB/BES/1/II/B/0066

Projekt celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

"Sakrálny chodník Kęty – Turzovka" - INT/EB/BES/1/I/B/0026

Projekt celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Spoločne v Euroregióne Beskydy

Projekt celý text

ostatné | 27. 11. 2014 | Autor:

Euroregión Beskydy - energie bez hranic

Projekt celý text

ostatné | 28. 10. 2014 | Autor:

GOOO! Euroregión Beskydy

Projekt celý text

ostatné | 27. 10. 2014 | Autor:

"Aktívne prežívanie staroby našich seniorov"

Projekt celý text

ostatné | 10. 7. 2014 | Autor:

Poznáváme své okolí

Projekt celý text

ostatné | 20. 6. 2014 | Autor:

Krížem krážem CZ - SK Euroregionem BESKYDY

Projekt celý text

ostatné | 25. 9. 2013 | Autor:

Kultúra putuje cez hranice

Projekt celý text

ostatné | 24. 6. 2013 | Autor:

Wspolpráca stražakow bez granic

Projekt celý text

ostatné | 22. 6. 2011 | Autor:

Beskydy to naše dedičstvo

Projekt celý text

ostatné | 22. 6. 2011 | Autor: