Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

MMKT

Mestské múzeum Karola Točíka vás pozýva

na prehliadku stálej expozície pod názvom

ZO ŽIVOTA V STAREJ TURZOVKE 

(bývanie a hospodárenie)

MMKT

O múzeu

MMKT

Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke (MMKT) patrí do kategórie vlastivedných a mestských múzeí. Iniciátormi a podporovateľmi myšlienky vzniku mestského múzea boli občianske združenia Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis. Počas procesu vzniku múzea boli miestni občania a obyvatelia blízkeho okolia vyzývaní k darovaniu predmetov kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré by tvorili budúci základný zbierkový fond múzea. Spoločné úsilie mesta a občianskych združení sa podarilo zavŕšiť v rokoch 2015 – 2016. V roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom zriadené mestské múzeum a schválený jeho štatút s účinnosťou od 1. októbra 2015. Svoju činnosť MMKT začalo od 1. mája 2016. Múzeum je pomenované po bývalom turzovskom farárovi a dekanovi Karolovi Točíkovi (* 1890, Ústie nad Oravou – † 1960, Žilina), ktorý sa počas svojho života veľmi intenzívne zaoberal dejinami Turzovky a horných Kysúc. Napísal niekoľko historických prác, ktoré boli pripravené do tlače, ale z dôvodu zmeny politických pomerov v roku 1948 sa ich už vydať nepodarilo. Karol Točík pôsobil v Turzovke v rokoch 1917 – 1959.

Slávnostné otvorenie MMKT bolo 12. augusta 2016. Výstavný debut pod názvom „DEDIČSTVO OTCOV“ prilákal množstvo návštevníkov. Prvá expozícia bola zložená z výberu exponátov, ktoré múzeu darovali miestne inštitúcie, ale aj občania Turzovky a blízkych obcí. Výnimočným exponátom múzea je originál zvona, ktorý nechal uliať pre najstarší drevený kostol v Turzovke (dnes už zaniknutý) práve jej zakladateľ palatín Juraj Turzo v roku 1614. Zvon je najstarším a zároveň najcennejším exponátom a jeho štylizovaná podoba sa objavila aj v logu múzea.

Od 12. augusta 2022 je v priestoroch MMKT nainštalovaná stála expozícia pod názvom ZO ŽIVOTA V STAREJ TURZOVKE.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

 

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste