Obsah

STRÁNKA MESTA JE v procese aktualizovania...

Prosím, ospravedlŇte dočasnú nekompletnosť informácií. Ďakujeme!

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

21.08.2018

Benefičný koncert

Benefičný koncert OD Lady Carneval k Draculovi

20. októbra 2018 v Žiline

Detail

20.08.2018

História v obraze 1

História v obraze

V sobotu sa uskutočnil už v poradí 18. krát rekordmanský maratón. Tentoraz sa skladali resp. ukladali kocky. Účastnici rekordu mali za úlohu vytvoriť dve fotomozaiky z 2018 kociek osadením do panelu. Každá mala svoje číslo a asistentky ich účastníkom rekordu pripravili podľa čísla a ľudia kocku zasunuli na očíslovaný kolík v stojane.

Detail

17.08.2018

OZNAM - Mliečny expres

V stredu 22. augusta a tiež piatok 24. augusta 2018, nebude mliečny automat predávať mlieko a mliečne výrobky z technických príčin.

Detail

08.08.2018

„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

je Národný projekt, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na praktiky a nástrahy všedného dňa, ktoré im môžu znepríjemniť život v oblasti ochrany a zabezpečenia majetku či ujmy na zdraví.

Detail

06.08.2018

Povolenie uzávierky miestnej komunikácie ul. Nádražná

Od 30.7.2018 do ukončenia výstavby I. etapy

Detail

30.07.2018

Vyhodnotenie súťaže „O najlepší guláš 2018“ 1

Vyhodnotenie súťaže „O najlepší guláš 2018“

V areáli športu a oddychu v Turzovke- Závodí sa uskutočnila 14. júla súťaž „O najlepší guláš 2018“. Varenia gulášu sa zúčastnilo 13 družstiev.

Detail

30.07.2018

"Vyrástol" plot pri nedostavanej ZŠ 1

"Vyrástol" plot pri nedostavanej ZŠ

Minulý týždeň pokračovala výstavba oplotenia prednej časti areálu nedostavanej Základnej školy v Turzovke- Závodí.

Detail

30.07.2018

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Projektové aktivity v meste Turzovka v roku 2018, financované z vlastných zdrojov

Detail

30.07.2018

O pohár Československej vzájomnosti vo futbale 1

O pohár Československej vzájomnosti vo futbale

Konal sa 72. ročník – najstarší turnaj na Slovensku

Detail

26.07.2018

Prevencia počas letných horúčav 1

Prevencia počas letných horúčav

Leto je pre väčšinu z nás príjemným obdobím roka, okrem zábavy a relaxu však so sebou prináša aj isté nástrahy. Extrémne vysoké teploty spôsobujú pokles výkonnosti, zvýšenú únavnosť, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty či až prehriatie organizmu. Ohrození sú hlavne starší ľudia nad 65 rokov, tehotné ženy, malé deti a dlhodobo chorí.

Detail

20.07.2018

Už slúži v dĺžke 320 m nový chodník v Turzovke - Závodí

Minulý týždeň bola ukončená prvá etapa výstavby chodníka pre peších v mestskej časti Turzovka- Závodie.

Detail

20.07.2018

Opravy na bytovom dome č.43 1

Opravy na bytovom dome č.43

Nekvalitné posúdenia a realizácie stavebných prác z minulosti na bytovom dome č.43 pri poliklinike dobiehajú majiteľa Mesto Turzovka od roku 2015 v každoročných stavebných opravách. A to už sú desiatky tisíc eur.

Detail

20.07.2018

V centre mesta je vybudovaných 29 nových parkovacích miest

V centre mesta je vybudovaných 29 nových parkovacích miest

Problémy s parkovaním v centre Turzovky mali obyvatelia pri zelených bytovkách. Nové parkovacie miesta boli vybudované pred bytovými domami a pred budovou Energetika Turzovka na nevyužitých trávnatých plochách. Mesto zabudovalo v tejto etape cca 530 m² zatrávňovacích tvárnic po predošlých stavebných úpravách. Pribudlo 29 parkovacích miest.

Detail

20.07.2018

Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis povedal o mimorozpočtových zdrojoch

Mesto Turzovka v roku 2018 získalo z externých zdrojov 2,7 milióna €

Detail