Obsah

Vybudovaním cyklochodníka sa zabezpečí vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Typ: ostatné
Ešte v mesiaci september sa na ceste II/487 Čadca – Makov začalo s realizáciou projektu  „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka,“  podporeného z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizácia stavebných prác v rámci projektu bude prebiehať v mesiacoch september a október 2019 a apríl 2020 až október 2020.

Celý cyklochodník bude kopírovať smerové riešenie cesty Čadca - Makov. Začne od mosta smerujúceho do mestskej časti Hlinené a ukončený bude v mieste križovatky cesty II/487 a Starej cesty na Vyšnom konci. Nový cyklochodník bude od miestnej komunikácie oddelený obrubníkom. Celková dĺžka bude 3,248 km.

„Zrealizovaním projektu chceme podporiť cyklodopravu v našom meste, ale i v regióne a zároveň zlepšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V celej dĺžke sa bude jednať o chodník združený pre chodcov a cyklistov, s rozdelenými pruhmi,“ skonštatoval primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.

Cyklochodník bude široký 3,50 m, pričom 0,5 m je bezpečnostná šírka a 3,00 m je čistá šírka cyklochodníka (resp. združeného chodníka pre chodcov a cyklistov).

Voda zo spevnených plôch bude odvedená pozdĺžnym a priečnym sklonom do uličných vpustí a odtiaľ buď do recipientu alebo do existujúcej kanalizácie.

„Takmer v celej dĺžke bude kvôli bezpečnosti umiestnené zábradlie. V miestach, kde je v súčasnosti umiestnené zvodidlo, toto bude odstránené. Súčasťou stavby bude aj nové verejné osvetlenie,“ informoval vedúci úseku a výstavby Ing. Ján Červeník.

 


Vytvorené: 28. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2019 09:19
Autor: