Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Projekt : Stavebné úpravy objekty hasičskej zbrojnice Turzovka, P.Č. CKN2/1 K.Ú. Turzovka

Projekt : Stavebné úpravy objekty hasičskej zbrojnice Turzovka, P.Č. CKN2/1 K.Ú. Turzovka

Zmluva o poskytnutie dotácie  - PHZ-OPK1 – 2019 - 003298
Dotácia : 11 264,06 €
Spolufinancovanie dotácie  730,87 €
Celkový rozpočet –  11 994,93 €
Realizácia projektu : marec 2020 – jún 2020

 

Cieľ projektu :  cieľom projektu je zabezpečenie stavebných úprav hasičskej zbrojnice, ktorá prispeje vo veľkej miere ku  akcieschopnosti DHZ Turzovka pri požiarnych zásahoch.  Stavebné úpravy vybraných priestorov hasičskej zbrojnice tvoria hlavne rekonštrukciu podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky vrátane zariaďovacích predmetov, elektroinštalácie a výmenu vykurovacích telies.

      Čiastkové ciele :

 

  • Zdokonaliť odbornú prípravu, školenia a výcvik vďaka technickému stavu objektu hasičskej zbrojnice.
  • Zdokonaliť zásahovú protipožiarnu prevenciu a výchovu pri predchádzaní požiarom.
  • Zvýšiť záujem mládeže v našom meste o dobrovoľnícku činnosť.
  • Zabezpečenie informovanosti pre obyvateľov regiónu ako predchádzať vzniku požiaru a poskytovanie prvej pomoci.
  • Aktívne pracovať v kolektíve a vybudovať zmysel pre tímovú prácu.
  • Zlepšiť ochranu životného prostredia a zdokonaliť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho regiónu. Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti objektu hasičskej zbrojnice.
  •  Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky objektu hasičskej zbrojnice.
  •  Skvalitniť podmienky výkonu DHZ .

 

Prínos projektu

Výstupom projektu bude v prvom rade zrekonštruovaná hasičská zbrojnica v Turzovke. DHZ Turzovka môže tak usporiadať vo vynovených a čistých priestoroch námetové cvičenie s partnerskými DHZ, uskutočniť prednášky hasičskej práce a vychovávať prostredníctvom krúžkovej činnosti malých hasičov. Všetky tieto  aktivity významnou mierou prispejú k pokračovaniu a skvalitneniu práce našich hasičov.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

 

Dátum vloženia: 23. 11. 2020 14:01
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2020 14:02
Autor: Správce Webu

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste