Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 121-150 z 299
Noc kostolov

Turzovská noc kostolov bola venovaná rodákom Jánovi Harantovi a Pavlovi Hrtúsovi Jurinovi

Dátum: 26. 6. 2019

Po druhýkrát sa v našom meste konalo podujatie Turzovská noc kostolov. Pripravili ho Mesto Turzovka, Kultúrne a spoločenské stredisko, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turzovka, Spolok priateľov Turzovky a Kysucká knižnica v Čadci.

Z rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Dátum: 26. 6. 2019

​​​​​​​Mesto sa zapojí do vyhlásených výziev

vizitácia

Počas vizitácie navštívil otec biskup aj Mestský úrad v Turzovke

Dátum: 26. 6. 2019

V utorok 14. mája sa v našej farnosti uskutočnila kánonická vizitácia. Turzovskú farnosť navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, aby sa stretol s veriacimi a bližšie spoznal celkový život farnosti.

s

V areáli športu a oddychu vyrástlo nové street workoutové ihrisko

Dátum: 26. 6. 2019


Mesto Turzovka v roku 2018 podalo na Okresný úrad v Žiline na zabezpečenie prevencie kriminality žiadosť o poskytnutie dotácie pod názvom ,,Street Workout – cesta pre zdravý životný štýl“. Žiadosť bola schválená a mesto získalo na vybudovanie ihriska 5000 €. Celkový rozpočet stavby predstavuje 9 432 €. Realizácia projektu prebiehala od novembra 2018 do marca roku 2019. 

foto- Predmier

Realizovali sa ďalšie protipovodňové opatrenia na Vyšnom konci a v Predmieri

Dátum: 15. 5. 2019

Mesto Turzovka realizovalo v uplynulých dňoch ďalšie opatrenia na ochranu pred povodňami. V mestskej časti Vyšný koniec v lokalite Dičkovci v čase prívalových dažďov dochádzalo k zatopeniu okolitých záhrad ako aj k rozširovaniu a zosúvaniu brehu potoka. Preto sa strojovo upravovalo prírodné koryto potoka. Aby sa zabránilo podmývaniu svahu bol breh koryta potoka doplnený cestnými panelmi. Súbežne s korytom sa doplnili aj betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli vyústené do potoka.

V mestskej časti Turzovka Predmier - lokalita krčma u Jozefa, tiež dochádzalo v čase výdatných dažďov k zatopeniu okolitých pozemkov ako aj priľahlých susediacich objektov. „V tejto časti boli zabudované zatrávňovacie betónové tvárnice doplnené o cestný panel, ktorým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť hlavne pri príjazdovej komunikácii. Prírodný odvodňovací žľab bol strojovo prečistený a doplnený o betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli doplnené o betónové kanalizačné rúry,“ informoval nás Ing.Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta.


foto- Hlinené

Mesto realizovalo protipovodňové opatrenia aj v Hlinenom

Dátum: 15. 5. 2019

Ďalšie protipovodňové opatrenia zrealizovala samospráva mesta v pondelok 8.apríla 2019 v mestskej časti Hlinené na točni. V tejto lokalite hlavne v zimných mesiacoch nastával problém so zaparkovaním áut miestnych obyvateľov a chatárov. To spôsobovalo komplikácie pri zimnej údržbe a pri otáčaní autobusov.
Mesto Turzovka za pomoci ťažkej mechanizácie: kolesový autožeriav Tatra, s nosnosťou 28 t, nákladnými automobilmi a strojovým pásovým minibagrom, vyčistilo koryto prírodného potoka. Následne boli uložené veľké betónové rúry priemeru 1,8 m. Tie boli napojené na existujúce betónové priepusty. Čelá novozabudovaných veľkopriemerových rúr boli vytvorené položením betónových cestných panelov. Na takto vytvorenú konštrukciu sa zhotoví postupný násyp, ktorý vytvorí novú rozsiahlu parkovaciu plochu. Stavebnými prácami sa zosilnil aj svah od priľahlého rodinného domu, ktorý hrozil zosunutím.
Práce hlavne pri zabudovaní a osadzovaní betónových rúr a panelov boli sťažené existujúcim vzdušným vedením elektriky aj obmedzeným prístupom pre ťažkú mechanizáciu.


foto- Deň matiek

Deti poďakovali svojim mamám

Dátum: 15. 5. 2019


Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná našim mamám a starým mamám. Je najlepšou príležitosťou na poďakovanie za ich starostlivosť, obetavosť a lásku.
Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom, Centrom voľného času a Materskou školou v Turzovke pripravili pre všetky mamičky v nedeľu 12. mája 2019 pestrý kultúrny program. V úvode programu sa prítomným mamám prihovoril primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, ktorý im poďakoval za ich lásku, starostlivosť a vyzdvihol dôležitú úlohu matky v našej spoločnosti.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z materskej školy, heligonkár Adam Gajdičiar a detská folklórna skupina Bukovinka.

foto

Pripomenuli sme si 100. výročie od smrti Milana Rastislava Štefánika

Dátum: 15. 5. 2019

V piatok 3.mája sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pripravili ju Mesto Turzovka, Centrum voľného času, Základná škola a Základná umelecká škola v Turzovke.  Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis vo svojom príhovore vyzdvihol význam Štefánika ako štátnika, vojaka, vedca, astronóma, diplomata, národovca a spoluzakladateľa Československej republiky.  

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU – 10. MÁJ

Dátum: 7. 5. 2019

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu (Move for Health Day), pričom ide o celosvetovú iniciatívu s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity.

Odvodnenie Vyšný koniec

Samospráva venuje  zvýšenú pozornosť preventívnym protipovodňovým aktivitám

Dátum: 15. 4. 2019

„V ostatnom období samospráva mesta venuje zvýšenú pozornosť preventívnym protipovodňovým aktivitám, ktoré výrazne prispejú k ochrane zdravia a majetku počas intenzívnych dažďov. Vybudovaním priepustov, kanálov, záchytných nádrží, oporných múrov sa snažíme vytvárať zdravé podmienky pre život a zároveň chrániť životné prostredie," hovorí primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis.

Deň narcisov

Deň narcisov v našom meste

Dátum: 15. 4. 2019

Vo štvrtok 11. apríla sa už po 23. krát konala verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Každý, kto ju podporil dostal žltý narcis. Symbol jari, ale i nádeje, že náročný boj s ťažkou chorobou, môže mať šťastný koniec.

Pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám sa rozhodli i turzovskí vodní skauti, študenti gymnázia a žiaci základnej školy. Spolu vyzbierali v našom meste sumu  2244,67 €.

Všetkým, ktorí prispeli do zbierky úprimne ďakujeme.

TANEČNÁ SKUPINA REFLEX

Tanečná skupina REFLEX

Dátum: 28. 3. 2019

V sobotu zahájila tanečná skupina Reflex svoju tanečnú sezónu v tomto roku. Zúčastnila sa medzinárodného festivalu MIA DANCE, ktorý sa konal v Martine. Súťaž je postupová. Medzinárodné  finále sa uskutoční v máji v Prahe. Mesto Turzovka a Základnú umeleckú školu reprezentovali  s 8 choreografiami a domov si previezli  7 ocenení.  Súťaže sa zúčastnili po prvýkrát  aj najmladšie deti z prípravky.

Začala sa rekonštrukcia budovy mestského úradu

Začala sa rekonštrukcia budovy mestského úradu

Dátum: 25. 3. 2019

Mesto získalo státisíce eur

Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze

Stretnutie s Ing. Ivetou Klepáčovou z ENVI-PAKU

Dátum: 25. 3. 2019

Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze

#

Predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová navštívila Turzovku

Dátum: 1. 3. 2019

Vo štvrtok 28. februára privítal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spoločne s prednostom Mestského úradu JUDr. Františkom Mravcom na pôde mesta predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriku Jurinovú.

#

Interný koncert žiakov

Dátum: 19. 2. 2019

V piatok 15.02.2019 sa uskutočnil interný koncert žiakov hudobného odboru.

#

Mesto ohrozovali ľadové kryhy

Dátum: 19. 2. 2019

Táto zima je bohatá na extrémy. Po výdatnom snežení, ktoré zapríčinilo vyhlásenie dvoch mimoriadnych situácii v meste prišli mrazy a následne v posledných dňoch prudké oteplenie. Z dôsledku nárazového oteplenia a dažďa, došlo v sobotu 2. februára na rieke Kysuca k nahromadeniu a zablokovaniu ľadových krýh v dĺžke 1,5 km. Tie bránili prietoku rieky Kysuca a ohrozovali lávky, mosty ako aj obydlia v blízkosti toku.

Zasadali odborné komisie mestského zastupiteľstva

Dátum: 19. 2. 2019

Výstupy budú prerokované na MsZ 21.februára 2019

#

Prvým Turzovčanom je Jasmine Hrtúsová

Dátum: 19. 2. 2019

Ešte v pondelok 7.januára 2019 sa v Čadci šťastným rodičom Soni a Michalovi narodil prvý občan nášho mesta. Malá Jasminka Hrtúsová vážila 3000 g a merala 50 cm.

#

Kalendárium podujatí 2019

Dátum: 11. 2. 2019

V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Dátum: 8. 2. 2019

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

#

Zasadali členovia Združenia miest a obcí Kysúc

Dátum: 1. 2. 2019

Predsedom združenia ZMOK sa stal primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE - 4. FEBRUÁR

Dátum: 24. 1. 2019

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje   1

Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje

Dátum: 23. 1. 2019

Výstava fotografií "Premeny času"

#

Výdatné sneženie potrápilo samosprávu

Dátum: 23. 1. 2019

Nasadené boli všetky dostupné mechanizmy

Štatistika obyvateľstva k 31. 12. 2018

Dátum: 23. 1. 2019

Počet obyvateľov k 31.12.2017.......................... 7.457
Počet obyvateľov k 31.12.2018.......................... 7.457

#

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Dátum: 9. 1. 2019

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa konalo zasadnutie správnej rady Združenia TKO Semeteš. Jedným z bodov programu bola aj voľba predsedu správnej rady na obdobie rokov 2019-2022. Stala sa ním poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Turzovke Ing. Jana Majtánová. Pre naše mesto znamená jej zvolenie významný krok k udržaniu transparentnosti združenia v očiach občanov.

#

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Dátum: 9. 1. 2019

Ďalšou významnou a dlho očakávanou stavbou, najmä pre obyvateľov v mestskej časti Predmier bolo stavebné dielo pod názvom: "Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke – Predmieri".

#

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Dátum: 9. 1. 2019

Autobusová zastávka opäť na pôvodnom mieste

#

Projekt CVČ postupuje do ďalšieho kola

Dátum: 3. 1. 2019

CVČ Turzovka s radosťou oznamuje, že projekt v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Zobrazené 121-150 z 299