Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

06.12.2019

Mesto Turzovka prijme na polovičný pracovný úväzok pracovníka na rozvoz stravy do domácností klientov podpornej sociálnej služby Jedáleň.

Miesto výkonu práce: územie Mesta Turzovka Dátum nástupu: začiatok roku 2020, príp. podľa dohody Platové podmienky: 350 €/brutto Pracovný čas: 9:30 – 13:30hod./ denne, v pracovné dni Požiadavky: vodičský preukaz sk. B; preukaz pre prácu s potravinami; bezúhonnosť.             Práca je vhodná aj pre mamičky na materskej resp. rodičovskej dovolenke a dôchodcov. Kontakt: 041/4209339, príp. 041/4209327;

Detail

05.12.2019

Pozvánka na MsZ

12.12.2019

Detail

04.12.2019

EKO VIANOCE

EKO VIANOCE

Inšpirujte sa plagátom a vytvorte si doma atmosféru EKO VIANOC.

Detail

28.11.2019

TES MEDIA

OZNAM

Detail

25.11.2019

Prístrešok pri dome poslednej rozlúčky má svoju konečnú podobu

Prístrešok pri dome poslednej rozlúčky má svoju konečnú podobu

Nedávno sme si počas sviatkov všetkých svätých a dušičiek uctili pamiatku svojich blízkych a zosnulých. Pre dôstojnú rozlúčku mesto Turzovka zrealizovalo výstavbu prístrešku k domu smútku. Stavba bola dokončená a odovzdaná ešte pred týmito významnými sviatkami.

Detail

25.11.2019

Výtlky nahradil nový asfalt

Výtlky nahradil nový asfalt

Výtlky na miestnych komunikáciách spôsobujú problémy nielen vodičom, ale i cestárom. Najmä počas zimy sa zväčšujú a prehlbujú. Mesto preto pristúpilo  k ich odstráneniu na niektorých úsekoch ciest v mestských častiach.

Detail

25.11.2019

1.december 2019

Svetový deň boja proti AIDS

Detail

21.11.2019

Projekt potvrdil, že naše mesto je transparentné

V mesiacoch jún 2018 až november 2019 prebiehal projekt pod názvom „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK“,  ktorý vykonalo občianske združenie Pro Senium et Cultura.

Detail

21.11.2019

Pietna spomienka

Pripomenuli sme si Deň vojnových veteránov

Dátum 11. november symbolizuje deň v kalendári, keď bolo vo Francúzsku v roku 1918 o 11-tej hodine podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny. Vojnové hrôzy zostali hlboko vryté do vedomia ľudí. Po jej skončení bol 11. november vyhlásený za medzinárodný deň vojnových veteránov. Počas neho si pripomíname hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových vojen za slobodu a mier.

Detail

20.11.2019

Realizácia projektu „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ ukončená

Realizácia projektu „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ ukončená

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch ukončilo realizáciu projektu „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov.“

Detail

05.11.2019

Bez nenávistného vyjadrovania a postojov

V dňoch 5.11.2019, 6.11.2019, 7.11.2019 a 15.11.2019 bude v Základnej škole v Turzovke, pre žiakov 5. – 9. ročníka, realizovaný projekt mesta Turzovka pod názvom: „ Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“. Tento projekt je realizovaný na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v podobe primárnej a sekundárnej sociálnej prevencie za podpory Žilinského samosprávneho kraja.

Detail

21.10.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Vážení občania, v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 dávame do pozornosti elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou- msu@turzovka.sk 

Detail

21.10.2019

Vybudovaním cyklochodníka sa zabezpečí vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Vybudovaním cyklochodníka sa zabezpečí vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Ešte v mesiaci september sa na ceste II/487 Čadca – Makov začalo s realizáciou projektu  „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka,“  podporeného z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizácia stavebných prác v rámci projektu bude prebiehať v mesiacoch september a október 2019 a apríl 2020 až október 2020.

Detail