Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Materiály na Mest. zastupiteľstvo
Mestský úrad
Dokumenty, tlačivá
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty s podporou EU
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
ÚRADNÁ TABUĽA
Odkaz pre starostu

  
Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


Počasie
 
 
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Tlačiť
  

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turzovke,

ktoré sa bude konať dňa  3. júna 2015  o 10.00 hod.

t.j. v stredu, v  zasadacej miestnosti  budovy Mestského úradu v Turzovke.

primátor mesta  
JUDr. Ľubomír Golis, v.r.

Celý článok...
 
Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže Tlačiť

 MESTO TURZOVKA
 Stred č. 178, 023 54  Turzovka,  IČO: 00 314 331

vyhlasuje  dňom 15. 04. 2015 obchodnú verejnú súťaž   č. 1/2015
(§ 281 až 288 Obch. zákonníka)  na odpredaj  nehnuteľností:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže  je výber najvhodnejšej  ponuky  na kúpu nehnuteľností  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta :

Celý článok...
 
Noc kostolov Tlačiť

 „Nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo,“ to je motto akcie Noc kostolov, ktorá sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke v piatok 29. mája.
Program začne o 18:00 hod. svätou omšou a májovou pobožnosťou. O 19.00 hod. vystúpi gospelový zbor z Novej Dubnice, THE GOSPEL FAMILY. O 20.00 hod. sa uskutoční prednáška na tému Dejiny a pamiatky farského kostola, o 21.00 hod. bude nasledovať recitál s názvom Prosby k Nanebovzatej a o hodinu neskôr meditácie. Program vyvrcholí o 23.  hod. Ilumináciami.

Celý článok...
 
Desať rokov Turzovského vrabčiaka Tlačiť

 Jašíkovou ulicou sa rozozvučali tóny desiateho ročníka súťaže country, folku a trampskej piesne Turzovský vrabčiak. Desiatky účinkujúcich, kvalitný zvuk a dobrá atmosféra, taký bol priebeh jubilejného ročníka Turzovského vrabčiaka. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 16. mája 2015 pred Kultúrnym domom R. Jašíka. Súťažná prehliadka je vstupnou bránou na najväčšie festivaly v Čechách a na Slovensku, o čom svedčí aj záujem prihlásených kapiel. Z 12 prihlásených súťažiacich sa v deň súťaže predstavilo šesť kapiel, jedno duo a štyria jednotlivci.

Celý článok...
 
Stretnutie partnerských miest Tlačiť

 Vo štvrtok  7. mája navštívil primátor JUDr. Ľubomír Golis spolu so zástupkyňou MUDr. Vierou Belkovou a poslankyňou MsZ  PaedDr. Eleonórou Nekorancovou  partnerské mesto Kęty. Na Mestskom úrade ich privítal  burmistrz  dr. Inz. Krzysztof Jan Klęczar, ktorý v  prvej časti stretnutia pomocou krátkej prezentácie predstavil mesto Kęty a jeho mestské časti a prezentoval projekty, ktoré sa im podarilo zrealizovať pomocou fondov  EÚ.

Celý článok...
 
Audit v samospráve Tlačiť

Medzi základné účtovné povinnosti miest a obcí patrí každoročné overenie hospodárenia nezávislým audítorom.
V stredu 15. apríla sa konal audit účtovnej závierky Mesta Turzovka, ktorá obsahovala súvahu zostavenú k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za minulý rok a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a metód. Audit bol zrealizovaný nezávislým audítorom, ktorého zodpovednosťou bolo vyjadriť stanovisko k danej účtovnej závierke na základe auditu, v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 

Celý článok...
 
Zasadalo Združenie miest a obcí Tlačiť

V dňoch 28. a 29. apríla sa v Bratislave uskutočnil 26. Snem Združenia miest a obcí Slovenska. Snemu sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
Primátori a starostovia si zvolili nového predsedu, ktorým sa stal Michal Sýkora.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 7 z 1048
 

PARTNERSKÉ MESTÁ:
          

                

     
  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
Predaj a prenájom majetku
Odpredaj majetku
Prenájom majetku
Odpredaný majetok
Zverejnenie zákaziek VO
§ 4 ods. 3
§ 9 ods. 9
§ 91
§ 92 až § 99
§ 100 až § 102
§ 41 a § 136
§ 46 ods.2
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.