Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

MMKT

 

Vážení návštevníci oznamujeme Vám, 

že z dôvodu prípravy stálej expozície

v Mestskom múzeu Karola Točíka

je v tomto čase múzeum dočasne zatvorené.

MMKT

O múzeu

MMKT

Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke (MMKT) patrí do kategórie vlastivedných a mestských múzeí. Iniciátormi a podporovateľmi myšlienky vzniku mestského múzea boli občianske združenia Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis. Postupne sa podnikli kroky, aby sa zriadenie mestského múzea uskutočnilo v roku 2014, pri V. svetovom dni Turzovčanov a ich potomkov. Tento termín sa nepodarilo dodržať najmä pre absenciu vhodných priestorov. Počas procesu vzniku múzea boli miestni občania a obyvatelia blízkeho okolia vyzývaní k darovaniu predmetov kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré by tvorili budúci základný zbierkový fond múzea. Spoločné úsilie mesta a občianskych združení sa podarilo zavŕšiť v rokoch 2015 – 2016. V roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom zriadené mestské múzeum a schválený jeho štatút s účinnosťou od 1. októbra 2015. Svoju činnosť MMKT začalo od 1. mája 2016. Múzeum je pomenované po bývalom turzovskom farárovi a dekanovi Karolovi Točíkovi (* 1890, Ústie nad Oravou – † 1960, Žilina), ktorý sa počas svojho života veľmi intenzívne zaoberal dejinami Turzovky a horných Kysúc. Napísal niekoľko historických prác, ktoré boli pripravené do tlače, ale z dôvodu zmeny politických pomerov v roku 1948 sa ich už vydať nepodarilo. Karol Točík pôsobil v Turzovke v rokoch 1917 – 1959.

Slávnostné otvorenie MMKT, prvej inštitúcie tohto typu v Turzovke, bolo 12. augusta 2016. Výstavný debut pod názvom „DEDIČSTVO OTCOV“ prilákal množstvo návštevníkov. Prvá expozícia bola zložená z výberu exponátov, ktoré múzeu darovali miestne inštitúcie, ale aj občania Turzovky a blízkych obcí. K príležitosti otvorenia MMKT vydala Slovenská pošta príležitostnú poštovú pečiatku (číslo emisie PPP 41/16) s názvom: Otvorenie a prvá výstava múzea „Dedičstvo otcov“. Výnimočným exponátom múzea je originál zvona, ktorý nechal uliať pre najstarší drevený kostol v Turzovke (dnes už zaniknutý) práve jej zakladateľ palatín Juraj Turzo v roku 1614. Zvon je najstarším a zároveň najcennejším exponátom a jeho štylizovaná podoba sa objavila aj v logu múzea.

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste