Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Mestský úrad bude počas horúcich dní otvorený v čase 6.00- 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Zníženie dane z nehnuteľností

Ak daňovník spĺňa podmienky na  úľavu dane  z nehnuteľnosti, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Predmet dane, sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, daňové úľavy vymedzuje VZN č. 7/2009 a novelizácia č. 3/2017.

Daň z nehnuteľnosti správca dane  vyrubí  rozhodnutím a zašle daňovníkovi.

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste