Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 91-120 z 303
#

Opravovali sa výtlky na miestnych komunikáciách

Dátum: 20. 7. 2020

Pravidelne raz ročne sa v našom meste robia stavebné úpravy cestných  komunikácií. V uplynulých dňoch pracovníci Mestského podniku služieb opravovali výtlky, ktoré spôsobujú problémy vodičom, ale i cestárom.

Mesto získalo certifikát za úsporu emisií skleníkových plynov

Dátum: 29. 6. 2020

Vďaka správnemu triedeniu odpadu a recyklácii môžeme znížiť veľkosť a činnosť skládok odpadov. Tie produkujú výrazné množstvá skleníkových plynov, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zmenu klímy.

Leto bude bez veľkých podujatí a festivalov

Dátum: 29. 6. 2020

Začiatkom  mesiaca jún sa konalo pracovné stretnutie Mikroregiónu Horné Kysuce. Zvolal ho jeho predseda JUDr. Ľubomír Golis a zúčastnili sa ho starostovia Korne, Klokočova, Podvysokej, Olešnej, Vysokej nad Kysucou, Makova a Staškova.

#

Stavebná drť zo školy na Vyšnom konci bude použitá na odľahlé cesty

Dátum: 17. 6. 2020

Ešte začiatkom marca ťažké smechanizmy rozobrali a následne zomleli múry starej už nevyužitej školy na Vyšnom konci. 

oprava chodníkov

Opravujú sa poškodené chodníky

Dátum: 17. 6. 2020

Pracovníci Mestského podniku služieb v uplynulých dňoch vykonávali opravu chodníkov a ostatných poškodených verejných priestorov so zámkovou dlažbou.

#

Vysadilo sa viac ako 2000 letničiek

Dátum: 1. 6. 2020

Viac ako 2000 kvetov skrášli okrasné záhony v parkoch a na verejných priestranstvách v centre nášho mesta. Pracovníci mestského úradu vymenili svoje kancelárie za exteriér a vo štvrtok 28. mája od skorého rána vysadili kvety aksamietnice a begónie rôznych farieb.

#

Areál športu a oddychu bude pre verejnosť otvorený

Dátum: 21. 5. 2020

Príjemné letné počasie nás čoraz viac láka tráviť voľné chvíle aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. 
Od piatku 22. mája môžete pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok využívať aj areál športu a oddychu v Závodí. Pracovníci Mestského podniku služieb priestory dôkladne vyčistili, vykosili trávu, pripravili  antukové kurty na tenis a minigolfové dráhy. Dezinfikovalo sa i detské a street workoutové ihrisko.

KORONAVÍRUS: NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Dátum: 30. 3. 2020

NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 25. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

VYHLÁSENIE MESTA TURZOVKA K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Dátum: 12. 3. 2020

VYHLÁSENIE MESTA TURZOVKA K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Výsledky volieb v Turzovke v tabuľkách

Dátum: 6. 3. 2020

Ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatného Slovenska sú za nami.
O dôležitosti volieb svedčí pomerne vysoká účasť, chvíľami si museli občania počkať na hlasovanie v rade. Priebeh bol napriek tomu pokojný a bez incidentov.
Počet zapísaných voličov v zozname bolo 6109. K volebným urnám prišlo 3764 voličov,
čo je 61,61%. Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 3713.
Podrobné výsledky si môžete pozrieť v priložených tabuľkách.

#

Na Vyšnom konci vyrastie nové moderné zariadenie pre seniorov

Dátum: 3. 3. 2020

Ako už informoval primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis v novoročnom príhovore, mesto Turzovka ešte na konci minulého roka obdŕžalo od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre realizáciu projektu: „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“.

pergoly

Pri poliklinike pribudli nové drevené pergoly

Dátum: 23. 12. 2019

Aj tento rok pokračuje samospráva mesta v revitalizácií parku pri poliklinike.

protipovodňové opatrenia

Mesto bojuje proti povodniam aj v ďalších lokalitách

Dátum: 23. 12. 2019

Ďalšie z protipovodňových opatrení realizovalo mesto Turzovka ešte v novembri 2019. Ako nás informoval vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník: „Neustále sa snažíme vykonávať aktivity na ochranu zdravia a majetku občanov nášho mesta. Ďalšie protipovodňové opatrenia sme realizovali na Vyšnom konci – lokalita Jantošovci a v lokalite Maják, v Turkove u Valčuhov.“

#

V centre mesta zrekonštruovali nový supermarket

Dátum: 23. 12. 2019

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného obchodného domu na sídlisku Šarky, na nový  supermarket TEMPO sa uskutočnilo v stredu 4. decembra. 

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Dátum: 23. 12. 2019

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2020

#

Prístrešok pri dome poslednej rozlúčky má svoju konečnú podobu

Dátum: 25. 11. 2019


Nedávno sme si počas sviatkov všetkých svätých a dušičiek uctili pamiatku svojich blízkych a zosnulých. Pre dôstojnú rozlúčku mesto Turzovka zrealizovalo výstavbu prístrešku k domu smútku. Stavba bola dokončená a odovzdaná ešte pred týmito významnými sviatkami.

#

Výtlky nahradil nový asfalt

Dátum: 25. 11. 2019

Výtlky na miestnych komunikáciách spôsobujú problémy nielen vodičom, ale i cestárom. Najmä počas zimy sa zväčšujú a prehlbujú. Mesto preto pristúpilo  k ich odstráneniu na niektorých úsekoch ciest v mestských častiach.

Projekt potvrdil, že naše mesto je transparentné

Dátum: 21. 11. 2019

V mesiacoch jún 2018 až november 2019 prebiehal projekt pod názvom „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK“,  ktorý vykonalo občianske združenie Pro Senium et Cultura.

Pietna spomienka

Pripomenuli sme si Deň vojnových veteránov

Dátum: 21. 11. 2019

Dátum 11. november symbolizuje deň v kalendári, keď bolo vo Francúzsku v roku 1918 o 11-tej hodine podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny. Vojnové hrôzy zostali hlboko vryté do vedomia ľudí. Po jej skončení bol 11. november vyhlásený za medzinárodný deň vojnových veteránov. Počas neho si pripomíname hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových vojen za slobodu a mier.

#

Realizácia projektu „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ ukončená

Dátum: 20. 11. 2019

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch ukončilo realizáciu projektu „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov.“

#

Vybudovaním cyklochodníka sa zabezpečí vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Dátum: 21. 10. 2019

Ešte v mesiaci september sa na ceste II/487 Čadca – Makov začalo s realizáciou projektu  „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka,“  podporeného z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizácia stavebných prác v rámci projektu bude prebiehať v mesiacoch september a október 2019 a apríl 2020 až október 2020.

#

Rozsiahla rekonštrukcia budovy mestského úradu je dokončená

Dátum: 25. 9. 2019

Už od februára prebiehala rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Turzovke. Mesto na ňu získalo mesto prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a časť financií investovalo z vlastného rozpočtu. Jej hlavným cieľom bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy mestského úradu.

#

Mesto realizovalo ďalšie protipovodňové opatrenia

Dátum: 25. 9. 2019

Mesto Turzovka sa snaží predchádzať škodám na majetku i jeho obyvateľov aj realizáciou preventívnych protipovodňových aktivít. Mesto ich za posledné obdobie vykonalo takmer dvadsať.

#

Výrubom stromov pri cintoríne sa predíde ďalším škodám

Dátum: 25. 9. 2019

Vrtochy počasia znepríjemňujú život občanom nášho mesta. Intenzívne búrky sprevádzané dažďom a silným vetrom spôsobili v posledných mesiacoch problémy aj na novom cintoríne.

R.B.

Na základnej škole došlo k zmene riaditeľa

Dátum: 13. 9. 2019

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis pred začiatkom vyučovania v piatok 13.septembra navštívil základnú školu, aby informoval pedagogický zbor a zamestnancov o zmene v jej vedení. Doterajšia riaditeľka Mgr. Terézia Šupolová sa vzdala svojej funkcie a na jej miesto bol primátorom mesta do riadneho výberového konania poverený poslanec mestského zastupiteľstva a učiteľ Mgr.Rastislav Bakajsa.

Primátor mesta poďakoval bývalej riaditeľke za jej prácu a poprial novému riaditeľovi veľa úspechov v novej funkcii. Zároveň požiadal pedagogický zbor o súčinnosť a spoluprácu s povereným riaditeľom.

#

Mesto skrášľuje priestory pred poliklinikou

Dátum: 7. 8. 2019

Pekné počasie využíva Mesto Turzovka aj na skrášlenie priestorov pred areálom polikliniky. V uplynulých dňoch sa začalo so stavebnými úpravami chodníkov pre peších. Pôvodné chodníky, ktoré už boli v havarijnom stave  a pôsobili neestetickým dojmom boli aj s existujúcimi betónovými obrubníkmi strojovo odstránené. „V ďalšej etape sa v trase pôvodných chodníkov vybudujú nové chodníky s novými parkovými obrubníkmi, ktoré budú doplnené prvkami drobnej architektúry v podobe parkových lavičiek a prvkami zelene,“ informoval Ing. Ján Červeník vedúci výstavby a rozvoja mesta.

Stavebné práce realizuje Mestský podnik služieb v Turzovke a sú financované z vlastných zdrojov mesta.

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu seniorom v domácom prostredí

Dátum: 7. 8. 2019

Jednou z kompetencií miestnej samosprávy v sociálnej oblasti je poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa poskytuje aj opatrovateľská služba.

#

Práce na rekonštrukcii mestského úradu finišujú

Dátum: 7. 8. 2019

V stredu 17. júla 2019 prebehol kontrolný deň na stavbe zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke.

#

Vynovený parčík pred Živčákovou

Dátum: 7. 8. 2019

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch zrealizovalo obnovu parčíku v mestskej časti Turzovka Vyšný koniec, vchod na pútnické miesto Živčáková.

Zobrazené 91-120 z 303