Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Pracovná ponuka

Pracovná ponuka 1

Mesto Turzovka prijme opatrovateľku.

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov, Vyšný koniec č. 208, Turzovka

Kontaktné osoby:        Bc. Vladimíra Nekorancová, t.č.: 041/420 93 27

                                    Mgr. Marcela Polková, t.č.: 041/420 93 80; 0905 685 491;

Druh pracovného pomeru: nepretržitá prevádzka, plný úväzok

Platové podmienky:

- odmeňovanie podľa Zákona NR SR č.: 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od odbornej praxe;

- stravovanie v zariadení;

- vzdelávanie zamestnancov.

Požiadavky na zamestnanca:

  • certifikát o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • stredné odborné vzdelanie
  • práca s PC
  • vodičský preukaz sk. B

Dátum nástupu:           september

Pracovný pomer:         doba určitá / počet mesiacov 12

 

V Turzovke, dňa 17.08.2023

 

 

 

Dátum vloženia: 17. 8. 2023 20:39
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2023 8:09

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste