Obsah

Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Typ: ostatné
10. máj 2021

Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ si každoročne pripomíname 10. mája od roku 2002.
Cieľom tohto dňa je poukázať na súčasný sedavý spôsob života a nedostatočnú pohybovú
aktivitu, ktorá sa zaraďuje medzi hlavné rizikové faktory chronických neprenosných ochorení.
Tento rok bude prebiehať IX. ročník celoslovenskej kampane na podporu pohybovej
aktivity – „Vyzvi srdce k pohybu“ do ktorej sa môže zapojiť každý z nás a urobiť tak niečo pre
svoje zdravie. Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného
času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Druh fyzickej aktivity si
môžete vybrať podľa aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na
súčasnú epidemickú situáciu. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju
pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka
pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.
V priebehu trvania kampane je potrebné zaznamenávanie akejkoľvek pohybovej
aktivity a jej trvanie, ktoré vykonáte vo Vašom voľnom čase. Online formulár, účastnícky list
a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www.ruvzca.sk. Po
ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021, odošlite Váš dôsledne vyplnený účastnícky list
prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou (na adresu RÚVZ Čadca – Palárikova
1156, 022 01 Čadca, prípadne na RÚVZ v BB – Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica). Účastnícky
list odošlite iba raz so všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane.
Zapojiť do kampane sa môže každý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z
účastníkov vyžrebovaní 10- ti výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb
a personalizovaných jedálničkov. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie
fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo
adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.
Dostatočná a primeraná pohybová aktivita je veľmi dôležitá v každom veku, je jedným
z hlavných determinantov zdravého životného štýlu a jej význam narastá najmä teraz, keď
klesá podiel manuálnej a fyzickej práce. Jej význam spočíva najmä v prevencii obezity,
ochorení srdca a ciev, cukrovky a v neposlednom rade pri odbúravaní stresu a zlepšovaní
kondície. Dostatočná pohybová aktivita je dôležitá v každom veku, nesmieme zabúdať na jej
dôležitosť v seniorskom veku. Význam pohybovej aktivity seniorov:
-zlepšuje činnosť srdca, znižuje pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu,
- udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti,
- posilňuje svalstvo, od ktorého je funkcia kĺbov závislá,
- uvoľňuje stresové napätie,
- prispieva k redukcii nadmernej hmotnosti,
- zachováva a zvyšuje pohybovú výkonnosť,
- adekvátna pohybová aktivita urýchľuje rehabilitácie po ochorení a zranení,
- preventívne pôsobí proti civilizačným ochoreniam,
- predlžuje aktívny vek,
- spomaľuje proces starnutia.
Je však potrebné zvoliť adekvátny spôsob pohybovej aktivity. U seniorov je najvhodnejšia
chôdza, plávanie, či bicyklovanie. Chôdza je najprirodzenejšia pohybová aktivita, ktorá je
bezpečná, ekonomicky výhodná, dá sa zaradiť medzi každodenné činnosti. Plávanie zapája do
činnosti všetky svalové skupiny, pričom voda napomáha k zníženiu tlaku na kĺby a kosti.
Bicyklovanie je vhodné najmä pre tých, ktorí majú problém s kĺbmi.
Nesmieme zabúdať, že pohybová aktivita má význam nie len na spomínané aspekty
života, ale tiež prispieva k zlepšovaniu nálady, zvyšovaniu sebavedomia, nadväzovaniu
sociálnych kontaktov a nových priateľstiev a tiež vedie k zlepšeniu spánku.
Zdroj:
ÚVZ SR
Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci


Vytvorené: 6. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2021 12:45
Autor: