Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

21.08.2019

osobnosť kraja

OSOBNOSŤ KRAJA

Uzávierka návrhov je do 31. augusta.

Detail

13.08.2019

Pozvánka

OVÍDIUS a E.A. POE v Turzovke

Detail

12.08.2019

!!!Oznam!!!

Uzávierka cestnej komunikácie

Detail

07.08.2019

Mesto skrášľuje priestory pred poliklinikou

Mesto skrášľuje priestory pred poliklinikou

Pekné počasie využíva Mesto Turzovka aj na skrášlenie priestorov pred areálom polikliniky. V uplynulých dňoch sa začalo so stavebnými úpravami chodníkov pre peších. Pôvodné chodníky, ktoré už boli v havarijnom stave  a pôsobili neestetickým dojmom boli aj s existujúcimi betónovými obrubníkmi strojovo odstránené. „V ďalšej etape sa v trase pôvodných chodníkov vybudujú nové chodníky s novými parkovými obrubníkmi, ktoré budú doplnené prvkami drobnej architektúry v podobe parkových lavičiek a prvkami zelene,“ informoval Ing. Ján Červeník vedúci výstavby a rozvoja mesta. Stavebné práce realizuje Mestský podnik služieb v Turzovke a sú financované z vlastných zdrojov mesta.

Detail

07.08.2019

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu seniorom v domácom prostredí

Jednou z kompetencií miestnej samosprávy v sociálnej oblasti je poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa poskytuje aj opatrovateľská služba.

Detail

07.08.2019

Práce na rekonštrukcii mestského úradu finišujú

Práce na rekonštrukcii mestského úradu finišujú

V stredu 17. júla 2019 prebehol kontrolný deň na stavbe zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke.

Detail

07.08.2019

Vynovený parčík pred Živčákovou

Vynovený parčík pred Živčákovou

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch zrealizovalo obnovu parčíku v mestskej časti Turzovka Vyšný koniec, vchod na pútnické miesto Živčáková.

Detail

06.08.2019

Pozvánka na siedme plánované - slávnostné zasadnutie MsZ v Turzovke

16.08.2019 o 14:30 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ

Detail

02.08.2019

Oznam !!! nové telefónne číslo

Vzhľadom na nového telefónneho operátora, telefónne čísla na MsÚ sú dočasne nefunkčné. Volajte na číslo 041/321 99 38 (vrátnica), odtiaľ Vás pracovníci prepoja na oddelenia. O zmenách Vás budeme informovať.

Detail

31.07.2019

!!!Oznam!!! Výpadok pevnej linky na MsÚ

Výpadok pevnej linky je spôsobený poruchou na telefónnej ústredni. Pevné linky nebudú funkčné do odstránenia poruchy. Môžete nás zastihnúť na služobných mobiloch, ktoré sú vypísané v kontaktoch. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

19.07.2019

Pracovná pozícia

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu: VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA SK. C Miesto práce: Turzovka Druh pracovného pomeru: plný úväzok Termín nástupu: dohodou Náplň práce: vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu Základná zložka mzdy: zákon 553/2003 Z.z. (podľa odpracovaných rokov) Požiadavky na zamestnanca: vodičské oprávnenie sk. C kvalifikačná karta vodiča psychická a zdravotná spôsobilosť Adresa spoločnosti: Mestský podnik služieb Turzovka Predmier 22, 023 54 Turzovka Kontaktná osoba: Rudolf Šobich, tel. :0905 381 464, e-mail: mps.turzovka@turzovka.sk

Detail

10.07.2019

protipovodnove opatrenia

Protipovodňové opatrenia sa realizovali aj na Severnej ulici

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch realizovalo ďalšie protipovodňové opatrenia, konkrétne v mestskej časti Turzovka Predmier – Severná ulica.

Detail

10.07.2019

pomník

Miesto pre zreštaurovaný pomník pred kostolom je už pripravené

Mesto Turzovka v týchto dňoch vybudovalo betónový podstavec na zreštaurovaný pomník padlých v 1. Svetovej vojne, ktorý sa nachádza v areáli farského kostola. Pomník bol na jeseň odborne zdemontovaný a následné reštaurovaný. Ako informoval Ing. Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta: „ Zreštaurovaný pomník bude opätovne osadený v mesiaci júl.“

Detail

10.07.2019

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili  3. zmenu rozpočtu mesta

Detail