Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

20.02.2020

Odber krvi 6.3.2020 aj v Turzovke

harmonogram bezpríspevkových odberov na mesiac marec 2020

Detail

19.02.2020

Pozvánka na MsZ

27.02.2020- 14:00 hod

Detail

18.02.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Detail

11.02.2020

Odvolanie

II. stupeň povodňovej aktivity

Detail

04.02.2020

Vyhlásenie

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Detail

04.02.2020

Mimoriadna situácia v meste

Mimoriadna situácia v meste

Zdroj: Spravodajca mesta

Detail

04.02.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Poškodenie cestného telesa- II/ 484- Turzovka- Klokočov v mestskej časti Predmier

Detail

27.01.2020

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE – 4. FEBRUÁR

Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Detail

15.01.2020

žihadielko

Vyhrajme nové ihrisko pre naše deti

Naše mesto sa zapojilo do projektu Lidl ihrisko Žihadielko 2020. Desať miest z 93 prihlásených s najvyšším počtom hlasov získa nové detské ihrisko.  

Detail

07.01.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

hlavný účtovník mesta /zástup MD a RD/

Detail

23.12.2019

pergoly

Pri poliklinike pribudli nové drevené pergoly

Aj tento rok pokračuje samospráva mesta v revitalizácií parku pri poliklinike.

Detail

23.12.2019

protipovodňové opatrenia

Mesto bojuje proti povodniam aj v ďalších lokalitách

Ďalšie z protipovodňových opatrení realizovalo mesto Turzovka ešte v novembri 2019. Ako nás informoval vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník: „Neustále sa snažíme vykonávať aktivity na ochranu zdravia a majetku občanov nášho mesta. Ďalšie protipovodňové opatrenia sme realizovali na Vyšnom konci – lokalita Jantošovci a v lokalite Maják, v Turkove u Valčuhov.“

Detail

23.12.2019

V centre mesta zrekonštruovali nový supermarket

V centre mesta zrekonštruovali nový supermarket

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného obchodného domu na sídlisku Šarky, na nový  supermarket TEMPO sa uskutočnilo v stredu 4. decembra. 

Detail

23.12.2019

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2020

Detail

09.12.2019

Pracovná ponuka

Obec Staškov

Detail