Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 3 - návrh

Okresný úrad ZA - odbor dopravných prostriedkov - ÚP Mesta Turzovka - zmena a doplnok č. 3 - udelenie súhlasu Stiahnuté: 195x | 24.04.2017

Okresný úrad ZA - odbor výstavby a bytovej politiky - návrh zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 330x | 24.04.2017

Okresný úrad ZA - odbor výstavby a bytovej politiky - stanovisko k návrhu Stiahnuté: 258x | 24.04.2017

Okresný úrad ZA - zmeny a doplnky č. 3 ÚP Mesta Turzovka - vyjadrenie Stiahnuté: 259x | 24.04.2017

Oznámenie o prerokovaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 175x | 24.04.2017

Oznámenie o prerokúvaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 175x | 24.04.2017

Oznámenie o prerokúvaní zmeny a doplnku č.3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 172x | 24.04.2017

Potvrdenie o zverejnení oznamu Stiahnuté: 188x | 24.04.2017

Pozvánka na verejné prerokovanie zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 170x | 24.04.2017

Pripomienky k návrhu ÚP Mesta Turzovka pre realizáciu zmien a doplnkov č. 3 v lokalite Turkov u Valčuhov - rozšírenie cintorína Stiahnuté: 399x | 24.04.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - oznámenie o prerokúvaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko Stiahnuté: 185x | 24.04.2017

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - pred schválením Stiahnuté: 166x | 24.04.2017

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 170x | 24.04.2017

SEVAK - návrh zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka - zaslanie stanoviska Stiahnuté: 258x | 24.04.2017

ŠOPSR - správa chránenej krajinnej oblasti - stanovisko k zmene a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 188x | 24.04.2017

SPP - vyjadrenie k ÚPD 2 Stiahnuté: 255x | 24.04.2017

SPP - vyjadrenie k ÚPD Stiahnuté: 240x | 24.04.2017

Textová časť - základné údaje, riešenie územného plánu, doplňujúce údaje, dokladová časť v PDF Stiahnuté: 238x | 24.04.2017

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - návrh - pdf Stiahnuté: 587x | 24.04.2017

Urbion - pokyny na dopracovanie zmeny a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka Stiahnuté: 187x | 24.04.2017

Stránka