Obsah

Názov projektu - Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka

Typ: ostatné
logoHarmonogram . 03/2020 - 06/2021
Kód projektu : 310041X599
Celkový rozpočet projektu :  14 535,00 €


Hlavný cieľ projektu :

Hlavnou myšlienkou projektu je vypracovanie a prijatie nízkouhlíkovej stratégie. Prípravou strategického dokumentu bude môcť samospráva mesta v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život jeho obyvateľov. Miestom realizácie projektu je mesto Turzovka. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 7 393.

Strategickým dokumentom sa zmonitoruje stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové aktivity a opatrenia najmä na energetickú efektívnosť v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

logo_1logo_2

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2021 10:16
Autor: Správce Webu