Obsah

STRÁNKA MESTA JE v procese aktualizovania...

Prosím, ospravedlŇte dočasnú nekompletnosť informácií. Ďakujeme!

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

08.03.2018

Zápis do 1. ročníka ZŠ 1

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis sa uskutoční 3. apríla od 10.00 do 17.00 hod. v B - pavilóne ZŠ

Detail

08.03.2018

Pozoruhodná výstava v príprave

Pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov pripravuje Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke výstavu kraslíc a dekoračných predmetov s motívmi Veľkej noci.

Detail

08.03.2018

Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“ 1

Aj Turzovka bude mať „Dom dôchodcov“

V stredu 28. februára 2018 sa na Mestskom úrade v Turzovke konalo prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, ktoré viedol primátor JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 22 bodový program.

Detail

08.03.2018

OZ Dámsky klub vo Vysokých Tatrách 1

OZ Dámsky klub vo Vysokých Tatrách

Vo Vysokých Tatrách sa na Hrebienku uskutočnila výstava ľadových sôch v rámci výstavy TATRY ICE MASTER. OZ Dámsky klub sa už po tretíkrát tejto výstavy zúčastnilo v sobotu, 20.1.2018.

Detail

08.03.2018

Potravinové balíčky v Turzovke

Dňa 19.02.2018 na pôde Mestského úradu v Turzovke v tomto roku prvý krát prevzali potravinové balíčky ako predmet pomoci v hmotnej núdzi ich koneční príjemcovia.

Detail

08.03.2018

JARNÉ PRÁZDNINY 2018 S CVČ

Pracovníci Centra voľného času v Turzovke pripravili počas jarných prázdnin deťom pestrý program.

Detail

08.03.2018

Primátor poďakoval futbalistom za reprezentáciu mesta 1

Primátor poďakoval futbalistom za reprezentáciu mesta

V sobotu 3. februára 2018 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutočnila výročná členská schôdza futbalového oddielu FK Tatran Turzovka. Za početnej účasti hráčov, funkcionárov a členov klubu boli zhodnotené výsledky oddielu v uplynulom roku.

Detail

08.03.2018

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!! Šetríme peniaze a životné prostredie

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!! Šetríme peniaze a životné prostredie

Aj v ostatnom čase sa podľa harmonogramu pracovníci Mestského podniku služieb zamerali na zber triedeného odpadu – skla pri rodinných domoch.

Detail

08.03.2018

Štatistika obyvateľov k 31.12.2017

Zaujímavosti z evidencie obyvateľov a matriky

Detail

27.02.2018

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!! Šetríme peniaze a životné prostredie

Nebuďme leniví, trieďme odpad!!! Šetríme peniaze a životné prostredie

Mesto Turzovka mimoriadne dbá na čistotu a ochranu životného prostredia. Vytvára pre občanov čo najpriaznivejšie podmienky, aby sa v maximálnej miere zapájali do separovania odpadu.

Detail

27.02.2018

Úspešný 20. ročník Veterán clubu v Turzovke 1

Úspešný 20. ročník Veterán clubu v Turzovke

Beskyd Rallye propaguje mesto nielen na Slovensku ale i v zahraničí

Detail

26.02.2018

Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice v Turzovke 1

Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice v Turzovke

Dňa 22.januára 2018 začali stavebné práce v budove Hasičskej zbrojnice.

Detail

22.02.2018

Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení mesta

Udeľovanie ocenení sa stalo veľmi milou a morálne uznávanou aktivitou mesta. Za uvedené obdobie bolo ocenených už vyše 100 laureátov. Tak ako v uplynulých rokoch i v roku 2018 sa všetky termíny odvíjajú od termínu odovzdávania ocenení.

Detail