Obsah

Oznam pre Taxi služby

Typ: ostatné
Mesto Turzovka prijalo VZN č. 5/2020 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Turzovka. Toto nariadenie nadobúda platnosť od 1. februára 2021.

Mesto je dopravným správnym orgánom a orgánom odborného dozoru nad taxislužbou podľa osobitného zákona. Prevádzkovateľ taxi služby ako držiteľ koncesie podľa osobitného zákona môže vykonávať na území mesta taxislužbu len s povolením mesta na stanovištiach a parkoviskách zriadených mestom.

 

Na stanovištiach a parkovacích miestach môže stáť vozidlo taxislužby, na ktoré má prevádzkovateľ taxislužby oprávnenie na užívanie podľa osobitného povolenia mesta a zaplatil miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, základom ktorého je výmera jedného parkovacieho miesta.

 

Kontrolu plnenia tohto nariadenia budú vykonávať poverení zamestnanci mestského úradu v Turzovke. Vodič taxislužby je povinný sa preukázať na požiadanie vyššie uvedeným povolením a zároveň dokladom o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva.

 

Viac na podnikatel/prevadzkovatelia-taxisluzby/ 


Vytvorené: 21. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2021 08:43
Autor: