Obsah

"Aktívne prežívanie staroby našich seniorov"

Typ: ostatné
Projekt

logo

ZPS 0208/2014
Názov projektu
"Aktívne prežívanie staroby našich seniorov"
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange


Celkový rozpočet projektu : 2 000 €
Časový harmonogram : 01.06.2014 – 31.10.2014Seniori tvoria v súčasnosti veľkú skupinu obyvateľstva vo všetkých európskych krajinách, no napriek tomu často stoja na okraji záujmu spoločnosti. Zdravotné problémy, osamelosť, pocity beznádeje a nepotrebnosti, nízka kvalita života, žiadna možnosť sebarealizácie. Aj takto niekedy vyzerá ich život. Aktívne starnutie, zdravie seniorov a zaobchádzanie s nimi preto predstavujú veľké spoločenské výzvy a preto aj mesto Turzovka chce, aby naši seniori si užívali život v starobe aktívne. Preto zámerom mesta Turzovka je zabezpečiť pre všetkých seniorov organizovanie seminárov a prednášok zameraných na zdravovedu, správnu životosprávu prednášky o bezpečnosti a ochrane zdravia. Aktívnym pohybom chceme zaktivizovať seniorov k športu a kultúre, čoho dôkazom je   obstaranie krojov pre folklórnu skupinu Turzovských senioriek.


Dňa 9.7.2014 sme sa prišli pozrieť na stretnutie našich senioriek pri hre na heligónke ako aj krajčírske meranie, aby sme mohli obstarať pre naše seniorky ľudové kroje.

9.7.2014

Naši seniori sú mimoriadne aktívni, čo nám dokazujú svojimi aktivitami a zanietenosťou pre prácu. Vďaka svojím pravidelnými ,,stretávkam,, klubu seniorov, kde pracujú podľa svojho plánu činnosti, majú čas aj zabaviť sa a zaspievať si nejakú peknú pesničku. To bol aj dôvod pre vznik  folklórnej ženskej speváckej skupiny Turzovských senioriek. Svoje prvé verejné vystúpenie sa im podarilo zrealizovať a zaspievať v sprievode heligonkárky na Okresnej prehliadke speváckych súborov ,, Znie pieseň Naša ,, ktorá sa konala v Oščadnici pod patronátom jednoty dôchodcov v Čadci. Našej novovzniknutej  speváckej skupine Turzovských senioriek držíme palce a dúfame , že aj projektom ,, Aktívne prežívanie staroby našich seniorov,, , prispejeme k ich aktívnej práci a spokojnosti.

"Znie pieseň Naša"

Klub Turzovských seniorov v rámci realizácie projektu ,, Aktívne prežívanie staroby našich seniorov,, opätovne zorganizoval v týchto letných mesiacoch návštevu pútnického miesta na Živčákovej, spojenú s účasťou na svätej omši. V tichu hôr si všetci v pokoji zameditovali a odpočinuli od každodenných starostí a zhonu. Na spiatočnej ceste sa ešte každý osviežil pri prameňoch s vodou a predniesol svoje osobné poďakovania a prosby. Seniori sa potom vrátili do svojich domovov, kde sa s blízkymi podelili nielen so zážitkami z tohto putovania, ale aj o chutnú vodu z prameňov.

Návšteva pútnického miesta

Naši seniori nám neustále deň čo deň ukazujú svoj elán a chuť do života. Nebolo tomu inak ani 19. júna, keď v areálu oddychu a športu si zorganizovali športový deň. Našli si chvíľku pre seba, aby si zaspomínali na časy minulé, keď spolu pásavali kravičky a sušili seno a pritom si zanôtili nejakú tú pesničku. Aj pri „opekačke“ si všetci spoločne zaspievali v sprievode Hornokysuckých heligonkárov a vytiahli z repertoáru nejednu zabudnutú pesničku. Aj touto spoločnou akciou klub seniorov z Turzovky dokázal, že sa vedia ešte vždy dobre zabaviť a zmysluplne tráviť voľné chvíle na dôchodku.

Opekačka

V rámci implementácie projektu ,, Aktívne prežívanie staroby našich seniorov ,, financovaný z Nadačného fondu Orange, naši seniori z Klubu dôchodcov Turzovka zorganizovali dňa  6. augusta stretnutie so sociálnou pracovníčkou Annou Stuchlíkovou  z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Turzovke. Predmetom stretnutia bolo porozprávať sa s našimi seniormi o problémoch a ťažkostiach, ktoré ich ťažia, sociálne poradenstvo o výhodách, ktoré si môžu ako dôchodcovia uplatniť ako aj legislatívnych zmenách, aby nezabudli, kde majú čo vybaviť.  Aj takéto stretnutia pomôžu našim seniorom byť ako sa hovorí ,, v obraze ,, , aby boli sebestační a informovaní.

Stretnutie so sociálnou pracovníčkou

Naši dôchodcovia z Klubu dôchodcov Turzovka sa v týchto dňoch môžu tešiť z nových folklórnych krojov, ktoré boli ušité vďaka implementácii projektu ,, Aktívne prežívanie staroby našich seniorov,,  financovaného z programu Zelená pre seniorov z Nadačného fondu Orange. Folklórna skupina Turzovských senioriek si svoje kroje vyskúšala hneď 17. augusta počas konania 43. ročníka Beskydských slávností – Ozveny rodnej zeme, kedy sa predstavila verejnosti svojimi piesňami. Pol hodinové vystúpenie, ktoré si naši seniori pripravili, zožalo u publika veľký aplauz a úspech, čo naše seniorky príjemne prekvapilo.  

Ďalšími aktivitami projektu boli rôzne semináre a prednášky ohľadom zdravia, bezpečnosti, a záujmové krúžky – pletenie košíkov. Najzaujímavejšou prednáškou pre našich seniorov bola bezpečnosť a ochrana zdravia, ktorú viedol náčelník Mestskej polície Mgr. Ján Chromík. Prednáška formou prezentácie bola zameraná na vandalizmus, krádež, ochranu majetku a informácie o šmejdoch.  Naši seniori pozorne počúvali a z prednášky si odniesli zaujímavé informácie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:05
Autor: