Obsah

Projekty

Ostatné projekty

Správy

Názov projektu :  Zlepšovanie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“ ,  

Harmonogram projektu : 1.9.2020 -31.3.2021

Celkový rozpočet projektu  : 46 757,44 €

Dotácia : 22 259,68 €

celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Projekt : Stavebné úpravy objekty hasičskej zbrojnice Turzovka, P.Č. CKN2/1 K.Ú. Turzovka

Zmluva o poskytnutie dotácie  - PHZ-OPK1 – 2019 - 003298
Dotácia : 11 264,06 €
Spolufinancovanie dotácie  730,87 €
Celkový rozpočet –  11 994,93 €
Realizácia projektu : marec 2020 – jún 2020 celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Názov projektu : Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene

Výska poskytnutej dotácie : 80 000,00 €
Spoluúčasť mesta : 51 000,00 €
Realizácia projektu : 03/2019-12/2019

Dotácia je použitá na zakúpenie komunálneho traktora typu HOLDER C 55 a zametacej nadstavby typu SX 1200.

Dodávateľ projektu : KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Názov projektu : ,,Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka – III. Etapa„

Poskytovateľ dotácie : Žilinský samosprávny kraj
Termín realizácie : 1.7.2019 -30.11.2019
Výška dotácie : 1 000,00 €
celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Street Workout – cesta pre zdravý životný štýl

Dotácia : 5000,00 €
Vlastné zdroje : 4 432,00 €
Realizácia projektu : 05/2018 – 03/2019
celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

"Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"

Projekt celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

História v obraze

Projekt celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

"Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"

Projekt celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

"We are neighbors"

Projekt celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: