Obsah

Mesto Turzovka informuje o možnosti opatrovania v domácom prostredí

Typ: ostatné
Aj v našom meste čoraz viac ľudí ostáva v situácii, keď sa v rodine objaví ochorenie alebo zdravotné znevýhodnenie. Môže prísť náhle, v podobe akútneho chorobného procesu, alebo postupne, keď je človek dlhodobo chorý a pomaly stráca sily.

V takejto situácii sú členovia rodiny postavení pred otázku, či opatrovať doma a akým spôsobom, alebo umiestniť odkázaného do zariadenia pobytovej sociálnej služby. Všetko samozrejme záleží od viacerých faktorov, ku ktorým patrí vážnosť diagnózy a jej prognóza, ekonomické či časové možnosti rodiny.

V prípade, že aj Vo Vašom živote sa vyskytla  situácia, ktorá je   nepriaznivá z dôvodu následkov zlého zdravotného stavu a potrebujete pomôcť s opaterou takejto osoby, samospráva Mesta Turzovka Vám ponúka možnosť využitia opatrovateľskej služby poskytovanú prostredníctvom opatrovateliek Mesta Turzovka priamo vo Vašom domácom prostredí, kde mame momentálne voľnú kapacitu.

            Podľa stupňa odkázanosti,  na základe vzájomnej dohody v zmluvnom vzťahu poskytujeme z pozície poskytovateľa opatrovateľskej služby hodiny, počas ktorých budete Vy, prípadne Váš príbuzný opatrovaný. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je 1 € / hodinu.

            Bližšie  informácie získate v Klientskom centre Mestského úradu v Turzovke, príp. na tel.č.: 041 / 420 93 39, Mgr. Marcela Polková


Vytvorené: 11. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2021 10:51
Autor: