Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Zákazky s nízkymi hodnotami


Zákazky s nízkymi hodnotami

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska ku Základnej škole Turzovka – Bukovina - nové VO09.05.2018
Dodanie štrko-pieskového materiálu na plánované stavebné práce v meste Turzovka05.04.2018
Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska ku Základnej škole Turzovka – Bukovina a oznámenie o zrušení VO05.04.2018
„Geodetické služby pre mesto Turzovka 2018-2020“15.03.2018
Odstránenie havarijného stavu obytného bloku č. 43 v Turzovke11.01.2018
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania investičných zákaziek v roku 201804.01.2018
Zabezpečenie stravovania "Otvorenie turistického chodníka" v rámci projektu "Szlak sakralny Kety – Turzovka" INT/EB/BES/1/I/B/002611.12.2017
Stavebné úpravy telocvične ZŠ Turzovka Bukovina01.12.2017
Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice Turzovka01.12.2017
Zakúpenie licencie pre mapu v rámci projektu ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka ,, INT/EB/BES/1/I/B/002604.11.2017
Nákup cestných svietidiel LED02.11.2017
Pódium so zastrešením a opláštením + 2ks spoločenské párty stany31.10.2017
Zabezpečenie prekladu v rámci projektu ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka ,, INT/EB/BES/1/I/B/002612.10.2017
Vodorovné dopravné značenie detského dopravného ihriska v Turzovke03.10.2017
Nákup zvislého dopravného značenia pre Detské dopravné ihrisko v Turzovke03.10.2017
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v rámci projektu ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka ,, INT/EB/BES/1/I/B/002602.10.2017
Zabezpečenie stravovania v rámci projektu ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka „ INT/EB/BES/1/I/B/002626.09.2017
Zabezpečenie turistickej mapy v rámci projektu ,, We are neighbors“ - 2164067520.09.2017
Zabezpečenie cestovného v rámci projektu ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka „ INT/EB/BES/1/I/B/002619.09.2017
MK Hlinené do Blažka - úprava krytu14.09.2017
Zabezpečenie prvkov publicity v rámci projektu "Szlak sakralny Kety – Turzovka“ – INT/EB/BES/1/I/B/002611.09.2017
Zabezpečenie propagačného materiálu v rámci projektu "Szlak sakralny Kety - Turzovka" INT/EB/BES/1/I/B/002617.08.2017
Oznámenie o zrušení zákazky - Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka16.08.2017
Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka16.08.2017
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Turzovka27.07.2017
Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - PredmierI27.07.2017
Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka24.07.2017
Oznámenie o zrušení VO - Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka14.07.2017
Dodanie ochranných sieti na oplotenie ihriska v areáli športu a oddychu10.07.2017
Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v Turzovke16.06.2017
Dodanie kameniva na rekonštrukciu chodníkov v Meste Turzovka01.06.2017
Dodanie betónových výrobkov01.06.2017
Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka23.05.2017
Výstavba oplotenia amfiteátra17.05.2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke19.04.2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke13.04.2017
Geodetické služby06.02.2017
Služba externého projektového manažmentu na projektový zámer na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební v základnej škole Turzovka, rozp. org.25.01.2017
Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka29.11.2016
Zmena a doplnok č. 3 územného plánu Mesta Turzovka08.11.2016
Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta Turzovka29.09.2016
Obnova vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií v Turzovke30.08.2016
Výzva na predloženie ponúk - Civilná zákazka s nízkou hodnotou28.07.2016
Revitalizácia parkoviska a turistického chodníka k pútnickému miestu Živčáková08.06.2016
Dobudovanie a modernizácia zberného dvora pri MPS v Turzovke01.06.2016