Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení pre rok 2019

V zmysle Štatútu Mesta Turzovka a Všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka sa v našom meste od roku 2000 pravidelne udeľujú ocenenia mesta.

Udeľovanie ocenení sa stalo veľmi milou a morálne uznávanou aktivitou mesta.

Za uvedené obdobie bolo ocenených už vyše 100 laureátov. Tak ako v uplynulých rokoch i v roku 2019 sa všetky termíny odvíjajú od termínu odovzdávania ocenení. To sa pravidelne uskutočňuje v rámci Beskydských slávností, zároveň jednotlivé termíny vyplývajú z ustanovení  platného VZN o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka a pre rok 2019 sú nasledovné:

Február  2019 - vyhlásenie podávania návrhov bežnými oznamovacími prostriedkami

04.02.2019 - informácia o vyhlásení podávania návrhov a oznámenie termínov na zasadnutí Komisie mládeže, vzdelávania, športu a kultúry

21.02.2019 - zasadnutie MsZ - Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení Mesta Turzovka na rok 2019       

do 30.04.2019 - podávanie návrhov na jednotlivé ocenenia

do 31.05.2019 - posúdenie  formálnej stránky predložených návrhov v Komisii mládeže, vzdelávania, športu a kultúry a vypracovanie stanoviska pre rokovanie MsZ

do 17.06.2019 - schválenie laureátov na neverejnom zasadnutí poslancov MsZ

27.06.2019 - vyhlásenie laureátov na udelenie ocenení mesta na rok 2019

16.08.2019 - slávnostné zasadnutie MsZ – odovzdanie ocenení mesta pre rok 2019


Návrhy  môžu predkladať primátor mesta a prostredníctvom poslancov MsZ iné právnické a fyzické osoby. Na to, aby mohol byť návrh schvaľovaný  poslancami na neverejnom  MsZ musí obsahovať všetky formálne náležitosti uvedené vo VZN mesta a musí byť doručený v uvedenom termíne.

Vyhlásenie podávania návrhov bude zverejnené bežnými oznamovacími prostriedkami mesta  (úradná tabuľa,  rozhlas,  infokanál TKR, Spravodajca, TVT internet – web stránka mesta a pod.)


NÁVRH NA UDELENIA OCENENÍ MESTA TURZOVKA tu ku stiahnutiu

Prílohy

návrh na udelenie ocenení tlačivo.pdf

návrh na udelenie ocenení tlačivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,06 kB
Dátum vloženia: 27. 2. 2019 14:41
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2019 10:51

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste