Obsah

Agenda mestských bytov

Vybavuje:

Úsek výstavby a rozvoja mesta
Janka Vraňáková
Kontakt : tel. : 041 420 93 59
e-mail : janka.vranakova@turzovka.sk

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 4/2016 o pravidlách nakladania s nájomnými bytmi Mesta Turzovka tu ku stiahnutiu