Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

MMKT

Mestské múzeum Karola Točíka vás pozýva

na prehliadku stálej expozície pod názvom

ZO ŽIVOTA V STAREJ TURZOVKE 

(bývanie a hospodárenie)

MMKT

Karol Točík

MMKT

Karol Točík (* 21. september 1890, Ústie nad Oravou – † 9. máj 1960, Žilina) bol slovenský kňaz a regionálny historik. Pochádzal zo zaniknutej oravskej dediny Ústie nad Oravou, avšak celý svoj produktívny život prežil na Kysuciach ako kňaz. Karolovi rodičia boli plátenníkmi a neskôr sa usadili na území dnešného Maďarska, v Pape (Vesprémskej župe), kde mladý Karol žil od svojich štyroch rokov. Ľudové školy a gymnaziálne štúdia absolvoval v Pape. Po ich úspešnom skončení ho prijali do seminára v Ostrihome, kde skončil päť semestrov. V Ostrihomskom seminári sa stal členom slovenského združenia, ktoré pestovalo slovenský jazyk a literatúru a bolo v stálom spojení so slovenskou katolíckou kultúrnou inštitúciou – Spolkom sv. Vojtecha. 

Karol Točík po štúdiách v Ostrihome a neskôr v Nitre pôsobil ako kaplán v Rakovej, Kolároviciach, Novej Bystrici a Turzovke, kde bol menovaný farárom a túto funkciu tu zastával viac než 40 rokov. Počas pôsobenia v Turzovke sa intenzívne venoval historickému výskumu so zameraním na dejiny Turzovky a širšieho okolia. Bol prvým historikom Kysúc. Na základe archívneho výskumu zostavil niekoľko na svoju dobu výnimočných prác, ktoré však zostali iba v rukopise. Bol výraznou autoritou a významnou osobnosťou, ktorá zasahovala do sociálnej, politickej i kultúrnej oblasti vtedajšej hornokysuckej spoločnosti. Pochovaný je v Turzovke.

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste