Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

26.10.2020

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V MESTE TURZOVKA

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. až do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele, denne v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 20:00. Upozorňujeme občanov, že nie všetky testovacie miestnosti  sú zhodné s tradične využívanými volebnými miestnosťami. Je to z dôvodu, že tieto priestory musia byť napr. priestrannejšie, s možnosťou vetrania a so samostatným vchodom a východom. HARMONOGRAM TESTOVANIA V MESTE TURZOVKA

Detail

25.10.2020

Hľadáme dobrovoľníkov

Mesto Turzovka prosí o pomoc a hľadá dobrovoľníkov ako administratívnu silu, ktorí sa budú môcť zapojiť do celoštátneho testovania v dňoch 30.10. – 1.11. a 06.11. – 08.11.2020

Detail

23.10.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Detail

19.10.2020

Ako postupovať pri podozrení na COVID-19

USMERNENIE A LINK NA STRÁNKU

Detail

19.10.2020

plagat

Výzva na predloženie návrhov  na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Detail

14.10.2020

Ošípané

Ošípané

Africký mor

Detail

14.10.2020

prasiatko

Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Detail

09.10.2020

Odvolanie mimoriadnej situácie

dňa 09.10.2020 o 9,00 hod.

Detail

05.10.2020

Vážení seniori,

je tu október, mesiac úcty k starším. Viac ako inokedy  si v tomto mesiaci uvedomujeme aké dôležité miesto v našom živote majú naši rodičia, starí rodičia a všetci skôr narodení. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším.

Detail

29.09.2020

1. október – Medzinárodný deň starších

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov  1. október za „Medzinárodný deň starších“.

Detail

24.09.2020

Čistenie nášho mesta

Čistenie nášho mesta

V rámci Svetového čistiaceho dňa sa naše mesto  pridalo k  dobrovoľníkom, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú.

Detail

24.09.2020

MINI BURZA OBLEČENIA

v stredu 30. septembra 2020 od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Detail

24.09.2020

Tlačová správa

Domy a byty sčítavali aj počas leta Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Detail

24.09.2020

Svetový deň srdca

- základom je prevencia, navštívte Poradne zdravia 29. september

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií