Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Názov projektu :  Zlepšovanie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“ ,  

Harmonogram projektu : 1.9.2020 -31.3.2021

Celkový rozpočet projektu  : 46 757,44 €

Dotácia : 22 259,68 €

 

Cieľ projektu  : Cieľom  projektu je rekonštruovať bývalé priestory Základnej umeleckej školy na prízemní na spoločenskú miestnosť  pre klub Jednoty dôchodcov, ktorí sa nemajú kde stretávať a mohli by ju využívať  pre svoj voľný čas, organizovať rôzne podujatia pre seniorov a zapájať ich do zaujímavých aktivít v jeseni ich života.

 

Projekt je rozdelený na dve aktivity a to stavebnú a prednáškovú :

1. Stavebná práce -  Vytvorenie zázemia pre stretávanie sa seniorov. Zámerom je rekonštrukcia bývalých priestorov Základnej umeleckej školy  na prízemí na spoločenskú miestnosť pre stretávanie sa našich seniorov. Základná umelecká škola jej budova je vo vlastníctve mesta Turzovka a po spojení a združení do Spojenej školy Turzovka, ostali tieto priestory nevyužívané. Mesto Turzovka pre všetky kluby zabezpečuje priestory pre stretávanie a práve posledný klub – organizácia seniorov, tieto priestory nemali a poväčšine sa stretávali len v reštauračných zariadeniach, kde nemohli vykonávať svoju klubovú činnosť. Mesto Turzovka pre nich hľadalo možnosti vytvorenia podmienok a práve toto je cesta pomôcť našim seniorom. 

Stavebné úpravy by pozostávali :

 - kompletná rekonštrukcia podlahy na prízemí v podobe zabudovania keramickej dlažby.

- kompletná rekonštrukcia vnútorných úprav stien t.j. nová omietka v kombinácii s olejovými soklami.

- nové nášlapné vrstvy schodiska vedúceho z prízemia na 1.N.P. v podobe PVC podlahoviny so zabudovaným novým nerezovým zábradlím a madlom.

- výmena vnútorných výplní otvorov na prízemí t.j. staré drevené okná budú nahradené novými plastovými oknami a terasovými zostavami, pôvodné interiérové dvere na prízemí budú nahradené novými interiérovými dvermi s  drevenou obložkovou zárubňou.

- Vnútorné stropy na prízemí budú opatrené sdk podhľadmi.

- Pôvodná vonkajšia pergola pri vstupe bude nahradená novou drevenou konštrukciou prestrešenia so strešným systémom z pozinkovaného plechu.

- dodávka a montáž kuchynskej linky s dvojdrezom, umývačky riadu, chladničky, stojanového prístroja na dezinfekciu rúk.

Súčasťou prvej etapy projektu bude taktiež materiálno  - technické obstaranie vybavenia miestnosti ako sú  5 ks stolov – stoly skladacie  v rozmere 1600 mm * 800 mm, 20 stoličiek, dataprojektor a premietacie a popisovacie plátno pre semináre a prednášky.  

2. Zabezpečenie prednáškovej činnosti pre seniorov – súčasťou aktivity bude po stavebných úpravách využiteľnosť nových priestorov pre ich činnosti. Vzhľadom k tomu, že počas šírenia pandémie boli naši seniori izolovaní od svojich rodín, chceli by sme im zabezpečiť prostredníctvom lektorov prednášku o sociálnej otázke, bezpečnosti, psychologickej ako zvládnuť stres a situáciu počas šírenia pandemických ochorení, ktoré budú časom  súčasťou našich životov, ako chrániť svoje zdravie pred civilizačnými ochoreniami. 

logo

 

,, Realizované s finančnou podporu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora regionálneho rozvoja „.

Dátum vloženia: 17. 2. 2021 9:42
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2021 9:44
Autor: Správce Webu

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Juraj Hnilica

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste