Obsah

Názov projektu - Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka

Typ: ostatné
logoNázov projektu : Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka
Časový harmonogram : 02/2020 – 07/2021
Celkový rozpočet projektu : 14 535,00 €
Kód projektu : 310041X599

Hlavný cieľ projektu :

Hlavnou myšlienkou projektu je vypracovanie a prijatie nízkouhlíkovej stratégie. Prípravou strategického dokumentu bude môcť samospráva mesta v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život jeho obyvateľov. Miestom realizácie projektu je mesto Turzovka. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 7 393.

Strategickým dokumentom sa zmonitoruje stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové aktivity a opatrenia najmä na energetickú efektívnosť v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

logo_1logo_2

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2021 14:52
Autor: Správce Webu