Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Medzinárodný deň nulového odpadu

plagát dva týždne bez odpadu

Dňa 30. marca sa každoročne oslavuje Medzinárodný deň nulového odpadu (International Day of Zero Waste), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 2022.

Tento deň zdôrazňuje dôležitosť globálneho posilnenia odpadového hospodárstva a potrebu podporovať modely udržateľnej spotreby a výroby. Vyzýva členské štáty OSN, skupiny občianskej spoločnosti, súkromný sektor, akademickú obec, mládež a ďalšie zainteresované strany aby sa zapojili do aktivít zameraných na podporu povedomia o národných, regionálnych a miestnych iniciatívach v oblasti nulového odpadu, zdôrazňujúc ich úlohu pri presadzovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja [1,2].

2 týždne bez odpadu Priateľov Zeme - SPZ

Iniciatívy nulového odpadu môžu podporiť správne nakladanie s odpadom a minimalizovať jeho tvorbu a škodlivosť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa nulového odpadu, sme sa rozhodli usporiadať akciu s názvom Dva týždne bez odpadu. Zero Waste je rozsiala téma, existuje veľké množstvo aktivít a spôsobov ako môžeme znížiť množstvo a škodlivosť odpadov. My sme sa tento rok zamerali najmä na plastový odpad a odpad z jednorazových predmetov. Dva týždne bez odpadu Priateľov Zeme – SPZ budú prebiehať od 30. marca 2024 do 12. apríla 2024.

Zapojte sa!

https://www.nulaodpadu.sk/dva-tyzdne-zero-waste-dva-tyzdne-bez-odpadu

Dátum vloženia: 22. 3. 2024 13:45
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2024 13:51

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste