Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

05.11.2019

Bez nenávistného vyjadrovania a postojov

V dňoch 5.11.2019, 6.11.2019, 7.11.2019 a 15.11.2019 bude v Základnej škole v Turzovke, pre žiakov 5. – 9. ročníka, realizovaný projekt mesta Turzovka pod názvom: „ Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“. Tento projekt je realizovaný na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v podobe primárnej a sekundárnej sociálnej prevencie za podpory Žilinského samosprávneho kraja.

Detail

21.10.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Vážení občania, v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 dávame do pozornosti elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou- msu@turzovka.sk 

Detail

21.10.2019

Vybudovaním cyklochodníka sa zabezpečí vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Vybudovaním cyklochodníka sa zabezpečí vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Ešte v mesiaci september sa na ceste II/487 Čadca – Makov začalo s realizáciou projektu  „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka,“  podporeného z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizácia stavebných prác v rámci projektu bude prebiehať v mesiacoch september a október 2019 a apríl 2020 až október 2020.

Detail

17.10.2019

Svetový deň osteoporózy

20. október 2019

Detail

14.10.2019

Nový grafikon

Vzhľadom na blížiaci sa termín začiatku platnosti nového grafikonu vlakovej dopravy a cestovných poriadkov v pravidelnej autobusovej doprave, ktorý je pre obdobie 2019/2020 stanovený na nedeľu 15. decembra 2019, si Vás dovoľujeme požiadať o návrhy a pripomienky. Svoje návrhy posielajte na adresu msu@turzovka.sk

Detail

08.10.2019

Žiadosť- Vianočné trhy

predajcovia

Detail

08.10.2019

Žiadosť- Vianočné trhy

remeselníci

Detail

25.09.2019

Medzinárodný deň seniorov

1. október 2019

Detail

25.09.2019

Rozsiahla rekonštrukcia budovy mestského úradu je dokončená

Rozsiahla rekonštrukcia budovy mestského úradu je dokončená

Už od februára prebiehala rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Turzovke. Mesto na ňu získalo mesto prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a časť financií investovalo z vlastného rozpočtu. Jej hlavným cieľom bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy mestského úradu.

Detail

25.09.2019

Mesto realizovalo ďalšie protipovodňové opatrenia

Mesto realizovalo ďalšie protipovodňové opatrenia

Mesto Turzovka sa snaží predchádzať škodám na majetku i jeho obyvateľov aj realizáciou preventívnych protipovodňových aktivít. Mesto ich za posledné obdobie vykonalo takmer dvadsať.

Detail

25.09.2019

Výrubom stromov pri cintoríne sa predíde ďalším škodám

Výrubom stromov pri cintoríne sa predíde ďalším škodám

Vrtochy počasia znepríjemňujú život občanom nášho mesta. Intenzívne búrky sprevádzané dažďom a silným vetrom spôsobili v posledných mesiacoch problémy aj na novom cintoríne.

Detail

23.09.2019

29. septebmer 2019 - Svetový deň srdca

29. septembra si každoročne pripomíname Svetový deň srdca. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o srdcovo – cievnych ochoreniach. V súčasnosti sa srdcovo – cievne ochorenia zaraďujú na prvé priečky v úmrtnosti, preto heslom tohto dňa je „Poznáte svoje riziko?“

Detail

23.09.2019

Biela pastelka

V piatok 20. septembra 2019 sa uskutočnil osemnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka.

Detail