Obsah

Opatrovateľská služba v Meste Turzovka

Typ: ostatné
Dotazník spokojnosti

Mesto Turzovka poskytuje opatrovateľskú službu v rámci svojich kompetencií podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Aj napriek skutočnosti, že dňa 31.03.2021 došlo k uplynutiu obdobia, počas ktorého  Mesto Turzovka poskytovalo opatrovateľskú službu pod názvom projektu Zlepšenie sociálnej služby v Meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom, za podpory Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, služba bude poskytovaná naďalej, v tomto období z vlastných zdrojov.

Pre skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby v budúcom období si dovoľujeme týmto z pozície poskytovateľa požiadať Vás o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorého cieľom je zistiť mieru  spokojnosti  s poskytovanou sociálnou službou a v prípade relevantných pripomienok poskytovanie služby zlepšiť k čo najväčšej spokojnosti našich prijímateľov tejto sociálnej služby.

Vyplnený dotazník môžete odovzdať priamo na Mestskom úrade v Turzovke, príp. ho zaslať e-mailom na adresu: marcela.polkova@turzovka.sk.

Ďakujeme za ochotu a Váš čas.

 

Dotazník spokojnosti s poskytovanou opatrovateľskou službou


Príloha

Vytvorené: 9. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2021 09:23
Autor: