Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Parkovacie preukazy vydané do roku 2008 končia

Parkovacie preukazy vydané do roku 2008 končia

Parkovacie preukazy vydané do roku 2008 končia

Ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí vlastnia parkovacie preukazy vydané do konca roka 2008 s osobitným označením 01, musia do konca roka požiadať úrad práce o ich výmenu. Musia tak urobiť písomne na úrade práce v mieste svojho bydliska. K žiadosti o výmenu treba priložiť pôvodné označenie auta 01, občiansky preukaz a fotografiu (3 x 3 cm).

"Výmenu starých parkovacích preukazov za nové so znakom Európskej únie, platných v celej Európskej únii, robia úrady práce bezplatne. Výmena nie je spojená s prehodnocovaním miery funkčnej poruchy žiadateľa," vraví hovorca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Zeman. "Ak si občan s nárokom na preukaz tento nevymení v stanovenom termíne, stratí platnosť a bude musieť žiadať o vydanie nového preukazu s doložením všetkých potrebných dokumentov a príslušných posudkov," dodal.

Tí zdravotne postihnutí občania, ktorí zatiaľ parkovací preukaz nevlastnia, ale majú oň záujem, môžu o jeho vyhotovenie požiadať úrad práce. Jeho získanie je od júla minulého roku administratívne menej náročné. Do platnosti totiž vstúpila novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá hovorí, že ak má žiadateľ záujem iba o parkovací preukaz, úrad nemusí vyhotoviť komplexný posudok, na ktorý je v zákone 60-dňová lehota, ani posudok na účely parkovacieho preukazu. Vyhotoví len lekársky posudok do maximálne 30 dní a do 15 dní vydá rozhodnutie. Lehota sa teda skrátila najmenej o 45 dní.

Nárok na parkovací preukaz majú podľa zákona tí zdravotne postihnutí, ktorí sú podľa lekárskeho posudku odkázaní na individuálnu prepravu, alebo majú praktickú či úplnú slepotu oboch očí.

Ak má žiadateľ záujem nielen o parkovací preukaz, ale aj o niektoré peňažné príspevky a potvrdí sa, že miera funkčnej poruchy u neho je viac ako 50 percent, musí úrad práce vyhotoviť komplexný posudok. Ten určí mieru funkčnej poruchy žiadateľa, odkázanosť na individuálnu prepravu či na sprievodcu a nárok na peňažné príspevky na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia.
Zdroj: spravy.pravda.sk

Dátum vloženia: 11. 1. 2013 21:18
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2018 21:26

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste