Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Ostatné projekty

Názov projektu :  Zlepšovanie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“ ,  

Dátum: 17. 2. 2021

Harmonogram projektu : 1.9.2020 -31.3.2021

Celkový rozpočet projektu  : 46 757,44 €

Dotácia : 22 259,68 €

Projekt : Stavebné úpravy objekty hasičskej zbrojnice Turzovka, P.Č. CKN2/1 K.Ú. Turzovka

Projekt : Stavebné úpravy objekty hasičskej zbrojnice Turzovka, P.Č. CKN2/1 K.Ú. Turzovka

Dátum: 23. 11. 2020

Zmluva o poskytnutie dotácie  - PHZ-OPK1 – 2019 - 003298
Dotácia : 11 264,06 €
Spolufinancovanie dotácie  730,87 €
Celkový rozpočet –  11 994,93 €
Realizácia projektu : marec 2020 – jún 2020

Názov projektu  :  Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene

Názov projektu : Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene

Dátum: 14. 11. 2019

Výska poskytnutej dotácie : 80 000,00 €
Spoluúčasť mesta : 51 000,00 €
Realizácia projektu : 03/2019-12/2019

Dotácia je použitá na zakúpenie komunálneho traktora typu HOLDER C 55 a zametacej nadstavby typu SX 1200.

Dodávateľ projektu : KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Názov projektu : ,,Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka – III. Etapa„

Dátum: 8. 11. 2019

Poskytovateľ dotácie : Žilinský samosprávny kraj
Termín realizácie : 1.7.2019 -30.11.2019
Výška dotácie : 1 000,00 €

Street Workout – cesta pre zdravý životný štýl

Dátum: 26. 4. 2019

Dotácia : 5000,00 €
Vlastné zdroje : 4 432,00 €
Realizácia projektu : 05/2018 – 03/2019

"Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"

Dátum: 19. 12. 2018

Projekt

História v obraze

Dátum: 5. 11. 2018

Projekt

"Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnej služby - opatrovateľská služba"

Dátum: 17. 1. 2018

Projekt

"Bezpečnosť na cestách prostredníctvom dovybavenia dopravného ihriska v meste Turzovka"

Dátum: 10. 1. 2018

Projekt

Medzinárodný futbalový turnaj "O pohár česko – slovenskej vzájomnosti"

Dátum: 28. 8. 2017

Projekt

"Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"

Dátum: 30. 6. 2017

Projekt

"Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"

Dátum: 21. 6. 2017

Projekt

"We are neighbors"

Dátum: 6. 4. 2017

Projekt

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste