Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov logo

INFORMÁCIA PRE OBČANOV UCHADZAJÚCICH SA O  UMIESTNENIE  DO ZARIADENIA PRE SENIOROV MESTA TURZOVKA

 

PODMIENKY PRIJATIA OBČANA DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

MESTA TURZOVKA

Zariadenie pre seniorov – celoročná sociálna služba, poskytovaná pobytovou formou. Určená je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

1.  Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov si požiada v mieste trvalého bydliska o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

V rámci posúdenia o odkázanosti bude občanovi vydaný Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (rozhodnutie vydá obec v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

2. V prípade, že bude občan posúdený stupňom odkázanosti č. IV – VI. predloží na Mestský úrad v Turzovke Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s potrebnými prílohami k žiadosti. Žiadosť bude odkázaným občanom na sociálnu službu v zariadení pre seniorov k dispozícii na Mestskom úrade v Turzovke, príp. na web-stránke Mesta Turzovka.

Bližšie informácie môžete získať na na telefónnom čísle  +421414209339, prip. emailom msu@turzovka.sk.

 

Postup príjímania občanov do Zariadenia pre seniorov

Postup prijímania občanov do Zariadenia pre seniorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,91 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 4. 8. 2022

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,41 kB
Stiahnuté: 182×
Vložené: 4. 8. 2022

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - aktualizácia

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - aktualizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,43 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 4. 1. 2023

Podujatie

 

Plagát

Kino Jašík

 

Plagát

Plagát

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste