Obsah

Za krásami slovensko českého pohraničia regiónu Beskýd

Typ: ostatné
Projekt

,,Projekt - Za krásami slovensko českého pohraničia regiónu Beskýd – ,,
Sk/FMP/18/004

Harmonogram : 01.04.2015 – 30.06.2015
Rozpočet projektu : 7 378 €
Partner projektu : Región Beskydy

Financovaný zo zdrojov Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007/2013.

Fond mikroprojektov

 Fond mikroprojektov

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný propagačný materiál pre Mikroregión Horné Kysuce a český  Región Beskydy, ktorý bude prezentovať prihraničnú oblasť ako jeden celok, ako región, ktorý bude postavený na rovnakých, alebo podobných kultúrno – spoločenských základoch s rovnakými zvykmi a tradíciami a šírenie dobrého mena regiónu Beskydy s vynikajúcou propagáciou.

Mikroregión Horné Kysuce chce zabezpečiť pre návštevníkov a turistov kvalitný propagačný materiál, ktorý bude slúžiť ako vynikajúca pomôcka v zorientovaní sa, čo sa kde nachádza. Aby bol propagačný materiál kvalitný, chceme do projektu zapojiť čo najširšiu verejnosť, ktorá sa bude podieľať na príprave propagačnej brožúry. Svoje pripomienky k príprave môžete zasielať na kontaktnú adresu lenka.kubikova@turzovka.sk prípadne valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz do 30.4.2015. Dotazník si môžete stiahnúť TU . Jednotlivé pripomienky budú zakomponované do celkového návrhu propagačnej brožúry. Na príprave sa budú podieľa taktiež spolupracujúce subjekty ako Spolok priateľov Turzovka, Turistický klub, Turzovská televízia, Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke a Beskydské informačné centrum.

Pracovné stretnutie 25.05. 2015

Pracovné stretnutie bolo venované spracovaniu predbežného návrhu propagačného materiálu, na ktorom pracovala intenzívne od začiatku apríla pracovná skupina pozostávajúca z projektových manažérov na obidvoch stranách hranice a zástupcov obcí Mikroregiónu Horných Kysúc. Pracovná skupina predstavila prvý nástrel materiálu, ktorý bude doplnený obrazovou vizualizáciou jednotlivých textov. Propagačný materiál bol navrhnutý tak, aby priniesol návštevníkom a turistom všetky potrebné informácie o najnavštevovanejších miestach v spoločnom regióne.

Pracovné stretnutie 25.05. 2015

Pracovné stretnutie  09.06. 2015

Druhé plánované stretnutie bolo venované procesu verejného obstarávania na  propagačné materiály a grafickému spracovaniu rolovacích bannerov. Jednotliví starostovia obcí dostali od pracovnej skupiny vytvorený návrh, ktorý mohli pripomienkovať ešte pred samotným spracovaním zo strany dodávateľa. Pracovná  skupina vytvorila návrh banneru tak, aby región Beskydy propagoval Mikroregión Horné Kysuce a Mikroregión zase región Beskydy. Na pracovnom stretnutí sa dohodli, že starostovia obcí zašlú pracovnej skupine fotodokumentáciu, ktorá má byť použitá na bannere. 

Pracovné stretnutie  09.06. 2015

Pracovné stretnutie  19.6.2015

Pracovné stretnutie bolo venované posledným korektúram pred tlačou ako v propagačnom materiály, tak aj v pripravovaných roollupoch. Starostovia vyslovili svoje pripomienky, ktoré pracovná skupina zakomponovala do pripravovanej brožúry.

Pracovné stretnutie  19.6.2015

Pracovné stretnutie 26.6.2015

Zástupcovia Mikroregiónu Horné  Kysuce sa posledný krát zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa  konalo v rámci implementácie projektu, aby si prebrali jednotlivé propagačné materiály a zhodnotili celú realizáciu projektu, ako aj financovanie a splnenie podmienok vyplývajúcej zo zmluvy. Zhotovený propagačný materiál bude slúžiť na propagáciu cestovného ruchu v spoločnom regióne všetkým návštevníkom, turistom, žiakom, rodinám s deťmi a organizáciám pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Pracovné stretnutie 26.6.2015

Mikroregión Horné Kysuce sa v týchto dňoch môže tešiť z nových propagačných materiálov, ktoré boli obstarané v rámci implementovaného projektu ,, Za krásami slovensko – českého pohraničia v regióne Beskydy,, , ktorý bol podporený Trenčianskym samosprávnym krajom. Výstupom projektu je vydanie propagačnej brožúry formátu A5 v počte 3500 ks pre Mikroregión Horné Kysuce a Región Beskydy. Súčasťou projektu je spracovanie 11 ks rolovacích bannerov 9 ks pre obce Mikroregiónu Horné Kysuce a dve pre región Beskydy. Projekt bol realizovaný od apríla 2015 do konca júna 2015.

banner


Príloha

Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 19:56
Autor: