Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Adresa: 

Predmier 22mps
023 54  Turzovka 

Šobich Rudolf (riaditeľ podniku): tel.: 0905 381 464
E-mail: mps.turzovka@gmail.com sobich.mps@gmail.com

 

Mestský podnik služieb ponúka:

 • dopravné služby (AVIA – sklápač, valník)
 • vývoz TKO
 • správa bytového fondu
 • živičné úpravy miestnych komunikácií (výtlky, opravy po poruchách)
 • strojné zametanie ulíc, verejných priestranstiev
 • strojné a ručné kosenie
 • práce s montážnou plošinou + elektrikár
 • vyspravenie komunikácií stavebnomontážne práce (pokladanie zámkovej dlažby)
 • vyspravenie komunikácií asfaltobetónovou drvou
 • odvoz vyseparovaného odpadu (sklo, plasty, papier, tetrapaky)
 • oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 • oprava a rekonštrukcia mestského rozhlasu
 • štiepkovanie drevín (organizácie + domácnosti)

ZBERNÝ DVOR  Mesta Turzovka

Na Zberný dvor môžu obyvatelia Mesta Turzovka pod dohľadom zamestnanca Zberného dvora bezplatne odovzdať vytriedené druhy odpadov. Odpad môže odovzdať len osoba s trvalým pobytom v Meste Turzovka   alebo vlastník nehnuteľnosti, ktorý platí mestu poplatok za komunálny odpad (nie podnikateľský subjekt)

Prevádzková doba: 

Letný režim ( apríl - október )

 • Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok:  7:00 - 15:00 
 • Streda:   9:00 - 17:00
 • Sobota:  8:00 - 11:00 
 • Nedeľa: 16:00 - 18:00

Zimný režim (november-marec)   

 • Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok:  7:00 - 15:00 
 • Streda:   9:00 - 17:00
 • Sobota:  8:00 - 11:00 
 • Nedeľa: 15:00 - 17:00

Pri odovzdávaní odpadu je potrebné predložiť: občiansky preukaz a doklad o úhrade poplatku za odpad.

Druhy odpadov: 

 • vyseparované zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, železné a neželezné kovy)
 • objemný odpad
 • elektroodpad - mepoškodený v celistvosti (biela technika, čierna technika, nefunkčné spotrebiče, rádiá, televízory, počítače... )
 • drobný stavebný odpad sa spoplatňuje- sadzba poplatku 0,052€/kg : (betónová drť alebo kamenivo, omietka, tehly, dlaždice)
  Betónová drť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov. Nezahŕňa nebezpečný odpad zo stavieb ako azbestová krytina a azbestové rúry!!!
 • odpadové farby, oleje, oleje z domácnosti (zabalené vo vhodnom obale)
 • pneumatiky už neberieme
 • autobatérie

Zodpovedná osoba: Milan Stopka tel.: 0917 377 406
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA tel.: 041/420 93 91

Verejné obstarávanie MPS

Verejné obstarávanie MPS

2022

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - IV.Q.2022

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - IV.Q.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,9 kB

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - III.Q.2022

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - III.Q.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,25 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - I.Q.2022

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - I.Q.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,31 kB

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - II.Q.2022

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - II.Q.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,41 kB

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - I.Q.

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - I.Q.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,19 kB

Výzva na predkladanie ponúk – stavebný materiál

Výzva na predkladanie ponúk – stavebný materiál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,6 kB

Výzva na určenie PHZ a na predloženie CP – kanalizačný materiál

Výzva na určenie PHZ a na predloženie CP – kanalizačný materiál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,86 kB

Výzvy na predloženie ponuky na zákazku: dodávka betónovej zmesi

Výzva na predkladanie ponúk – betónová zmes.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,85 kB

Výzvy na predloženie ponuky na zákazku: dodávka kameniva

Výzva na predkladanie ponúk – drvené kamenivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,17 kB

2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - IV.Q.2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - IV.Q.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,92 kB

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - IV.Q.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - IV.Q.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,42 kB

Výzva na predkladanie ponúk - Dodanie vianočnej exteriérovej svetelnej dekorácie

Výzva na predkladanie ponúk – svetelné dekorácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,33 kB

Súhrná správa o zmlluvách podla§ 10 ods. 10 a 11 - III.Q.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - III.Q.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,66 kB

Súhrná správa o zákazkach s nizkymi hodnotami III.Q.2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - III.Q.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,69 kB

Výzvy na predloženie ponuky na zákazku: Dodanie posypovej soli

Výzva na predkladanie ponúk – posypová soľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,56 kB

Výzva na predloženie ponuky - dodávka univerzálneho bočného vyklápača zberových nádob s pevnou montážou

Výzva na určenie PHZ a na predloženie CP - dodávka univerzálneho bočného vyklápača zberových nádob s pevnou montážou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,96 kB

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 - za II.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - II.Q.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,58 kB

Výzva na predloženie ponuky - dodávka elektroinštalačného materiálu a stožiarov na verejné osvetlenie

Výzva na určenie PHZ a na predloženie CP - elektroinštalačný materiál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,91 kB

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 - za I.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - I.Q.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,29 kB

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - IV.Q.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,88 kB
Zobrazené 1-20 z 45

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste