Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Svetový deň vody - 22.3.2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca (RÚVZ Čadca)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca (RÚVZ Čadca) z príležitosti svetového dňa vody bude dňa 22.3.2024 (piatok) v čase od 8,00 do 12,00 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí poskytovať 

bezplatné vyšetrovanie dusitanov a dusičnanov pitnej vody zo súkromných vodných zdrojov (studní, vrtov) tzv. prúžkovou metódou (orientačné stanovenie).

Pre vyšetrenie kvality pitnej vody
treba doniesť
0,2 l vody v čistej dobre vypláchnutej nádobe

Poradenská služba, v oblasti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, jej úpravy, ochrany vodných zdrojov a iných problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, bude poskytovaná na tel. č. 0919 371 298, 041/430 26 51, 041/430 26 52 a osobne v zasadacej miestnosti na I. poschodí a na III. poschodí č. dv. 323.

Spotrebitelia môžu vyjadriť svoj názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov prostredníctvom dotazníka s názvom ,,Mám rád vodu“. Dotazník je dostupný na webovej stránke https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ako-vn%C3%ADmate-kvalitu-pitnej-vody-pribl%C3%AD%C5%BEte-n%C3%A1m-svoje-postoje-v-dotazn%C3%ADku1

 

Dátum vloženia: 11. 3. 2024 14:46
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2024 14:52

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste