Obsah

Verejné obstarávanie MPS

2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 - za I.štvrťrok 2021 Stiahnuté: 25x | 12.05.2021

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 28x | 20.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 za IV. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 29x | 20.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za III. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 53x | 20.10.2020

Výzva na predloženie ponuky- Posypová soľ Stiahnuté: 53x | 01.10.2020

Výzva na predkladanie ponúk- mulčovač Stiahnuté: 50x | 30.09.2020

VÝZVA na predkladanie ponúk- snehová zadná radlica Stiahnuté: 56x | 28.09.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 64x | 14.07.2020

Súhrnná správa o zmluvách § 10 ods. 10 a 11 za I. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 61x | 14.07.2020

2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods 10 a 11 IV štvrťrok 2019 Stiahnuté: 107x | 21.01.2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami IV.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 99x | 21.01.2020

Výzva na predloženie ponúk- Kameniny Stiahnuté: 118x | 04.11.2019

Súhrna správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11 Stiahnuté: 108x | 17.10.2019

Výzva na predloženie ponuky-Dodanie posypovej soli pre potreby zimnej údržby Stiahnuté: 128x | 09.10.2019

Výzva na predloženie ponuky- Dodanie svietidiel a elektroinštalačného materiálu Stiahnuté: 146x | 08.10.2019

Súhrnná správa o zmluvách s nízkymi hodnotami II.štvrťrok Stiahnuté: 126x | 19.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 II.štvrťrok Stiahnuté: 132x | 19.07.2019

VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa Stiahnuté: 151x | 10.06.2019

2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 222x | 18.01.2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 214x | 19.10.2018

Stránka