Obsah

Narodení v Turzovke, uvedenie pamätnice k 40. výročiu BS a novej monografie Turzovské priezviská

Narodení v Turzovke, uvedenie pamätnice k 40. výročiu BS a novej monografie Turzovské priezviská