Obsah

Správy

prvá
z 8
ďalší posledná

#

Poteší nielen chutné jedlo, ale i milé slovo

Fotoreportáž z rozvozu obedov seniorom celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor:
#

Spev a hudba znela ulicami mesta Turzovka

Fašiangy ,Turíce, Veľká noc ide sa ozývalo mestom Turzovka v piatok 9. februára 2018. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:

Turzovka je opäť sídlom dekanátu

Prvé dni roka 2018 boli pre Turzovku významnými z dvoch dôvodov. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: PhDr. Drahomír Velička PhD.

Štatistika obyvateľstva k 31.12.2017

Počty obyvateľov podľa mestských častí:
Stred.........................................3.484
Predmier......................................1.308
Vyšný koniec..................................1.234
Hlinené........................................ 835
Závodie........................................ 396
Turkov......................................... 200
Obývaných rodinných domov je v meste 1.334 a bytov v bytových domoch je 870. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor: Drahoš Bernát, matrikár
Prvá veľká odmena – vysvedčenia 1

Prvá veľká odmena – vysvedčenia

Posledný januárový deň bol pre žiakov základnej školy veľmi očakávaný. Zvlášť pre 54 prváčikov. Po prvý krát boli ohodnotení za svoju usilovnú prácu za prvé školské mesiace. Triedne učiteľky Mgr. Monika Schützová, Mgr. Antónia Urbánková a Mgr. Miroslava Golisová hodnotili ich polročnú prácu a odovzdali zaslúžené odmeny vo forme vysvedčení. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:

Kalendárium podujatí 2018

V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:
Nebuďme leniví, trieďme odpad!!!	 1

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!!

Fotografia dokazuje, že odpad netriedime (česť výnimkám). Na fotografií z pasu v Semeteši TKO vidíme, komunálny odpad, papier, plasty, kovy...
Všetko na jednej hromade. Dodatočné triedenie vyžaduje peniaze. Kto ich bude platiť? My, občania! Minulý rok v jeseni napríklad pri jesennom zbere nadrozmerného odpadu sa vyzbieralo takmer 75 ton. Poplatky za tonu sa stále zvyšujú. Nebuďme leniví, trieďme odpad, šetrime si peniaze a životné prostredie. celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor:
#

Nový chodník okolo starého cintorína je pravidelne udržiavaný

Pred niekoľkými rokmi boli zrušené autobusové nástupištia na Nádražnej ulici pri železničnej stanici. Vybudovali sa nové nástupištia pri obchodnom dome Tesco za starým cintorínom. Cestujúci k týmto nástupištiam mali jedinú možnosť priechodu cez cintorín po hroboch. Mesto vyriešilo problém, nielen Turzovčanov, vybudovaním nového osvetleného chodníka okolo cintorína, ktorý aj v týchto dňoch je náležite udržiavaný. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:

Projektový manažment mesta informuje

Mesto Turzovka rozvíja partnerskú medzinárodnú spoluprácu celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Ing. Marián Masnica, prednosta MsÚ
Prvým Turzovčanom je Leonka Konečná 1

Prvým Turzovčanom je Leonka Konečná

Ešte v piatok 5. januára tohto roka sa v Čadci narodil prvý občan nášho mesta. Leonka Konečná vážila 3550 g a merala 51 cm.
19. januára bol prvú Turzovanku na Vyšnom Konci navštíviť aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spolu so svojou zástupkyňou MUDr. Vierou Belkovou. Na snímke sú tri generácie rodiny Konečných, babička, mamička a malá Leonka. Prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu svojej rodiny. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor:
#

Netreba chodiť na Vianočné trhy do Viedne alebo Prahy, treba prísť do Turzovky

„Netreba chodiť na Vianočné trhy do Viedne alebo Prahy, treba prísť do Turzovky...“ celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:
Zbor Kysuca priniesol do Turzovky bohatý kultúrny zážitok 1

Zbor Kysuca priniesol do Turzovky bohatý kultúrny zážitok

V piatok 15.12. 2017 sa konal vo farskom kostole v Turzovke nevšedný koncert. Turzovčanom priniesol miešaný spevácky zbor Kysuca bohatý kultúrny zážitok. Z jeho bohatej histórie a repertoáru ponúkli pozoruhodné vystúpenia aj v podaní Turzovčanov, ktorí sú členmi zboru. A tak si prítomní vypočuli v nádhernom prostredí vianočné piesne a koledy. celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Už sa nebude chodiť po hroboch

Vážme si pamiatku našich predkov celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2018 celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor:

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis informuje

Časté výpadky elektriny zasiahli aj Turzovku celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor:
Na Vyšnom Konci už majú stromček 1

Na Vyšnom Konci už majú stromček

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom Konci sa konalo posedenie pre seniorov, ktorí si už vyzdobili vianočný stromček. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor:
Vzdali úctu veľkému rodákovi 1

Vzdali úctu veľkému rodákovi

V piatok 1. decembra 2017 sa v Turzovke konala pietna spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli spisovateľa Rudolfa Jašíka. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
#

Pokračujeme podľa Operačného plánu zimnej údržby mesta

Zima sa ukázala v plnej paráde. Snehová nádielka potešila deti a malé starosti narobila vodičom a chodcom. Pracovné povinnosti sa zvýšili pracovníkom Mestského podniku služieb v Turzovke, ktorí sa snažia zabezpečiť schodnosť na mestských cestách, parkoviskách, schodoch a pešej zóne, ktorá má takmer 3500m². celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
Bohatý kultúrny zážitok v predvečer adventu 1

Bohatý kultúrny zážitok v predvečer adventu

V sobotu 2.12.2017 sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke konal úspešný koncert v predvečer adventu. Účinkoval mužský súbor klapa RAVNICA pod vedením Ota Gregora a Ženská folklórna skupina Turzovanka. Zazneli duchovné a ľudové piesne v úpravách našich aj zahraničných skladateľov. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:

Zo zasadnutia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Turzovke

Zaoberali sa rozpočtom mesta na rok 2018 celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:

Príprava opravy schodov k základnej škole

Schody do základnej školy Bukovina sú už dlhšie obdobie v zlom stave. Samospráva mesta preto pristúpila k vyriešeniu tohto problému. celý text

ostatné | 17. 1. 2017 | Autor:
prvá
z 8
ďalší posledná