Obsah

Uznesenia zo zasadnutí MsZ

2018

2018 - Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.02.2018 Stiahnuté: 12x | 09.03.2018

2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 06.02.2017 Stiahnuté: 15x | 07.02.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.2.2017 Stiahnuté: 12x | 03.03.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.3.2017 Stiahnuté: 13x | 28.03.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.3.2017 Stiahnuté: 12x | 05.04.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 17.5.2017 Stiahnuté: 14x | 25.05.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 16.6.2017 Stiahnuté: 13x | 19.06.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 13x | 07.07.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 12x | 04.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 27.9.2017 Stiahnuté: 11x | 29.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 13x | 03.11.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 15x | 21.12.2017

2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 24.02.2016 Stiahnuté: 13x | 04.03.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.04.2016 Stiahnuté: 12x | 22.04.2016

2016 - Uznesenie č.17 zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.04.2016 - nepodpísané Stiahnuté: 12x | 22.04.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia Msz, konaného dňa 27.04.2016 Stiahnuté: 14x | 06.05.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia Msz, konaného dňa 29.06.2016 Stiahnuté: 13x | 08.07.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 26.10.2016 Stiahnuté: 14x | 04.11.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 14x | 22.12.2016

2015

2015 - Uznesenie MsZ č.1/2015 zo zasadnutia Msz v Turzovke, konaného dňa 28.1.2015 Stiahnuté: 13x | 02.02.2015

Stránka