Obsah

Verejné obstarávanie MPS

2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 4x | 14.07.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za I. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 4x | 14.07.2020

2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods 10 a 11 IV štvrťrok 2019 Stiahnuté: 43x | 21.01.2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami IV.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 40x | 21.01.2020

Výzva na predloženie ponúk- Kameniny Stiahnuté: 47x | 04.11.2019

Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11 Stiahnuté: 51x | 17.10.2019

Výzva na predloženie ponuky-Dodanie posypovej soli pre potreby zimnej údržby Stiahnuté: 67x | 09.10.2019

Výzva na predloženie ponuky- Dodanie svietidiel a elektroinštalačného materiálu Stiahnuté: 62x | 08.10.2019

Súhrnná správa o zmluvách s nízkymi hodnotami II.štvrťrok Stiahnuté: 71x | 19.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 II.štvrťrok Stiahnuté: 70x | 19.07.2019

VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa Stiahnuté: 91x | 10.06.2019

2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 145x | 18.01.2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 155x | 19.10.2018

Súhrná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 198x | 19.10.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek I. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 216x | 19.04.2018

2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek IV.štvrťrok 2017 Stiahnuté: 246x | 29.01.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek II. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 244x | 29.01.2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za I. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 244x | 29.01.2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017 Stiahnuté: 232x | 29.01.2018

2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 243x | 29.01.2018

Stránka

  • 1