Obsah

Uznesenia zo zasadnutí MsZ

2019

Uznesenia zo šiesteho plánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.06.2019 Stiahnuté: 5x | 26.06.2019

Uznesenia z piateho neplánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.06.2019 Stiahnuté: 17x | 14.06.2019

Uznesenia zo štvrtého neplánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.05.2019 Stiahnuté: 35x | 31.05.2019

Uznesenia z tretieho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 25.4.2019 Stiahnuté: 87x | 30.04.2019

Uznesenia z druhého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 118x | 25.02.2019

Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 24.1.2019 Stiahnuté: 195x | 05.02.2019

2018

Uznesenia z ustanovujúceho rokovania MsZ, konaného dňa 6.12.2018 Stiahnuté: 157x | 14.12.2018

Uznesenia z ôsmeho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 26.9.2018 Stiahnuté: 195x | 05.10.2018

Uznesenia zo šiesteho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 27.6.2018 Stiahnuté: 244x | 27.07.2018

Uznesenia z piateho neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 13.6.2018 Stiahnuté: 199x | 18.06.2018

Uznesenia zo štvrtého neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 10.5.2018 Stiahnuté: 233x | 18.06.2018

Uznesenia z tretieho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 25.4.2018 Stiahnuté: 260x | 18.06.2018

Uznesenia z druhého neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.3.2018 Stiahnuté: 243x | 18.06.2018

Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.02.2018 Stiahnuté: 270x | 18.06.2018

2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 275x | 21.12.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 236x | 03.11.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 27.9.2017 Stiahnuté: 221x | 29.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 221x | 04.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 237x | 07.07.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 16.6.2017 Stiahnuté: 272x | 19.06.2017

Stránka