Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Získali sme titul Zelená škola

Zelená škola

Dňa 12.10.2023 sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach konala certifikačná slávnosť programu Zelená škola. Spojená škola Juraja Turza získala certifikát „Zelená škola“.

Zelená škola

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Tá vznikala od roku 1992. Dnes je to najväčší medzinárodný environmentálny program. Pracuje v ňom okolo 59 000 škôl zo 68 krajín z celého sveta. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Problémov životného prostredia je veľa. Každá škola, zapojená do programu, si vyberá jednu oblasť, v ktorej sa chce zlepšiť – učiť o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu. Prioritnou témou Spojenej školy Juraja Turza  na školské roky 2021/2022 – 2022/2023 bol Odpad. Zvolili sme si ju po vypracovaní environmentálneho auditu, na základe svojich potrieb a očakávaní. Počas tohto obdobia sme sa venovali aktivitám vedúcim k uvedomeniu si  potreby zníženia množstva odpadu  a vo výsledku aj k reálnemu zníženiu množstva odpadu.  Škola zakúpila nádoby na triedenie odpadu, umiestnila informačné letáky a úspešne zrealizovala rôzne aktivity rovesníckym vzdelávaním. Žiaci sa vzájomne informovali o možnostiach triedenia odpadu a aj zníženia množstva odpadu  na škole a prenášali tieto vedomosti a návyky aj do svojich domovov.

Program Zelená škola je veľká komunita, ktorá sa navzájom inšpiruje, podporuje a motivuje. Sme presvedčení o tom, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale nevyhnutne musíme zmeniť aj naše konanie.

Dátum vloženia: 14. 11. 2023 12:26
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2023 12:44

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste