Obsah

Chov psa prináša nielen radosť ale i povinnosti

Typ: ostatné
Mať doma psa nepredstavuje len príjemný koníček, či zábavu ale vyžaduje aj
zodpovednosť za jeho správanie. S tým je spojený aj dlhodobý problém znečisťovania
verejných priestranstiev.

Treba si uvedomiť, že pes sám po sebe upratať nevie. V rámci svojej zodpovednosti sú zo zákona povinní urobiť to za neho majitelia. Upozorňujeme preto majiteľov psov z bytových, ale i rodinných domov, aby na verejných priestranstvách zbierali exkrementy po svojich miláčikoch. V meste sú na to vyčlenené špeciálne koše, ktoré sa pravidelne čistia. Nájdete ich na viacerých miestach. V prípade, že ich vo vašej blízkosti nenájdete výkaly vo vrecku môžete hodiť do ktoréhokoľvek kontajnera na bežný komunálny odpad. Vrecká na výkaly si môžete vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Turzovke. Dôvodov prečo zbierať psie výkaly je viac. V čistých parkoch a trávnikoch sa môžu bez obáv hrať deti a po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach. Z hygienického hľadiska zabránime prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami. Taktiež pripomíname, že držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie mesta Turzovka v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Do evidencie sa zapisuje najmä evidenčné číslo psa, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa. Nahlásiť tiež treba úhyn psa alebo stratu psa. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti. Mesto vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie známku, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov nášho mesta. Známkou majiteľ preukazuje totožnosť psa a je neprenosná.


Vytvorené: 26. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2021 11:08
Autor: