Obsah

Začiatkom novembra sa bude vykonávať fyzický odpočet spotreby elektriny

Typ: ostatné
Poverené osoby /2 odpočtári/, na základe poverenia Stredoslovenskej distribučnej a. s. budú vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie.

10. - 12.novembra 2021 /streda až piatok/ v čase 8,30 - 17,00 h. v mestskej časti  STRED

11.novembra /štvrtok/ v čase 8,30 - 17,00 h. v mestskej  časti Závodie

12. a 13.novembra 2021 /piatok, sobota/ v čase 8,30 - 17,00 h. v mestskej časti Predmier - aj domy smerom do Korne, kde  došlo k zmene zúčtovacieho mesiaca z mája na november - odpočtár pôjde v smere od kruhového objazdu smer  Klokočov

Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia - elektromera, hlavne domácnosti, kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike. 

Poverené osoby budú viditeľne označené vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. a v zmysle platného nariadenia chránené rúškom - respirátorom. V prípade karantény - prosím viditeľne označiť bránu, odpočet vo vnútri domu bude v tom prípade riešený individuálne.

Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok

elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané  pokiaľ budú sprístupnené - odomknutá brána a nebude voľne behať pes

elektromery vo vnútri domu - odpočtár bude chránený respirátorom, odberateľ sa bude chrániť respirátorom a odstup od odpočtára, odberatelia v karanténe budú môcť stav nahlásiť priamo odpočtárovi a v prípade, že nevedia odčítať elektromer, odpočtár im vysvetlí čo a ako.

V covidovom období sa množia prípady, keď si odberatelia chybne nahlásia stav a keď nasledujúci rok urobí odpočet a kontrolu merania  odpočtár, tak sú nešťastní z vysokého nedoplatku.

V prípade, že v trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič - nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer nedokážeme odčítať pri vypnutom  ističi a tak Vás budeme kontaktovať - hlavne ak máte na rozvádzači svoj vlastný zámok.

Často sa stáva, že ľudia si myslia - mám digitálny elektromer odpočet robia z cesty, ....mať digitálny elektromer neznamená, že sa Vám odpočet robí na diaľku. Odpočet na diaľku sa robí len niektorým odberateľom , kde sú splnené zákonné podmienky - elektromer s anténkou - aj ten však  môže byť z dôvodu, že nekomunikuje, daný vo fakturačnom období na kontrolu

Odberateľ môže mať rôzneho dodávateľa napr. SPP, Stredoslovenská energetika a ďalších - odpočet spotreby vykonáva distribučná spoločnosť, teda Stredoslovenská distribučná a.s. - ňou poverená osoba na základe zmluvy.

Nakoľko v minulosti odpočet elektriny realizovala Slovenská pošta a. s. dovolím si informovať, že od 1.7.2018 Slovenská pošta a. s. ukončila spoluprácu so Stredoslovenskou distribučnou a. s..   V prípade, že si ako obec chcete overiť, že či nejde o podvod - môžete kontaktovať mailom technika zberu dát SSD a. s. pani  Krkošovú Veroniku mailová adresa: veronika.krkosova@ssd.sk. Informácie o vykonávaní odpočtov ako aj vzor preukazu nájdete na :

https://www.ssd.sk/odberatelia-elektriny/domacnosti/nahlasenie-odpoctu?page_id=4320

https://www.ssd.sk/buxus/images/vzor_preukaz_Stengl.JPG

 

-

František Slezák

informatívne testovanie, meranie a kontroly

Lermontova 4544/11, 036 01  Martin 1

Mob. +421908393444, +421949428777

IČO:42062381, DIČ: 1046607892


Vytvorené: 8. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2021 09:46
Autor: