Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

FK Tatran bilancoval

Kedy: 24. 1. 2015 14:00

Kde: nešpecifikované

FK Tatran bilancoval

Na konci uplynulého roka sa v priestoroch KD v Turzovke konalo výročné stretnutie futbalového klubu FK Tatran. Za prítomnosti členov výboru, primátora mesta JUDr. Ľubomíra Golisa, hráčov a rodičov boli prednesené správy o činnosti klubu za obdobie 2013 – 2014.

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času (futbal)

Hlavnými bodmi výročnej schôdze boli komplexná správa o činnosti klubu, dosiahnuté výsledky za posledné dva roky, finančná správa o využívaní pridelených dotácií a voľba výboru na ďalšie funkčné obdobie.

V prvom príspevku vystúpil manažér klubu Drahomír Velička, ktorý zhodnotil dvojročné úsilie členov a družstiev FK Tatran. V športovej časti hodnotil účasť našich mládežníckych družstiev  a A-mužstva  vo svojich súťažiach.
Mládežnícky futbal mal stabilnú, mierne vzrastajúcu tendenciu. A-mužstvo, v  dobe kedy sa menilo vedenie FK Tatran, sa nachádzalo  na zostupových priečkach a zachránilo sa definitívne až v poslednom jarnom zápase. Nasledujúca sezóna ukázala, že sa družstvo herne zlepšilo a výsledkom bola piata priečka na konci súťaže. Vedenie zhodnotilo sezónu 2013-14 za úspešnú nakoľko žiadne z družstiev neskončilo vo svojich súťažiach horšie ako na piatej priečke.
Očakávanie a ciele do nasledujúcej sezóny boli primerané k predchádzajúcim výsledkom. Mládežnícke družstvá pokračujú v nastúpenej ceste a ich postavenie v tabuľkách je primerané k výkonom z minulej sezóny. U A-mužstva  sa nenadviazalo na úspešne zakončenú sezónu. Situácia v tabuľke však naznačuje, že v prípade nezaváhania na začiatku jarnej súťaže by sa mohol  FK Tatran  posunúť do pokojného stredu tabuľky a mohol sa tak vyhnúť bojom o záchranu.
V materiálno-technickom zabezpečení poukázal manažér klubu na nedostatok financií, s ktorými klub za posledné dva roky pracoval. V ďalšej časti boli spomenuté kroky nasmerované k fanúšikom. Nový znak klubu, hymna, bulletin, súťaže, turnaje, facebook, web stránky, klubové karty. Niektoré zo zmieňovaných krokov sa stretli s úspechom, niektoré mali krátke trvanie z dôvodu absolútneho nezáujmu aspoň minimálne podporiť klub a pár z nich neuspelo z dôvodu časovej náročnosti, ktoré tieto akcie kládli na ľudí, ktorý boli za kroky zodpovední . 
Správu o hospodárení klubu za rok 2013 a 2014 predniesol Roman Nistler. Najväčším partnerom FK Tatran je mesto Turzovka. V priebehu dvoch rokov dokázalo vedenie zaistiť finančnú podporu z projektu Otváraj sa brána a z nadácie Pontis. Správa obsahovala rozdelenie financií pre jednotlivé družstva v klube, správne výdaje – poplatky pre futbalové zväzy Ssfz a Obfz , náklady na dopravu  všetkých družstiev, zabezpečenie prevádzky ihriska.  
Pri voľbe nového vedenia boli schválení členmi výročnej schôdze piati ľudia, ktorý sa rozhodli pokračovať v práci pre futbalový klub. Členmi  výboru FK Tatran na rok 2015 – 16 sú Miroslav Furdan, Roman Nistler, Jozef Roman, ktorí pokračujú v činnosti a dvaja nový členovia z radov rodičov  Milan Šteiniger a Milan Hudek. Nový výbor si zvolil nového prezidenta Miroslava Furdana. Ten naznačil smer, ktorým by sa mal klub uberať. Získať pre A-mužstvo  trénera, ktorý by zaistil stabilizáciu hráčskeho kádra, dokončenie sezóny 2014-15 v pokojnom strede tabuľky, následne nastúpiť cestu na postup do vyššej súťaže, zapracovať talentovaných dorastencov do kádra A-tímu a zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi, fanúšikmi, mestom, trénermi a vedením FK Tatran. 
V závere stretnutia sa k členom výročnej schôdze prihovoril primátor mesta Turzovky JUDr.Golis. V krátkosti vysvetlil možnosti mesta podporovať šport, predovšetkým futbal v našom meste. Vyjadril podporu novému vedeniu a futbalovému klubu a načrtol možnosti akým spôsobom by vedenie mesta mohlo prehĺbiť spoluprácu a pomoc. Nakoniec poprial novému vedeniu veľa úspechov v ich práci na ďalšie obdobie.

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

nešpecifikované, , Bratislava - Staré Mesto, 900 00

Organizátor

Neuvedené
Dátum vloženia: 27. 1. 2014 16:29
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2018 16:31

Podujatie

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste