Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov logo

INFORMÁCIA PRE OBČANOV UCHADZAJÚCICH SA O  UMIESTNENIE  DO ZARIADENIA PRE SENIOROV MESTA TURZOVKA

 

PODMIENKY PRIJATIA OBČANA DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

MESTA TURZOVKA

Zariadenie pre seniorov – celoročná sociálna služba, poskytovaná pobytovou formou. Určená je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

1.  Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov si požiada v mieste trvalého bydliska o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

V rámci posúdenia o odkázanosti bude občanovi vydaný Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (rozhodnutie vydá obec v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

2. V prípade, že bude občan posúdený stupňom odkázanosti č. IV – VI. predloží na Mestský úrad v Turzovke Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s potrebnými prílohami k žiadosti. Žiadosť bude odkázaným občanom na sociálnu službu v zariadení pre seniorov k dispozícii na Mestskom úrade v Turzovke, príp. na web-stránke Mesta Turzovka.

Bližšie informácie môžete získať na na telefónnom čísle  +421414209380, prip. emailom msu@turzovka.sk.

 

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,69 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 22. 2. 2024

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,38 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 29. 11. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,2 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 23. 10. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,61 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 20. 10. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,68 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 3. 8. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 7 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,75 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 28. 7. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 24. 7. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,91 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 13. 6. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,02 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 2. 6. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,58 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 30. 5. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,67 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 14. 4. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí - aktualizácia 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,63 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 10. 3. 2023

Poradovník žiadosti

Poradovník žiadostí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,75 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 1. 3. 2023

Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby

Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,03 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 17. 2. 2023

Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,44 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 17. 2. 2023

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,44 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 17. 2. 2023

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - aktualizácia

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - aktualizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,43 kB
Stiahnuté: 574×
Vložené: 4. 1. 2023

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,41 kB
Stiahnuté: 624×
Vložené: 4. 8. 2022

Postup príjímania občanov do Zariadenia pre seniorov

Postup prijímania občanov do Zariadenia Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,59 MB
Stiahnuté: 402×
Vložené: 21. 9. 2023

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste