Obsah

Verejné obstarávanie MPS

2021

Výzva na predkladanie ponúk - Dodanie vianočnej exteriérovej svetelnej dekorácie Stiahnuté: 18x | 27.10.2021

Súhrná správa o zmlluvách podla§ 10 ods. 10 a 11 - III.Q.2021 Stiahnuté: 13x | 22.10.2021

Súhrná správa o zákazkach s nizkymi hodnotami III.Q.2021 Stiahnuté: 12x | 22.10.2021

Výzvy na predloženie ponuky na zákazku: Dodanie posypovej soli Stiahnuté: 24x | 13.09.2021

Výzva na predloženie ponuky - dodávka univerzálneho bočného vyklápača zberových nádob s pevnou montážou Stiahnuté: 43x | 29.07.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 - za II.štvrťrok 2021 Stiahnuté: 46x | 14.07.2021

Výzva na predloženie ponuky - dodávka elektroinštalačného materiálu a stožiarov na verejné osvetlenie Stiahnuté: 56x | 02.07.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 - za I.štvrťrok 2021 Stiahnuté: 70x | 12.05.2021

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 66x | 20.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 za IV. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 59x | 20.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za III. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 85x | 20.10.2020

Výzva na predloženie ponuky- Posypová soľ Stiahnuté: 92x | 01.10.2020

Výzva na predkladanie ponúk- mulčovač Stiahnuté: 91x | 30.09.2020

VÝZVA na predkladanie ponúk- snehová zadná radlica Stiahnuté: 111x | 28.09.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 97x | 14.07.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za I. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 91x | 14.07.2020

2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods 10 a 11 IV štvrťrok 2019 Stiahnuté: 141x | 21.01.2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami IV.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 136x | 21.01.2020

Výzva na predloženie ponúk- Kameniny Stiahnuté: 151x | 04.11.2019

Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11 Stiahnuté: 153x | 17.10.2019

Stránka