Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

"Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"

Projekt

Názov projektu :  ,,Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky„
Poskytovateľ dotácie : Žilinský samosprávny kraj
Termín realizácie : 1.7.2017 - 30.11.2017
Výška dotácie : 1 245 €

 

Hlavný cieľ:
Cieľom projektu je obnova verejného parku a odstránenie jeho doterajšieho zlého technického stavu, ktorý sa roky nevyužíva z dôvodu jeho neatraktívnosti, bujného rastu trávnatých porastov a drevín, či zlého technického stavu lavičiek na sedenie

Čiastkové ciele:

  • Vytvorenie atraktívneho, funkčného a bezpečného verejného priestranstva využiteľného na stretávanie sa občanov a trávenie voľného času.
    • Obnova prvkov verejnej zelene a osadenie nového mestského mobiliáru.
    • Zvýšenie pridanej hodnoty verejného priestoru pri zdravotnom stredisku v meste Turzovka.

Opis projektovej aktivity.
Mesto Turzovka dalo vypracovať štúdiu ,, Sadovnícky návrh areálu Polikliniky v Turzovke ´´, ktorý vypracovala spoločnosť KORA – záhrada s.r.o. v celkovom objemom finančných prostriedkov 21 647,31 €. Zámerom mesta Turzovka je vytvoriť zo zastaraného verejného parku, ktorý sa nachádza pri bývalej poliklinike v meste Turzovka atraktívny park vhodný pre oddych a trávenie voľného času. Projekt pod názvom ,, Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka“, bude rozdelený do viacerých ročných etáp, keďže mesto Turzovka nemá dostatok finančných prostriedkov na celkovú realizáciu projektu. Realizácia projektu bude prebiehať na pozemku CKN 382/1  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9840 m2 vedených na LV č. 1341, ktorý je vo vlastníctve mesta Turzovka. Základom sadovníckeho návrhu bude chodník, ktorý bude viesť pozdĺž celej oddychovej zóny. Súčasťou bude osadenie  lavičiek a smetných košov. Mobiliár bude doplnený taktiež o stojan na bicykle. Architektúru parku doplní pekná drevená pergola a trvalkové záhony, ktoré boli navrhnuté tak, aby svojou premenlivosťou počas roka oživili celý park. Cieľom celého návrhu je oddeliť parkovisko  a stojisko pre smetné nádoby od oddychovej zóny, ktorý nám zabezpečí vizuálna bariéra tvorená skupinou listnatých drevín.

V prvej etape projektu názvom ,, Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka“, ktorá je predmetom projektovej žiadosti je z rastlinného materiálu výsadba listnatých drevín v počte 5 ks, ktorá nám oddelí parkovisko od oddychovej zóny. Zo samotnej realizácie sa budeme zameriavať na odstránenie pôvodného povrchu parku a revitalizáciu celého priestoru oddychovej zóny.

logoTento projekt je spolufinancovaný zo Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

Dátum vloženia: 30. 6. 2017 11:11
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2018 12:26
Autor: Správce Webu

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Juraj HnilicaPlagát Šláger

 

 

 

Kino Jašík

Plagát Krakanteena Ruby

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste